Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 21:11:55, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 01. 03. 2013 08:39 hod., aktualizováno: 07. 03. 2013 15:17 hod.

 

MĚSTO NEPOMUK
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711   Fax: 371591422   IČO 00256986
 
 
Č.j.:    VED/191/2013 - Kov                                                           V Nepomuku dne 25.02.2013
 
V ý r o č n í    z p r á v a
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012
 
Výroční zprávu předkládá Město Nepomuk jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ve vykazovaném období roku 2012 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků :

Počet přijatých žádostí
4
Počet odložených žádostí
0
Počet kladně vyřízených žádostí
4
Počet odepřených žádostí a odůvodnění
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
o odepření poskytnout informaci
0
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu
0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí
přezkoumaných soudem
0
Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona
0
Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí
Horizont-Nare Havířov-bezbariérové investice, Business Media Praha-investiční plány města, David Horák Letovice-identifikace MěÚ Nepomuk, AMA Liberec-investiční plány města

 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Nepomuk dne 28.2.2013, č. JedNR2-59/2013
 
 
                                                                                  Ing. Václav Netušil
                                                                              tajemník MěÚ Nepomuk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY