Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:22, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

VIDEO: XII. zasedání zastupitelstva města Nepomuk 20.04.2016

Autor: Roman Kovář, – MEZI KOPCI o. s., zveřejněno: 26. 05. 2016 11:43 hod.

XII. zasedání zastupitelstva města Nepomuk 20.04.2016 v sále hotelu U Zeleného stromu

Program

Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 0:30 – 0:47)
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (0:47 – 2:15)
Program jednání (2:15 – 4:59
Prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec - průmyslová zóna (4:59 – 1:06:48)
Kontrola plnění usnesení (1:06:48 – 1:07:59)
Zprávy z jednání městské rady (1:07:59 – 1:13:20)
Zprávy z jednání výborů (1:13:20 – 1:14:00)
Odkoupení pozemků p. č. 325/72, 346/32, 346/23, 346/24, 346/22, 346/21, 346/20, 346/27, 346/2 a 346/30 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách) za 250 Kč/m2 (1:14:00 – 1:25:18)
Uzavření dodatku k smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 3, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (1:25:18 – 1:27:50)
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9, o velikosti 2+k.k., celková plocha 69,79 m2 (1:27:50 - 1:30:20)
Rozdělení finančních prostředků z dotačního programu Obnova historického jádra města Nepomuku (1:30:20 - 1:43:48)
rozpočtové opatření v roce 2016 (1:43:48 – 1:52:16)
Různé a diskuze (1:52:16 – 1:54:22)

Kamera a střih Roman Kovář MEZI KOPCI o. s.

 

VIDEO: Svatojánská pouť v Nepomuku 2016 - FILMpro

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 05. 2016 11:38 hod.

Svatojánská pouť v Nepomuku 2016 v reportáži regionální klatovská televize FILMpro www.filmpro.cz

 

VIDEO: Nepomucká pouť 2016 na ZAKTV - Okénko z měst a obcí

Autor: ZAK TV, zveřejněno: 23. 05. 2016 10:59 hod., aktualizováno: 23. 05. 2016 18:57 hod.

Nepomucká pouť 2016 ve vysílání ZAK TV v oblíbeném pořadu Okénko z měst a obcí.
www.zaktv.cz

 

 

 

VIDEO: XI. Veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk 31. 3. 2016

Autor: Vlastimil Kovář , – MEZI KOPCI o. s., zveřejněno: 28. 04. 2016 09:42 hod., aktualizováno: 28. 04. 2016 09:52 hod.

 

Video: Jak topí naši spoluobčané...

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 24. 03. 2016 18:11 hod.

 

VIDEO: X. Veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk 13.01.2016

Autor: Jiří Beroušek, zveřejněno: 25. 01. 2016 16:04 hod.

X. Veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk 13.01.2016 v zasedací místosti městského úřadu Nepomuk.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 1:301:48)
3. Program jednání (1:485:15)
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (5:156:40)
5. Kontrola plnění usnesení (6:407:08)
6. Zprávy z jednání městské rady (7:0814:51)
7. Zprávy z jednání výborů (14:5115:30)
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 12, o velikosti 0+1, celková plocha 31,62 m2 (15:3017:16)
9. Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk majitelům bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku p.č. 156 v k. ú. Klášter u Nepomuka (17:16 -24:55)
10. Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2 vč. DPH (24:55 - 27:40)
11. Směna pozemku p.č.594/87 o výměře 524 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk za pozemek p.č. 594/95 o výměře 19 m2 v k. ú. Nepomuk s doplatkem 600 Kč/m2 vč. DPH městu Nepomuk (27:4035:27)
12. Majetkové vypořádání pozemků v lokalitě kruhového objezdu „U Sokolovny“ v k. ú. Nepomuk (35:2740:09)
13. Platnost cen pozemků schválených ZMN před 1. 1. 2016 pro dané lokality v k. ú. Nepomuk, Dvorec a Klášter u Nepomuka v souvislosti se změnou legislativy od 1. 1. 2016 týkající se DPH (40:09 -46:58)
14. Novela jednacího řádu zastupitelstva (46:5859:07)
15. Dotační programy města Nepomuk pro rok 2016 (59:071:05:45)
16. Komunitní dům pro seniory Dvorec (1:05:451:25:20)
17. Víceúčelový sportovní areál Nepomuk a územní studie na lokalitu pod Vinicí (1:25:202:42:00)
18. 12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:42:002:45:15)
19. Různé a diskuze (2:45:152:59:00)
20. Závěr (2:59:00-2:59:34)

Kamera a střih Jiří Beroušek MEZI KOPCI o. s. & MULTIMEDIA ACTIVITY

 

Okénko z měst a obcí - Kruhová křižovatka Nepomuk 20.12.2015 ZAK TV

Autor: ZAK TV, zveřejněno: 23. 12. 2015 05:43 hod.

 

VIDEO: IX. zasedání zastupitelstva města Nepomuk 10. 12. 2015

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 18. 12. 2015 10:45 hod.

Program:
1. Zahájení ( 0:001:30 )
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání ( 1:302:13 )
3. Program jednání ( 2:137:35 )
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu ( 7:358:55 )
5. Kontrola plnění usnesení ( 8:5510:47 )
6. Zprávy z jednání městské rady ( 10:4722:05 )
7. Zprávy z jednání výborů ( 22:0525:32 )
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 13, o velikosti 2+1, celková plocha 47,83 m2 ( 25:3227:58 )
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 15, o velikosti 3+1, celková plocha 67,35 m2 ( 27:5830:07 )
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 13, o velikosti 3+k.k., celková plocha 88,49 m2 ( 30:07 - 32:16 )
11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 20, o velikosti 2+k.k., celková plocha 36,51 m2 ( 32:16 - 34:15 )
12. Převod smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19 z rodičů na dceru ( 34:15 - 36:03 )
13. Odkoupení nově vzniklých pozemků v k. ú. Nepomuk u úpravny pitné vody směr Soběsuky p.č. 828/26 o výměře 84 m2 a p.č. 882/1 o výměře 1015 m2 za 88.000 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ( 36:03 - 38:18 )
14. Odkoupení pozemku p.č. 541/5 o výměře 162 m2 v k. ú. Dvorec za 180 Kč/m2 ( 38:18 - 40:12 )
15. Odkoupení pozemku p.č. 541/2 v k. ú. Dvorec o výměře 135 m2 od podílových spoluvlastníků za 50 Kč/m2 ( 40:12 - 42:25 )
16. Odkoupení pozemku p.č. 819 o výměře 3680 m2 v k. ú. Třebčice za 20 Kč/m2 ( 42:25 - 44:20 )
17. Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 359/11 o výměře 85 m2 v k. ú. Nepomuk ( 44:20 - 46:40 )
18. Bezúplatný převod nově vzniklých pozemků p.č. st. 1353, 1356 a 1358 a p.p.č. 828/4, 828/8 a 882/2 v k. ú. Nepomuk (úpravna pitné vody směr Soběsuky) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ( 46:40 - 48:55 )
19. Prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk za 80 Kč/m2 ( 48:55 - 51:30 )
20. Prodej části pozemku p.č. 594/36 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Nepomuk za 280 Kč/m2 ( 51:30 - 54:30 )
21. Prodej části pozemku p.č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 60 m2 za 108 Kč/m2 ( 54:30 - 57:10 )
22. Prodej části pozemku p.č. 1552/1 o výměře cca 35 m2 v k. ú. Nepomuk, ul. Zelenohorská ( 57:10 - 59:43 )
23. Čerpání prostředků investičního fondu Základní umělecké školy (ZUŠ) Nepomuk na nákup hudebniho nástroje ve výši cca 65.000 Kč ( 59:43 - 1:01:05 )
24. Místní akční plán v ORP Nepomuk ( 1:01:05 - 1:06:27 )
25. Poskytnutí finančního příspěvku na nový oltář do kostela Nanebevzetí Panny Marie na Zelené Hoře v rámci programu Era pomáhá regionům ( 1:06:27 - 1:13:42 )
26. Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce ( 1:13:42 - 1:16:43 )
27. Kompetence Rady města Nepomuk ve veci rozpočtových opatření prováděných dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů obce ( 1:16:43 - 1:35:45 )
28. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( 1:35:45 - 1:40:17 )
29. Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2015 ( 1:40:17 - 1:48:12 )
30. 10. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 ( 1:48:121:53:01 )
31. Rozpočet města Nepomuk na rok 2016 ( 1:58:22 - 2:15:45 )
32. Různé a diskuze ( 2:15:45 - 2:35:19 )
33. Závěr ( 2:35:19 - 2:36:35 )

Kamera a střih Jiří Beroušek MEZI KOPCI o. s. & MULTIMEDIA ACTIVITY

 

VIDEO: VIII. zasedání zastupitelstva města Nepomuk 24. 09. 2015

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 30. 09. 2015 16:01 hod., aktualizováno: 01. 10. 2015 11:47 hod.

Program:

1) Zahájení
2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu 1:20 -3:10)
3) Program jednání (3:107:35)
4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (7:358:55)
5) Kontrola plnění usnesení (8:5511:10)
6)  Zprávy z jednání městské rady (11:1022:50)
7) Zprávy z jednání výborů (22:5024:00)
8) Převod smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 561, byt č. 1 z rodičů na syna (24:0026:40)
9) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 556, byt č. 7, o velikosti 3+1, celková plocha 78,63 m2 (26:40-29:10)
10) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 557, o velikosti 2+k.k., celková plocha 56,56 m2 (29:10-31:30)
11) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 19, o velikosti 2+k.k., celková plocha 44,66 m2 (31:3034:01)
12) Prodej části pozemku p.č. 285/1 o výměře cca 480 m2 v k. ú. Nepomuk za 80 Kč/m2 (34:0136:10)
13) Prodej části pozemku zjednoduš.evidence-parcely původ Pozem.katastr č. 922/1 o výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka ve vlast.města Nepomuk, která se kryje s pozem.Katastru nemovitostí p.č. 915/13 o výměře 248 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (není na LV) (36:10 -39:50)
14) Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon agendy městské policie mezi městem Blovice a městem Nepomuk. (39:5046:30)
15) Odkoupení pozemku p.č. 603/4 o celkové výměře 321 m2 v k. ú. Nepomuk od Fotbalového klubu Nepomuk v souvislosti se stavbou „Pěší bezbariérové chodníky Nádražní ul.“ (46:3048:45)
16) Žádost Mikroregionu Nepomucko o finanční příspěvek na akci „Okružní cyklostezka Helenka - zhotovení dokumentace k územnímu řízení, projektové dokumentace ke stavebnímu řízení, projetkové dokumentace pro provádění stavby“ (48:4554:42)
17) 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (54:42 - 1:01:30)
18) Odkoupení pozemků p.p.č. 310/10 o výměře 359 m2, 310/17 o výměře 182 m2 a 310/18 o výměře 3 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 38.000 Kč (u Kuvagu) (1:01:30-1:03:55)
19) Místní akční plán v ORP Nepomuk (1:03:55-1:12:00)
20) Rekonstrukce části objektu bývalého hotelu ve Dvorci (1:12:001:15:50)
21) Různé a diskuze (1:15:501:45:50)
22) Závěr (1:45:501:46:59)


Kamera a střih Jiří Beroušek MEZI KOPCI o. s. & MULTIMEDIA ACTIVITY

 

VII. veřejné zasedání zastupitelstva města dne 13.8.2015

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 18. 08. 2015 09:30 hod., aktualizováno: 30. 09. 2015 16:06 hod.

Program
1) Zahájení
2) Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
3) Program jednání (1:44 -4:22)
4) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (4:235:45)
5) Kontrola plnění usnesení (5:466:07)
6) Pojmenování ulice U Elektrárny (6:088:50)
7) Dražba provozního a skladového areálu Nepomuk (8:5119:51)
8) 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (19:5228:01)
9) 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (28:0234:28)
10) Různé (34:2948:42)

Kamera a střih Roman Kovář MEZI KOPCI o. s.

 

VI. veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk 18.6.2015

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 10. 07. 2015 11:51 hod., aktualizováno: 10. 07. 2015 11:53 hod.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (ve videozáznamu do 1:50)
3. Program jednání (1:50 - 8:20)
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (8:20 - 9:40)
5. Kontrola plnění usnesení (9:40 - 10:00)
6. Zprávy z jednání městské rady (10:00 - 19:40)
7. Zprávy z jednání výborů (19:40 - 27:30)
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 21, o velikosti 2+k.k., celková plocha 54,56 m2 (27:30 - 30:00)
9. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 23, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,13 m2 (30:00 - 32:00)
10. Informace o STK v Nepomuku (32:00 - 37:20)
11. Návratná finanční výpomoc pro MAS SJN (37:20 - 46:30)
12. Bezúplatný převod pozemku p. č. 566/20 v k. ú. Nepomuk o výměře 2487 m2 od Státního pozemkového úřadu (majetek ČR s příslušností hospodařit s majetkem státu pro SPÚ) (46:30 - 48:50)
13. Bezúplatný převod pozemků p. č. 882, 828/4, 828/8, 828/19 a 828/24 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (48:50 - 51:30)
14. Bezúplatný převod pozemku p. č. 332 v k. ú. Nepomuk o výměře 5557 m2 od Státního pozemkového úřadu (51:30 - 53:00)
15. Bezúplatný převod nově vzniklých pozemků v k. ú. Nepomuk (Nádražní ul. – chodníky po obou stranách) p. č. 1569/10, 1569/11, 1569/12, 1569/13, 1569/14 od Plzeňského kraje (53:00 - 55:50)
16. Odkoupení pozemku p. č. 578/8 v k. ú. Nepomuk o výměře 281 m2 od RWE Česká republika a.s. (55:50 - 58:40)
17. Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk u Normy p. č. 611/1, 611/11, 611/12, 611/20, 611/21, 611/22 od Římskokatolické farnosti - arciděkanství Nepomuk (58:40 - 1:03:50)
18. Odkoupení pozemků v k. ú. Nepomuk na listu vlastnictví (LV) 1080 a 1801 za odhadní cenu (1:03:50 - 1:08:40)
19. Prodej části pozemku p. č. 98/1 v k. ú. Dvorec o výměře cca 24 m2 za 108 Kč/m2 (1:08:40 - 1:11:10)
20. Nepomuk - obytná zóna za elektrárnou (1:11:10 - 1:13:40)
21. Závěrečný účet Města Nepomuk za rok 2014 (1:13:40 - 1:25:50)
22. Účetní závěrka Města Nepomuk za rok 2014 (1:25:50 - 1:31:10)
23. Závěrečný účet za rok 2014 DSO Mikroregionu Nepomucko (1:31:10 -1:32:20)
24. Závěrečný účet akciové společnosti Kanalizace a Vodovody Starý Plzenec (1:32:20 - 1:33:30)
25. 5. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (1:33:30 - 1:39:00)
26. 6. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (1:39:00 - 2:03:10)
27. Poskytnutí finančních příspěvků z dotačního programu Obnova historického jádra města (2:03:10 - 2:10:40)
28. Příspěvek Římskokatolické farnosti arciděkanství Nepomuk (2:10:40 - 2:20:40)
29. Statut a volba Redakční rady města Nepomuku (2:20:40 - 2:37:10)
30. Různé (od 2:37:10)
A. Spojnice Nádražní a Školní ulice (2:37:10 - 2:50:50)
B. KK Pyramida (2:50:50 - 2:52:20)
C. Nedokončená úprava Plzeňské ulice (2:52:20 - 2:55:00)
D. Odpady (2:55:00 - 3:20:50)
31. Závěr

 

Okénko z měst a obcí - Nepomuk 19.5.2015 ZAK TV

Autor: ZAK, zveřejněno: 26. 05. 2015 06:24 hod., aktualizováno: 26. 05. 2015 06:27 hod.

Nepomucká pouť 2015 v reportáži regionální televize ZAK 19.05.2015

 

V. zasedání zastupitelstva města Nepomuk 23. 04. 2015

Autor: Jiří Beroušek, zveřejněno: 08. 05. 2015 14:01 hod., aktualizováno: 08. 05. 2015 21:57 hod.

 

V. zasedání zastupitelstva města Nepomuk 23. 04. 2015 Nepomuk v sále hotelu U Zeleného stromu na náměstí v Nepomuku

Program s časy:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání (4:30 - 5:00)
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (5:00 - 7:00)
4. Kontrola plnění usnesení (7:00 - 7:30)
5. Zprávy z jednání městské rady (7:30 - 14:30)
6. Zprávy z jednání výborů (14:30 - 38:30)
7. Prodej pozemku pod garáží st. p. č. 180 o výměře 18 m2 v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2 (38:30 - 39:30)
8. Odkoupení pozemku p. č. 566/21 (orná půda) o výměře 4915 m2 v k. ú. Nepomuk v lokalitě u „Pyramidy“ od p. Vratislava Míška za navrhovanou cenu 83 Kč/m2 (39:30 - 47:30)
9. Návrh Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj na změnu katastrální hranice mezi k. ú. Dvorec a k. ú. Vrčeň zaslaný městu Nepomuk a obci Vrčeň k vyjádření (47:30 - 50:00)
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 11, o velikosti 2+k.k., celková plocha 67,02 m2 (50:00 - 52:30)
11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 9, o velikosti 3+k.k., celková plocha 91,78 m2 (52:30 - 55:00)
12. Změna člena představenstva KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec a.s. za město Nepomuk (55:00 - 57:30)
13. Poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti (57:30 - 59:30)
14. Rozdělení finančních prostředků z dotačních programů města (59:30 - 1:10:30)
15. Nepomucké pivní slavnosti (1:10:30 - 1:22:30)
16. Strategický plán rozvoje města Nepomuk (1:22:30 - 1:44:30)
17. Projekt meziobecní spolupráce (1:44:30 - 1:56:30)
18. Mikroregion Nepomucko (1:56:30 - 2:15:00)
19. Obecně závazná vyhláška města Nepomuk o omezení provozní doby v pohostinských a jiných obdobných zařízení na území města Nepomuku (2:15:00 - 2:30:00)
20. Smlouva o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů mezi městem Nepomuk a obcí Měcholupy (2:30:00 - 2:32:20)
21. Investice Města Nepomuk (2:32:30 - 2:38:30)
22. 2. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:38:30 - 2:45:00)
23. 3. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:45:00 - 2:48:00)
24. 4. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (2:48:00 - 2:58:30)
25. Různé a diskuze (od 2:58:30)
26. Závěr

 

VIDEO: Svatojánské muzeum v Nepomuku

Autor: Radio Proglas, zveřejněno: 25. 03. 2015 19:05 hod.

 

VIDEO Pohádkový karneval s méďou Pusíkem 2015

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 12. 03. 2015 22:20 hod.

Videovysílání NIKA-TV 11.-12. týden 2015 v KTV Nepomuk

Pohádkový karneval s méďou Pusíkem 2015

Připravil: Kajer film – Václav Kajer
(31 min.)

 
|<< < 1 2 3 > >>|

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY