Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:56, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Oznámení pro obyvatele Nepomuku napojené na veřejný vodovod - 11.04.2011

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., zveřejněno: 08. 04. 2011 16:26 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. oznamuje obyvatelům města Nepomuku napojeným na veřejný vodovod, že dne 11. dubna 2011 bude z důvodu rekonstrukce hydroforové stanice Na Vyskočilce odstavena část vodovodu. Jedná se o sídliště Na Vinici a přilehlé oblasti, konkrétně následující nemovitosti (dle č.p.): 173, 174, 175, 176, 239, 243, 249, 331, 334, 348, 353, 355, 369, 377, 383, 386, 387, 388, 389, 394, 398, 404, 405, 406, 415, 424, 432, 434, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 457, 459, 471, 472, 473, 474, 480, 481 482, 483, 485, 489, 504, 512, 518, 540, 544, 549, 551, 552, 554, 564.
Odstávka vody bude probíhat od 12:00 do 18:00 hod.

Děkujeme za pochopení

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195
Starý Plzenec
tel.: 377 966 426

 

Nevhazujte stavební suť a velkoobjemový odpad do kontejnerů u hřbitova

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 06. 04. 2011 13:53 hod.

Důrazné upozornění:

Jelikož v kontejnerech u hřbitova se neustále objevuje stavební suť a velkoobjemový odpad (nábytek, sedadla z aut aj.), důrazně upozorňujeme občany z okolí hřbitova, především stavebníky, že tyto kontejnery jsou určeny pouze na odpad ze hřbitova. Situaci budeme i nadále monitorovat a přistižené občany pokutovat.

Město Nepomuk

 

Víkendovka DRAČÍ STRÁŽCI 22. – 24. dubna 2011

Autor: Pionýr Nepomuk , zveřejněno: 06. 04. 2011 13:44 hod.

DRAČÍ STRÁŽCI Pionýr Nepomuk
Vás srdečně zve na
víkendovku DRAČÍ STRÁŽCI

Pojďte se s námi stát „Strážci“ tajemství starého několik tisíciletí a zachránit poslední dračí vejce! Lovci se již dostali velmi blízko a my musíme ochránit posledního potomka rodu Dragonů.

Kde: Táborová základna Přebudov u Kasejovic
Kdy: 22. – 24. dubna 2011
Začátek: sraz v pátek v 9.45 na nádraží Nepomuk a odjezd autobusem v 10.18 do Budislavic
Konec: v neděli (13.00 – 14.00) – rodiče si zajistí odvoz dětí z táborové základny v Přebudově
Cena: 150 Kč (členové PS), 200 Kč (ostatní)
Určeno pro děti z 2. – 9. třídy

Každý si vezme s sebou:

 • Spacák
 • Pevnou obuv
 • Oblečení dle počasí
 • Oblečení na spaní
 • Hygienické potřeby
 • Pláštěnku

Přihlášení je možné do 17. dubna 2011 na adrese:
Václav Horník
U Bylinek 304, Dvorec
Tel.: 723 985 759
e-mail: kasmen@seznam.cz

 

Informace pro občany – pasport dopravního značení

Autor: A. Marušincová, místostarostka, zveřejněno: 06. 04. 2011 10:54 hod.

Informace pro občany

Město nechalo v minulosti vypracovat pasport dopravního značení a v nejbližší době dojde k výměně a doplnění dopravních značek.

DI PČR schválil mimo jiné úpravu přednosti v jízdě na problematické křižovatce u Sokolovny.

Na výjezdu od Sokolovny se posune značka – konec obytné zóny – dále od křižovatky a před ní bude umístěna značka Dej přednost v jízdě s vyznačením tvaru křižovatky. Výjezd od Sokolovny bude tedy brán jako výjezd z normální komunikace a tudíž bude mít přednost před vozidlem jedoucím od Knárovky.

Toto bude platit až po přeznačení!!

Informuje: A. Marušincová

 

Situace na hřbitově v Nepomuku.

Autor: A. Marušincová, místostarostka , zveřejněno: 06. 04. 2011 09:25 hod., aktualizováno: 06. 04. 2011 14:52 hod.

V současné době je na hřbitově asi 1/3 nezaplacených hrobových míst. Město Nepomuk žádá občany, aby si zkontrolovali, zda mají hroby zaplacené a uzavřenu příslušnou smlouvu. Pokud ne, obraťte se na  odbor vnitřních věcí – 371 519 720 Majitele hrobů, kteří nejsou v evidenci města, upozorníme přímo samolepkou na hrobech. Zároveň se omlouváme občanům za to, že v minulém týdnu netekla na hřbitově voda. Pumpa i vodovod byl po zimě a špatném zazimování nefunkční, doufáme, že se nám vše podaří v tomto týdnu zprovoznit.

A. Marušincová, místostarostka

 

Nepomucké ohlédnutí za rokem 2010

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 06. 04. 2011 09:24 hod.

V březnu vydalo město Nepomuk novou ročenku mapující události roku 2010.
K dostání je v Kulturním a informačním centru za cenu 30 Kč.
 

 

Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk

Autor: E. Marešková, zveřejněno: 06. 04. 2011 09:15 hod.

Foto E. Marešková, V. Posavádová, K. Řežábková

Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk Vynášení Moreny v MŠ Nepomuk

 

Ukliďme svět 2011!

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 06. 04. 2011 09:13 hod.

Clean up the world Tradiční jarní akce pod Zelenou horou
se bude letos konat
v sobotu 16. dubna 2011.
Sraz účastníků ve 13 hodin před hospodou Na Knárovce.

Pytle a svoz nasbíraného odpadu zajištěny.

Vhodný oděv, obuv, rukavice a dobrou náladu s sebou.

 

Úspěchy v Základní umělecké škole 2011

Autor: Základní umělecká škola Nepomuk, zveřejněno: 30. 03. 2011 15:25 hod.

V letošním roce probíhají soutěže žáků základních uměleckých škol.
Po vítězství v okresní soutěži postoupilo do krajského kola 12 žáků ZUŠ Nepomuk.
Zde získali ve hře na akordeon a klavír 7 druhých a 5 třetích míst.

Stanislav Vaník - ředitel ZUŠ Nepomuk

 

Výzva pro všechny obyvatele města Nepomuku napojené na veřejnou kanalizaci

Autor: KaV St. Plzenec, zveřejněno: 30. 03. 2011 15:25 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. jako provozovatel veřejné kanalizace v Nepomuku tímto apeluje na všechny občany města Nepomuku, aby správným způsobem likvidovali tuky, použité fritovací oleje a podobně. Tuk, pokud je likvidován nalitím do veřejné kanalizace, působí zde nemalé problémy. V místech, kde dochází ke zpomalování proudění odpadní vody (přečerpací stanice, úseky s malým spádem potrubí a pod.) se hromadí a ucpává kanalizační řady. Ucpaný kanalizační řad může způsobit vytopení přilehlých nemovitostí splaškovými vodami, což je samozřejmě nepřípustné. Náklady spojené s odstraňováním těchto havárií jsou jednak značné a jednak zcela zbytečné. Ovšem takto vzniklé náklady se negativně projevují do ceny stočného. V dnešní době celosvětové ekonomické krize je víc než kdy jindy namístě šetřit všude, kde je to jen možné. Proto opět apelujeme na všechny obyvatele města Nepomuku napojené do kanalizace, aby tuky a ostatní extrahovatelné látky likvidovali tím správným způsobem a de facto tím nezvyšovali cenu stočného. Správný způsob likvidace tuků, rostlinných olejů a podobně je například slít olej z fritovacího hrnce do PET lahve a tuto odnést do sběrného dvora, nebo ve výjimečném případě alespoň vyhodit do směsného komunálního odpadu.

Děkujeme za spolupráci
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195, STARÝ PLZENEC
tel.: 377 966 426

 

Svoz plastů 2.4.2011

Autor: MěÚ Nepomuk, zveřejněno: 25. 03. 2011 16:06 hod.

V sobotu 2.4.2011 proběhne v Nepomuku i ve Dvorci svoz plastů – pytlový sběr.
Plasty připravte již v pátek večer.

MěÚ Nepomuk

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 11. 4. 2011

Autor: ČEZ Distribuční služby s.r.o., zveřejněno: 23. 03. 2011 09:24 hod., aktualizováno: 23. 03. 2011 09:26 hod.

ČEZ Distribuční služby s.r.o. oznamují, že dne 11.4.2011 od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy ve městě Nepomuk a to v těchto částech:

Firma KUVAG

Dále dne 11.4.2011 od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy ve městě Nepomuk – Dvorec a to v těchto částech:

Celá obec Dvorec nad tratí – směr Nepomuk včetně ZD, ČD + firem nad tratí + firmy pod tratí směr Tojice, Silnice – údržba, Obreta + samota, kovovýroba Kříž, Xavergen, Zeten, celý objekt výkupu + sběrný dvůr

ČEZ Distribuční služby s.r.o. žádají své zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4 písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučují provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod. Dodávka bude obnovena v nejkratším možném čase po ukončení prací.

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!
Pro případné informace volejte prosím linku 840 840 840.

Děkujeme za pochopení

 

Odstávka části vodovodní sítě v Nepomuku 21.03.2011

Autor: Ing. Michal Pojer, – KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., zveřejněno: 19. 03. 2011 11:41 hod.

Vážení zákazníci,
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s Vás tímto upozorňuje, že z důvodu nutné údržby na vodovodní síti v Nepomuku bude dne 21.3.2011 odstávka na části vodovodní sítě v Nepomuku. Konkrétně se jedná o oblast ulic Alexandra Berndorfa, Swalmenská, Luční, Kozlovická a horní část ulice Husova (č.p. 358, č.p. 384, č.p. 385, č.p. 543, č.p. 535, č.p. 300, č.p. 306, č.p. 460, č.p. 519, č.p. 347, č.p. 286, č.p. 360, č.p. 305). Dále bude přerušena dodávka pitné vody čerpací stanici pohonných hmot BENZINA a PM REGINA.
Plánovaná odstávka vody bude od 8:00 do 13:00.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Michal Pojer – asistent ředitele
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195, 332 02 STARÝ PLZENEC

 

Odečty stavů vodoměrů březen 2011

Autor: KaV St. Plzenec, zveřejněno: 16. 03. 2011 09:29 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. oznamuje všem svým zákazníkům, že od 14. 3. 2011 budou probíhat cca 2 týdny odečty stavů vodoměrů v Nepomuku. Odečty stavů vodoměrů budou probíhat od 7.00 do 16.00 hod. V případě nezastižení bude odečtář p. Brejcha svou návštěvu opakovat. Na požádání se odečtář KaV Starý Plzenec prokáže služebním průkazem. Při opětovném nezastižení bude do schránky vhozen lístek, na který může odběratel zapsat stav vodoměru a zaslat jej na adresu KaV Starý Plzenec. Další možností je oznámit stav vodoměru telefonicky na zákaznickém centru KaV Starý Plzenec, a.s.

Tel.: 377 966 422, pí. Malá, nebo e-mail: mala@kav-plzenec.cz
KaV Starý Plzenec, a.s.

 

Informace z radnice – zákaz vypalování suché trávy

Autor: Alena Marušincová - místostarostka, zveřejněno: 16. 03. 2011 09:27 hod.

Vážení občané,
respektujte, prosím,
zákaz vypalování  suché trávy dle Vyhl.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a to nejen z důvodů zbytečných požárů, ale i s ohledem na probouzející se přírodu a živočichy v travním podrostu, kteří se probouzejí ze zimního spánku.
Město Nepomuk vám děkuje.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY