Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 21:11:59, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Významné osobnosti

Osobnosti, rodáci, čestní občané města

Autor: Mgr. Jana Benediktová, zveřejněno: 23. 03. 2009 14:30 hod., aktualizováno: 11. 12. 2015 05:59 hod.

Představujeme Vám významné rodáky a osobnosti, které v našem městě působily nebo ho navštívily a nebo jsou čestnými občany města Nepomuk.

Karel Václav Kuttan

*1859 – †10. 1. 1940
Pocházel z obchodnické rodiny a obchodu zasvětil celý svůj život. Vlastnil obchod ve Dvorci a později se stal disponentem u Obchodního družstva v Plzni. Od devadesátých let 19. století patřil k předním literárním autorům pro mladé čtenáře. Věnoval se rovněž psaní příležitostných básní, přání a proslovů.

Prof. Augustin Němejc

*1861 – †1938
Malíř Plzeňska byl původním povoláním hodinář. Absolvent malířské akademie v Praze a Mnichově. V Praze byl jeho učitelem prof. Sequens. Autor opony pro nepomucké ochotnické divadlo a později také opony pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Nejkrásnější a nejslavnější obraz nese název Beznadějná láska. Jeho tvorba se zaměřila zejména na prostý lid na Plzeňsku.  

Alexandr Berndorf

*1889 – †1968
Regionální spisovatel a autor mnoha povídek a románů z Nepomucka. Psal rovněž divadelní hry a je také autorem velmi cenné práce, čtyřsvazkové Topografie města Nepomuka z let 1540 – 1940.  

Viktor Pešek

*1900 – †1986
Akademický malíř rodného Nepomucka a ilustrátor Berndorfových knih. Autor několika kopií obrazů starých mistrů z majetku zelenohorského panství.

Jakub Šimon Jan Ryba

*1765 – †1815 – pedagog, skladatel, spisovatel a básník

Musíme dobře pozorovat své chyby a snažit se, abychom se jich vystříhali
Jakub Jan Ryba

Bohu, vlasti, lidu sloužit,
po obecném dobru toužit,
s Múzami se celovati,
čísti, housti, rýmovati,
vzdělávat se bez ustání
jest mé denní zaměstnání.
Jakub Jan Ryba


Jakub Jan se narodil 26. října 1765 v Přešticích. Základní hudební vzdělání získal již v útlém věku od svého otce, učitele a hudebníka. Naučil se hrát na housle a na klavír, později také na varhany.
Asi v pěti letech se malý Jakub přestěhoval s rodiči do Nepomuku, odkud pocházel jeho otec. Poutní svatojánské městečko s vyspělou hudební kulturou, zejména v oblasti církevní hudby, mu bylo v  příštích deseti letech domovem, kde se rozvíjel jeho hudební talent. Již jako žák obecné školy složil svou první rozměrnou skladbu „Zdrávas Královno“. Zpíval a hrál v místním kostele, než se naplnila jeho touha po barokní Praze, kde by měl ještě více příležitostí dostat se k hudbě.
V letech 1781 – 84 tedy odešel studovat na pražské piaristické gymnázium. Zde se setkal s produkcí tehdejších vynikajících hudebních umělců. Také on sám se svým třídním profesorem aktivně provozoval hudbu a složil řadu klavírních koncertů, množství menuetů a tanců, kvartety, serenády, písně a mnoho dalších skladeb, které  svědčí o jeho nesporném hudebním nadání. Po pěti letech studia na  gymnáziu odešel na filosofii, aby se mohl stát knězem.
Na přání svého otce, aby přijal volné učitelské místo v Nepomuku, však studium ukončil V r. 1785 opustil Prahu a vrátil se do  Nepomuku. Slíbené místo učitele bylo ale již obsazeno a tak odešel do Mníšku pod Brdy jako pomocný učitel a od roku 1788 působil jako učitel v Rožmitálu a byl rovněž varhaníkem v obou rožmitálských kostelech. Jako zastánce osvícenské ideologie a školských reforem se  zde však potýkal s nepochopením.
V roce 1790 se oženil s Annou Laglerovou, dcerou rožmitálského purkrabího. Se svou poměrně početnou rodinou se často pohyboval na  hranici nouze.
Na sklonku svého života byl nemocen a častěji se vyhýbal společnosti. Dne 8. dubna 1815 odešel jako obvykle z domova, ale domů se již nevrátil. Jeho tělo bylo nalezeno 10. dubna v lese nad  vsí Voltuší. Údajně si podřezal břitvou tepny na krku a obou zápěstích. Jeho tělo, jako sebevraha, bylo pochováno na někdejším morovém hřbitově u Starého Rožmitálu. V r. 1855 byly však jeho ostatky přeneseny, z podnětu jeho syna Josefa Arnošta Ryby, na nový starorožmitálský hřbitov.
Skladatelská tvorba J. J. Ryby je mimořádně rozsáhlá. Zahrnuje písně na české texty, árie, sonáty, kvartety, koncerty, symfonie a další. V chrámové tvorbě se věnoval především mším. Kompoziční vyspělost často obohacoval o lidové pastorální prvky. Podle jeho vlastních seznamů a ostatních pramenů lze odhadnout, že během své třicetileté tvůrčí kariéry složil na 1300 skladeb.
V roce 1796 vzniklo jeho nejznámější dílo česká vánoční mše „Hej, mistře“, která se však v době svého vzniku, kdy se v Českých zemích mluvilo převážně německy, nesetkala s takovým ohlasem, kterého se  později dočkala.

Bratři Šloufové

Sgt. – plukovník Šlouf Karel, *21. 09. 1917 – †11. 04. 1980, RAF 787524 312. čs. peruť

S/Ldr – plukovník Václav Šlouf DFC, *08. 10. 1911 – †13. 04. 1976, RAF 787706 312. čs. peruť

více...

Václav Havel

prezident republiky v období 29. 12. 1989 – 2. 2. 2003
Navštívil Nepomuk při celosvětové pouti věřících u příležitosti 600. výročí umučení Sv. Jana Nepomuckého 1393 – 1993

Václav Klaus

prezident republiky ČR
Bylo mu uděleno čestné občanství města Nepomuk tenkrát jako předsedovi PS Parlamentu ČR

Generál Alois Šiška

veterán druhé světové války bojující v řadách letců v RAF, čestný občan města Nepomuk od 24. 6. 2000

Generál František Peřina

veterán druhé světové války bojující v řadách letců v RAF, čestný občan města Nepomuk od 24. 6. 2000

Kardinál Joachim Meissner

z Kolína nad Rýnem se pravidelně zúčastňoval významných bohoslužeb

Giovanni Coppa

papežský nuncius se zúčastňoval významných bohoslužeb

Prof. Zdenko Frankenberger Daneš

matematik a historik, profesor univerzity v Tacomě, WA, USA. Navštívil Nepomuk začátkem roku 2001.

Seržant (Sgt.) Raymond A. Noury

*1924 – †20.12.2013
Narodil se v roce 1924 v New York City. Stal se vojákem a radiomechanikem. V roce 1943 se dostal k letectvu a zúčastnil se řady bojových leteckých misí. Jako jediný přežil pád
Liberatoru B-24J, který se zřítil 22. února 1944 na vrch Dubeč u Nepomuku. Tehdy přistál s padákem v lese Chejlava. Místní obyvatelé raněného Nouryho dopravili na četnickou stanici v nedalekých Chocenicích, odkud byl odvezen gestapem do jednoho z nacistických zajateckých táborů, kde se dočkal konce války. Teprve potom se dozvěděl, že nikdo jiný z posádky nepřežil.
Získal řadu vyznamenání: „Purpurové srdce“ za zranění v boji, Silver Star a Airman`s Medal. V roce 2002 obdržel Záslužný letecký kříž, udělovaný za mimořádné činy letecké služby.
Dne 21. února 2004 se Raymond A. Noury zúčastnil v Nepomuku Pietního aktu k 60. výročí tragické události sestřelení Liberatoru a stal se čestným občanem města Nepomuk. Podruhé navštívil město v květnu 2009 u příležitosti odhalení nového památníku Nakloněný obelisk z dílny sochaře Václava Fialy.
Raymond A. Noury zemřel 20. prosince roku 2013. Byl členem asociace veteránů 98. bombardovací skupiny 15. letecké armády (98. Bombardmen Group 15. Air Army). 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY