Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 23:11:50, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Mikroregion Nepomucko

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 17. 09. 2009 13:06 hod., aktualizováno: 15. 12. 2016 12:14 hod.

Mikroregion Nepomucko – logo Sdružení obcí Mikroregion Nepomucko vzniklo koncem roku 1998 na území cca 1/3 okresu Plzeň-jih, a má v současnosti 27 členských obcí, čítajících zhruba 13 000 obyvatel. Pokrývá území Nepomucka, Žinkovska a Spálenopoříčska.

 

Činnost sdružení

Činnost sdružení je směrována ke zkvalitnění infrastruktury, dobře fungujícímu rozvojovému centru mikroregionu, vzdělávání , občanské vybavenosti obcí, rozvoje cestovního ruchu či záchraně kulturního dědictví. V oblasti cestovního ruchu spolupracujeme se sousedními mikroregiony, rozvíjíme i spolupráce s magistrátem města Plzně a Plzeňským krajem, MAS sv. Jana z Nepomuku či dalšími subjekty i jednotlivci. 

IČO: 68783922

ID datové schránky: 6gxxjar

Číslo účtu: 2397040287/0100

Kontaktní adresa:

Mikroregion Nepomucko
Pavel Motejzík, DiS., manažer
Nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
tel..: +420 371 519 756, mob. 604 442 409
fax: +420 371 591 422

e-mail: mnepomucko@seznam.cz

 

Lukáš Mácha - specialista pro rozvoj mikroregionu

tel. 371 595 939

e-mail: mnepomucko@seznam.cz

 

Kancelář:

Kancelář: Rodný dům Aug. Němejce, Nám. Aug. Němejce 129, Nepomuk

Předseda sdružení:

Ing. Jiří Švec, starosta města Nepomuk

Výkonná rada sdružení:

Jiří Švec – starosta města Nepomuk – předseda sdružení

Jan Řežábek – starosta městysu Žinkovy

Jindřich Jindřich – místostarosta města Spálené Poříčí

Eva Kubová – starostka obce Mladý Smolivec, místopředsedkyně Mikroregionu

Miroslav Hrubý - starosta obce Neurazy

 

Účetní

Helena Rotová: helena.rotova@seznam.cz

 

Centra společných služeb obcí

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), je novou aktivitou Svazu měst a obcí. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Nový projekt Svazu je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci Dobrovolných svazků obcí (DSO). Prostřednictvím těchto svazků se mohou zapojit obce, jejich orgány a také jimi zřízené organizace, cílem je zajistit efektivnější poskytování veřejných služeb občanům. Provoz je zajištěn do poloviny roku 2020 a nositelem aktivit na Nepomucku a Spálenopoříčsku je Mikroregion Nepomucko.

Centrum poskytuje odbornou podporu a poradenství obcím i občanům při výkonu veřejné správy, dále informace v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím; meziobecní spolupráce – formy, výhody (nevýhody), způsob fungování DSO, informuje obce o aktuálních novinkách v oblasti veřejné správy s dopadem na obce, připravuje, řídí a realizuje projekty meziobecní spolupráce či projekty obcí. Dále se centrum podílí zejména na činnostech směřujících k propagaci činnosti CSS a DSO či vyhledávání příležitostí pro společné postupy obcí, které přinesou úsporu finančních prostředků (např. společné nákupy energií, telekomunikačních služeb apod.). V neposlední řadě centrum připravuje vzorové dokumenty pro obce (smlouvy, postupy, termíny, povinnosti, obecně závazné vyhlášky apod.).

 
 
 
Strategie - Dokumenty 
 
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY