Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 30.11.2022 01:11:03, Svátek má Ondřej, zítra Iva
 

Územní studie Klášter – Z9 Pod Borkem

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 16. 08. 2014 16:54 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn. / č.j.

Vyřizuje / tel / e-mail

V Nepomuku dne

 

MÚ/VŽP/1789/14

Bc. Jaroslav Samek

15.8.2014

 

VŽP/2033/2014 - Sa

371519727

 

 

 

jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz

 

OZNÁMENÍ o možnosti nahlížení do územní studie Klášter – Z9 Pod Borkem

 

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") dne 15.8.2014 schválil možnost využití územní studie Klášter – Z9 Pod Borkem a tímto

oznamuje

v souladu s ustanovením § 166 odst. 3 stavebního zákona místo, kde je do územní studie Klášter – Z9 Pod Borkem nahlížet:

a) u pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,

b) Obce Klášter,

 

Do územní studie je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Klášter.

 

Územní studie je zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Jaroslav Samek

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Obec Klášter, IDDS: g7wau5c

dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

Návrh změny č. 1 Územního plánu obce Prádlo

Autor: Ing. Václav Netušil , zveřejněno: 12. 05. 2011 11:39 hod., aktualizováno: 19. 05. 2011 09:09 hod.

 
 

Město Nepomuk Změna územního plánu č. 3

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 07. 2010 15:12 hod., aktualizováno: 22. 02. 2011 10:20 hod.

 
 

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu obce Chlumy

Autor: Ing. Václav Netušil , zveřejněno: 28. 07. 2010 14:28 hod., aktualizováno: 22. 02. 2011 13:54 hod.

 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY