Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 15:12:37, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Výstavba kruhové křižovatky u Pyramidy 2015

Webová kamera města Nepomuk – výstavba kruhové křižovatky u Pyramidy
Webkamera města Nepomuk - výstavba kruhové křižovatky u Pyramidy
  1. Zahájení výstavby 03/2015
  2. Délka trvání stavby 9 měsíců
 

Komunikace u kruhového objezdu budou brzy průjezdné

Autor: Jiří Švec - starosta, zveřejněno: 09. 12. 2015 13:57 hod.

V pátek 11. 12. dojde ke zprovoznění připojených komunikací do předčasného užívání, pojedou po nich již i ranní autobusy. Kruhový objezd na I/20 již slouží delší dobu bez problémů, v jarních měsících bude provedena srovnávací studie hlučnosti. Kozlovická, Nádražní a Husova ulice se dostávají v pátek 11.12.2015 do režimu předčasného užívání. Nedodělky a závady i na objízdných komunikacích, osazení zeleně, atd. budou odstraněny do března 2016, kdy proběhne kolaudace.  Zároveň mi dovolte poděkovat občanům nejvíce zatížených objízdných místních komunikací ( Třebčická, Swalmenská, J. Kubíka, U hřiště, Zelenohorská) za ukázněnost v parkování svých vozidel a toleranci k hustotě provozu automobilů. 
 

Stavební práce U Pyramidy finišují

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 03. 12. 2015 09:06 hod.

Patrně poslední kontrolní den v rámci výstavby kruhového objezdu U Pyramidy shrnul dne 2. 12. 2015 jednak aktuálně probíhající práce: dokončuje se pokládka asfaltu a instalace svislého dopravního značení na přilehlých komunikacích, chodníky a dlažba, vjezdy do areálů, parkoviště. Odstraněny jsou dočasné komunikace, osazeny sloupy veřejného osvětlení, dokončeno je odvodnění, dokončuje se pokládka kabelů, od 3. 12. budou probíhat sadovnické práce. Závěrečná prohlídka je naplánována na 9. 12., o 2 dny později by měly být komunikace uvedeny do předčasného užívání.

 

Kruhový objezd U Pyramidy – kontrolní den č. 18 (18. 11. 2015)

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 19. 11. 2015 11:07 hod.

Dne 2. listopadu byl do předčasného užívání spuštěn kruhový objezd a spolu s ním silnice I/20 bez objízdných tras. Provoz zatím nepřinesl žádné komplikace.
Patrně předposlední kontrolní den (18. 11.) shrnul aktuálně probíhající práce na přidružených komunikacích, mezi které patří například silniční obrubníky, chodníkové obruby, pokládka dlažby a štěrkodrti. Připravují se sloupy veřejného osvětlení, sadovnické úpravy a výsadba zeleně, která bude možná vysadit ještě v tomto termínu. Pokládka asfaltu na připojených komunikacích by měla začít od pondělí 23. 11. 
Nedořešená zatím zůstává výšková úprava Luční ulice, nicméně se s jejím provedením počítá. Ke skončení všech prací by mělo dojít do 15. prosince, všichni zúčastnění se však shodují na tom, že termín zkusí zkrátit.
Aktuálně probíhající práce lze sledovat online zde: http://webkamera.nepomuk.cz/kruhova-krizovatka.php
 

Silnice I/20 je průjezdná

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 02. 11. 2015 09:50 hod.

 Silnice I/20 je průjezdná, probíhají práce na přidružených komunikacích.

 

Kruhový objezd U Pyramidy - kontrolní den č. 16

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 21. 10. 2015 12:42 hod.

Kruhový objezd by měl být do předčasného užívání uveden 31. 10., silnice 1/20 by měla být po něm průjezdná od 1. 11. Následující den začne rozebírání dočasné panelové komunikace. Zajímavostí je speciální malta, kterou byla vylita žulová dlažba kolem prstence objezdu. Jedná se o poměrně novou metodu, která zajistí větší pevnost povrchu.

Trasa ve směru na Kozlovice bude nadále nějaký čas fungovat přes benzínovou pumpu. Pokládka finálních povrchů připojených komunikací by měla proběhnout do konce listopadu, poté bude stavba žádat město o uvedení do předčasného užívání. Slíbená je výšková úprava napojení Luční ulice.

Rovněž je potřeba se ze strany zhotovitele omluvit občanům za komplikace v souvislosti se stavbou, v posledním měsíci především co se týče předem neplánovaných odstávek vody a plynu. 

 

Kruhová křižovatka U Pyramidy - kontrolní den č. 14

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 23. 09. 2015 16:39 hod., aktualizováno: 23. 09. 2015 16:49 hod.

Největší investice do silnic v Nepomuku za posledních 25 let – tak je titulován vznikající kruhový objezd U Pyramidy, který je zároveň výraznou zkouškou nového vedení města. Stavba omezuje nejen provoz na silnici I/20, ale i život mnoha občanů a několika blízkých firem. Na kontrolních dnech se hlasitě ozývají především zástupci posledně jmenované skupiny, protože pociťují odliv zákazníků a s tím spojenou ztrátu tržeb. Dlouho plánovaná stavba má rozpočet 34 milionů korun. Kromě města se na ní podílí Ředitelství silnic a dálnic a Správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
 

Harmonogram stavebních prací na okružní křižovatce K2 - Nepomuk u Pyramidy

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 31. 08. 2015 11:47 hod., aktualizováno: 31. 08. 2015 11:54 hod.

Stavební prace na kruhovém objezdu budou probíhat v termínu 4/2015 - 11/2015.

Podrobný rozpis najdete zde ve formátu PDF.

 

Výstavba kruhového objezdu nabírá mírné zpoždění

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 26. 08. 2015 16:09 hod.

 V současné době plynule pokračují stavební práce na novém kruhovém objezdu „U pyramidy“. Pracuje se například na frézování a výkopech komunikace 1/20, pokládce potrubí pro dešťovou kanalizaci, snížení obrub a napojení Kozlovické ulice na Husovu ulici. Přetrvávají problémy s pokládkou plynu ve skalním masivu. Objevují se také první vícenáklady, které souvisejí především se špatně připraveným projektem. Majitelé přilehlých pozemků budou včas informováni o případných omezeních vjezdů na své parcely. Chystá se pokládka dlažby v Kozlovické ulici a parkoviště před Unibrickem. Majitel těchto stavebnin Marcel Klaus není s pracovním tempem dvakrát spokojen. „Když vidím, co se od jara udělalo a kolik toho ještě zbývá, mám obavy, zda se vše během krátkého podzimu stihne,“ dodává k celé situaci.

Provoz na dočasné panelové komunikaci ve směru na Plzeň, zkoulaudované 14. srpna, probíhá bez větších komplikací. Ve směru na České Budějovice vede objízdná trasa přes areál čerpací stanice. Ke zprovoznění silnice 1/20 by mělo dojít do konce října. Konec dalších prací je nyní stanoven na 15. prosince, oproti původně plánovanému konci listopadu. Se založením trávníků se počítá až na jaře.

 

 

Zahájenı́ uzavı́rky silnice 1/20 se přesouvá na srpen

Autor: Nepomucké Noviny, zveřejněno: 30. 07. 2015 09:56 hod., aktualizováno: 30. 07. 2015 09:58 hod.

V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u Pyramidy došlo
během července k ukončenı́ zemnı́ch pracı́ na kopánı́ s krycı́ vrstvou,
realizován byl dočasný násep podél hlavnı́ silnice ve směru od Pı́sku
na Plzeň, kde vznikne panelová objı́zdná trasa. S jejı́m zprovozněnı́m
se nově počı́tá od 15. srpna, pokud nedojde ke komplikacı́m.
Dokončena je kanalizace v Husově ulici. Objevily se také problémy
při pokládce plynu (skalnı́ masiv) či s výškovým provedenı́m
Kozlovické ulice, které budou řešeny s majiteli pozemků. Rovněž je
v plánu dočasná změna oplocenı́ areálu Unibricku.

 

 

Projekt kruhové křižovatky u Pyramidy

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 05. 07. 2015 12:55 hod.

Situační plánek celé stavby ve formátu PDF.

 

Informace o průběhu prací na kruhové křižovatce „u Pyramidy“ 6. 5. 2015

Autor: Eva Járová Honsová, zveřejněno: 13. 05. 2015 17:48 hod., aktualizováno: 22. 05. 2015 09:02 hod.

Na čtvrtém kontrolním dnu stavby „I/20 Nepomuk – kruhová křižovatka K2 u Pyramidy“ předložil zástupce zhotovitelské firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ zprávu o postupu prací.

 

Výstavba kruhové křižovatky u Pyramidy zahájena

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 27. 04. 2015 13:06 hod., aktualizováno: 22. 05. 2015 09:01 hod.

Před několika okamžiky došlo k avizovanému uzavření křižovatky "Na Otáčce".

Začíná tím "horká fáze" výstavby kruhové křižovatky u Pyramidy, která by měla trvat prakticky až do konce roku.

Doprava je vedená po objízdných trasách, značení se ještě dolaďuje. Prosíme řidiče i obyvatele dotčených ulic o shovívavost.

K vlastnímu zahájení zemních prací dojde v nejbližších hodinách.

 

 

Objízdné trasy - kruhová křižovatka u Pyramidy

První etapa

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 19. 04. 2015 09:35 hod., aktualizováno: 22. 05. 2015 09:01 hod.

V době uzávěry křižovatky Na Otáčce (křížení slinice II/191-Nádražní ulice s místní komunikací Husova ulice), které je plánováno na období 27. duben - červenec 2015, budou vedeny objízdné trasy takto:

 

Osobní automobily:

(Husova, Swalmenská, Třebčická)

 

 

Nákladní automobily:

(po I/20 do Třebčic, pak na Dvorec až k II/191 - dále směr Rožmitál nebo zpět do města)

 

 

Autobusy:

(provizorní zkratka z I/20 do Husovy, Swalmenská, Třebčická)

 

Děkujeme za pochopení a prosíme o opatrnost a ohleduplnost při průjezdu obytnými oblastmi.

 

Objížďky autobusů ČSAD

Autor: Jiří Švec, – starosta, zveřejněno: 20. 03. 2015 10:33 hod., aktualizováno: 22. 05. 2015 08:59 hod.

Vážení spoluobčané z Husovy, Swalmenské a Třebčické ulice,

jak již Vám bylo některým osobně sděleno, začátkem dubna 2015 po dobu cca 8 – 9 měsíců se na výše uvedených komunikacích kolem Vašich obydlí zintenzivní provoz, zejména autobusů ČSAD.

Nejvyšší frekvence průjezdu bude ve všední dny od 7.00 hod do 8.00 hod a mezi 13.00 hod. a 14.00 hod, kdy budou na trati kyvadlové školní autobusy. Menší intenzita se očekává okolo 5 hodiny ranní, kdy budou najíždět autobusy na ranní vlaky ČD do Dvorce.

 

Zahájení výstavby kruhové křižovatky u Pyramidy

Autor: Jiří Švec, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 10. 03. 2015 05:23 hod., aktualizováno: 22. 05. 2015 08:59 hod.

Vážení občané, dámy a pánové,
od začátku března 2015 se našeho města i Vás osobně dotkne dlouho očekávané zahájení výstavby kruhové křižovatky K2 na silnici I/20 Plzeň – Písek u Pyramidy.

1 etapa - uzáverky ulic

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY