Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:35, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

IV. veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk

Autor: MěÚ Nepomuk, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:53 hod.

POZVÁNKA na IV. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 24. února 2011 od 19.00 hodin v hotelu Dvorec

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh: Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu (45/NZ2/2011)
 4. Návrh: Kontrola usnesení (46/NZ2/2011)
 5. Návrh: Zprávy z jednání městské rady (47/NZ2/2011)
 6. Návrh: Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 1/2011 o místních poplatcích (43/NZ2/2011)
 7. Návrh: Rozdělení finančních příspěvků pro spolky, sdružení a zájmové organizace - rok 2011 (44/NZ2/2011)
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

Václav Kovář
Starosta města Nepomuk

 

Svoz plastů 26. 02. 2011

Autor: MěÚ Nepomuk, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:52 hod.

V sobotu 26.02.2011 proběhne v Nepomuku i ve Dvorci svoz plastů – pytlový sběr.
Plasty připravte již v pátek večer.

MěÚ Nepomuk

 

Informace občanům o odpadních vodách

Autor: KaV St. Plzenec, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:50 hod.

Po realizaci kanalizace a ČOV v Nepomuku a ve Dvorci město Nepomuk dopisem vyzvalo své občany, aby ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích) v platném znění § 18, odst. 4 napojili na veřejnou kanalizaci a zrušili septiky, aby tuto záležitost dali do pořádku a septiky resp. žumpy zrušili v přiměřené době, a to nejpozději do 31.srpna 2011. Po té bude prováděna kontrola ze strany města ve spolupráci s provozovatelem kanalizace, tj. společností KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.

Tam, kde není možné se z technických důvodů napojit na splaškovou kanalizaci, budou majitelé nemovitostí povinni předložit doklad, jakým způsobem likvidují kal ze septiků či žump tak, aby bylo patrné, že je to v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

KAV Starý Plzenec

 

Oznámení ČEZ 28. 2. 2011 Přerušení dodávky elektřiny

Autor: ČEZ Distribuční služby s.r.o., zveřejněno: 23. 02. 2011 09:48 hod.

Oznámení ČEZ

K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni

Dne 28. 2. 2011 od 7.30 do 15.30 hod.

Ve mestě Nepomuk

Část města: Ulice Plzeňská od náměstí ke kostelu Sv. Jakuba, Kaplanka, ulice J. J. Ryby, pošta, spořitelna

Přerušit dodávku elektřiny

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmeno d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod. Dodávku obnovíme v nejkratším možném čase po ukončení prací.

Pozor! Z hlediska bezoečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

Skupina ČEZ

 

Informace z města – Změna využívání sportovní haly

Autor: MěÚ Nepomuk, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:45 hod.

Rozhodnutím rady se budou od 1. 4. 2011 ve sportovní hale v Nepomuku platit poplatky za užívání, a to:

 • místní spolky 200 Kč/hodinu
 • cizí spolky 400 Kč/hodinu
 • víkend 1.000 Kč za celý den
 • víkend po hodinách 200 Kč místní, 400 Kč cizí

Žádám sportovní spolky, aby přišly na úřad uzavřít smlouvu o dočasném užívání haly a zajistily si tak od 1. 4. 2011 svou činnost.

Alena Marušincová, místostarostka

 

Setkání spolků 2011

Autor: Jiří Beroušek, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:38 hod., aktualizováno: 23. 02. 2011 09:44 hod.

Setkání spolků 2011 Foto Jiří BeroušekNa středu 09.02.2011 svolalo město Nepomuk jednání ohledně přerozdělení příspěvků na činnost spolků pro rok 2011.
Zasedací místnost na nepomucké radnici se zcela zaplnila téměř všemi pozvanými zástupci 22 spolků, které podaly na radnici žádost o finanční příspěvek.
Komise pro občanské záležitosti vyslechla jednotlivé zástupce spolků, kolik a na co, žádají město o finanční příspěvek na činnost svého spolku.
Na závěr byl prostor pro výměnu názorů mezi účastníky, kde padlo i několik důležitých dotazů a návrhů.
Starosta Václav Kovář oznámil, že tento rok je poslední, kdy se o finanční podporu spolku žádá dosavadním způsobem. Od příštího roku město zavede program podpory neziskových organizací obdobně jako úspěšně funguje ve městě Spálené Poříčí, spolky budou žádat o finance podáváním projektů na konkrétní věc či akci.
(Kompletní seznam spolků je na old.nepomuk.eu)

Jiří Beroušek – MEZI KOPCI o. s.

 Setkání spolků 2011 Foto Jiří Beroušek Setkání spolků 2011 Foto Jiří Beroušek Setkání spolků 2011 Foto Jiří Beroušek

 

Hlasuje o Maličkostech 2011

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:36 hod.

Až do 6. března 2011 máte možnost hlasovat v anketě na www.mas.nepomucko.cz a pomoci tak vybrat a ocenit nejlepší zajímavosti regionu. V prvním kole vybíráme sedm Maličkostí, které následně navštíví odborná komise. První tři zajímavosti pak získají grant ve výši 10.000 Kč/projekt, který plně poslouží ku prospěchu Maličkosti. Zdůvodnění jednotlivých nominací naleznete rovněž na www.mas.nepomucko.cz/cs/malickosti.

Pavel Motejzík, MAS sv. Jana z Nepomuku

 

Rukopis Zelenohorský bude vystaven v Praze

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 23. 02. 2011 09:33 hod., aktualizováno: 26. 10. 2012 08:21 hod.

Rukopis zelenohorský Národní muzeum v Praze na Václavském náměstí
v rámci expozice Staré pověsti české
vystaví po téměř třech letech v termínu od 15. do 29. dubna 2011 Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský.

Pavel Motejzík www.zelenahora.cz

 

Kohoutková voda z vodovodních sítí

Autor: KaV St. Plzenec, zveřejněno: 16. 02. 2011 10:05 hod., aktualizováno: 16. 02. 2011 10:05 hod.

Na základě četných dotazů občanů na ukazatel tzv. tvrdosti vody (dle platné legislativy – suma vápníku a hořčíku) z veřejného vodovodu v Nepomuku, přispíváme několika informacemi o tzv. „Kohoutkové vodě“ tj. vodě, která vytéká z kohoutku v jednotlivých domácnostech.

Doufáme, že vás informace zaujmou a pomohou rovněž v orientaci mezi různými jednotkami, ve kterých se tento ukazatel uvádí.

Tvrdost vody určuje zjednodušeně řečeno množství vápníku a hořčíku. Ze zdravotního hlediska je vhodná voda tvrdší. Z hlediska technického není dobrá ani voda příliš tvrdá ani příliš měkká. Velmi měkká voda je agresivní a může způsobit korozi potrubí. Čím tvrdší je voda, tím je vyšší tvorba inkrustací v potrubí a nádržích.

 

Zápisy do MŠ 2011

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 16. 02. 2011 10:02 hod.

Zápis do Mateřské školy v Nepomuku

proběhne ve čtvrtek 14. 4. 2011 od 9.00 do 15.00 hod. a v pátek 15. 4. 2011 od 9.00 do 12.00 hod. v budově MŠ.
Žádosti jsou k dispozici v mat. škole nebo ke stažení na www.ms.nepomuk.cz.
Současně v tyto dny pouze v dopoledních hodinách 9.00 – 11.30 hod. bude v MŠ Den otevřených dveří (přezůvky pro sebe i děti s sebou).

Zápis do Mateřské školy Dvorec

proběhne ve čtvrtek 7. 4. 2011 od 15.00 do 17.00 hod. v budově MŠ Dvorec.
Žádosti jsou k dispozici v mateřské škole nebo ke stažení na www.ms.nepomuk.cz
Současně bude tento den v odpoledních hodinách 15.00 – 17.00 hod. v MŠ Den otevřených dveří (přezůvky pro sebe i děti s sebou).

Zapisují se všechny děti, které kdykoli během roku 2011/2012 budou nastupovat do MŠ.
K zápisu dítěte je potřeba jeho rodné číslo, vyplněná žádost o přijetí a evidenční list potvrzený od dětské lékařky (vyzvednout v MŠ během března).
Žádosti se potom podle stanovených kritérií přijetí vyhoví nebo nevyhoví. Rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí kdykoli v  týdnu od 2. 5. – 6. 5. 2011.

K. Řežábková, pov. řed. MŠ Nepomuk

 

Klaun Pepino v MŠ Dvorec

Autor: MŠ Dvorec, zveřejněno: 16. 02. 2011 10:00 hod.

Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec Klaun Pepino v MŠ Dvorec

 

Informace od kontrolního výboru – únor 2011

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 15. 02. 2011 11:51 hod., aktualizováno: 15. 02. 2011 11:54 hod.

V pondělí 7. února se poprvé sešel v novém obsazení kontrolní výbor městského zastupitelstva. Na zasedání bylo projednáno několik konkrétních podnětů, které se týkaly např. kauzy vybavení Sokolovny, úklidu komunikací v zimním období nebo hospodárného využívání energií.
Kompletní zápis z proběhlého jednání, stejně jako všech budoucích, naleznete na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/kontrolni-vybor. Pokud máte jakýkoliv podnět, kterým by se měl kontrolní výbor zabývat, můžete jej  předat jeho členům. Kontakty naleznete na výše uvedené adrese.

Za kontrolní výbor Pavel Kroupa

 

Videovysílání NIKA-TV 06. týden 2011 v KTV Nepomuk

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 09. 02. 2011 10:55 hod.

Zpívání koled u kapličky ve Dvorci
22.12.2010

Připravil: ČZS MO Dvorec
(30 min.)

 

Urnový háj – rozšíření 2011

Autor: Alena Marušincová, místostarostka, zveřejněno: 09. 02. 2011 10:45 hod., aktualizováno: 09. 02. 2011 10:51 hod.

Informace z města

Vážení občané, jelikož docházejí pohřbívací místa v našem urnovém háji, chce město Nepomuk nechat upravit druhou část háje vpravo od cestu ke hlavnímu vchodu.

Je pět variant návrhu úpravy: A, B, C, D, E. Prohlédněte si je, prosím, a můžete nám několika způsoby dát vědět, který návrh by se vám líbil, a to do konce února, rádi bychom započali na jaře daný prostor upravovat.

 1. Můžete hlasovat v anketě na webu města old.nepomuk.eu
 2. Můžete mailovat místostarostce nebo starostovi viz kontakty níže, vždy uveďte písmeno návrhu!
 3. Můžete volat místostarostce nebo starostovi viz kontakty níže

Kontakty:
Václav kovář – starosta, vaclav.kovar@urad-nepomuk.cz, tel.: 602 346 938
Alena Marušincová – místostarostka, alena.marusincova@urad-nepomuk.cz, tel.: 602 347891

Děkujeme.

Alena Marušincová, místostarostka

Urnový háj – rozšíření 2011  Urnový háj – rozšíření 2011  Urnový háj – rozšíření 2011  Urnový háj – rozšíření 2011  Urnový háj – rozšíření 2011

 

Reakce na petici proti zrušení katastrálního pracoviště Nepomuk

Autor: MěÚ Nepomuk, zveřejněno: 09. 02. 2011 10:38 hod.

Reakce na petici proti zrušení katastrálního pracoviště Nepomuk od

KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

reakce-na-petici-proti-zruseni-katastralniho-pracoviste-nepomuk-2011.pdf (PDF 107 kB)

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY