Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:56, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 15. 01. 2016 13:38 hod., aktualizováno: 09. 11. 2016 15:24 hod.

Dotační program

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

 

Charakteristika dotačního programu:

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu movitých kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Možní žadatelé:

Žadatelem o poskytnutí příspěvku může být jen vlastník kulturní památky ležící ve správním obvodu ORP Nepomuk.

Výše dotace:

Min. 50.000 Kč. Maximálně 90% uznatelných nákladů na realizaci projektu.
Celková alokace v dotačním programu: 555.000,-Kč.

Termíny dotačního programu:

30. 04. 2016 uzávěrka podávání žádostí o dotace
31. 12. 2016 konec lhůty pro předání závěrečného vyúčtování

Administrátor:

Mária Rašínová
Telefon: +420 371 519 743
E-mail: maria.rasinova@urad-nepomuk.cz

 

Dokumenty a předepsané formuláře ke stažení: 

 

Podané žádosti - seznam v PDF

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY