Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:15, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

FK Nepomuk 05. týden 2016

Autor: FK Nepomuk, zveřejněno: 05. 02. 2016 18:29 hod.

FK Nepomuk Přípravná utkání:

Muži "A" – zimní turnaj na UMT – Sušice
Luby – Nepomuk 3:2 (0:1) střelec: Kalabza P. 2x

Mladší žáci – zimní halový turnaj na UMT – finálová část I. – Osek u Strakonic
Příbram "A" – Nepomuk 0:5 střelci: Vladař M. 3x, Fiala J. 2x
Příbram "B" – Nepomuk 0:6 střelci: Kohout J. 2x, Berkovec M., Fiala J., Vladař M., Salák L.
Milevsko – Nepomuk 0:0
Sušice – Nepomuk 0:1 střelec: Kalabza J.
Písek – Nepomuk 3:1 střelec: Vladař M.
Hradiště "A" – Nepomuk 1:6 střelci: Vladař M. 3x, Berkovec M., Kohout J., Sládek L.

Starší přípravka – zimní halový turnaj na UMT – finálová část I. – Osek u Strakonic
Nepomuk – Příbram "B" 4:1 střelci: Salák L. 2x, Jára D. 2x
Nepomuk – Kasejovice 4:3 střelci: Salák L. 2x, Strolený D., Šmíd A.
Nepomuk – Sušice 4:4 střelci: Salák L. 3x, Šmíd A.
Nepomuk – Písek A 1:6 střelec: Salák L.
Nepomuk – Písek "B" 3:3 střelci: Šmíd A. 2x, Salák L.

Kohout Jan - FK Nepomuk

 

KUVAG plánuje novou halu

Autor: Pavel Motejzík, – Nepomucké noviny, zveřejněno: 30. 01. 2016 22:16 hod., aktualizováno: 01. 02. 2016 17:56 hod.

Skupina KUVAG vyvíjí, vyrábí a distribuuje již více než 30 let izolační a systémové komponenty pro energetiku a dopravní techniku. Skupina nabízí i nová řešení pro větrnou energii a lékařskou techniku. Dnes je považována za světovou jedničku v oblasti izolační techniky. Nepomucká pobočka společnosti sídlí od roku 1993 v Nádražní 489, v současné době zde zaměstnává zhruba 120 lidí.

V listopadu předali zástupci společnosti na Odbor výstavby a životního prostředí v Nepomuku projektový záměr na přístavbu nové haly na pozemku parc. č. 310/1, která má šířkově a výškově navazovat na stávající halu z let 2012-13. Rozměry nové haly mají být 24,2 x 48 metrů.

Hala bude určena pro výrobu izolantů a bude temperovaná. Předpokládá se v ní trvalý výkon práce.

 

 

Předložený projektový záměr projednala na svém listopadovém jednání Stavební komise při Radě města Nepomuk a vydala k němu pozitivní stanovisko,“ doplňuje předseda komise Ing. Pavel Jiran.

 

Proti výstavbě se zvedl odpor některých místních občanů, kteří chystají petici a odvolání, pod vedením Ing. Milana Dufka. Ten vyjmenovává hlavní body protestu:

- nechceme, aby občané dýchali vzduch, který bude plný škodlivin,

- nechceme hluk z klimatizací,

- nechceme hluk z třísměnného provozu,

- nechceme přenášení vibrací z umístěných strojů na okolní objekty – stavba by byla postavená na velkém skalním monolitu,

- nechceme nárůst kamionové dopravy,

- nechceme výrobní halu, která bude škodit životnímu prostředí a bude kazit dominantu města Nepomuk,

- stavba nepřinese žádná nová pracovní místa pro občany Nepomuka, spíše naopak.

 

 

Dne 14. 1. navštívili společnost KUVAG představitelé města Nepomuk. „Prošli jsme celým areálem a byl nám podrobně představen záměr i provoz. Samozřejmě, že především uvnitř hal je zápach chemikálií cítit, ale z osobního hlediska nemám důvod se domnívat, že by pachové a hlukové limity byly převyšovány i mimo samotné haly,“ uvádí starosta Ing. Jiří Švec.

 

 

O stanovisko jsme požádali rovněž jednatele společnosti KUVAG ČR, spol. s r.o., Ing. Václava Hrabětu. To tímto otiskujeme:

 

Vážení občané,

byl jsem osloven zástupcem Nepomuckých novin, abych se vyjádřil k plánované výstavbě výrobní haly na pozemku 310/1 v souvislosti se vzneseným protestem Ing. Dufka.

Nejprve bych rád na následujících řádcích představil naši společnost. Společnost Kuvag ČR, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 a od té doby také v Nepomuku působí. Během více než 20 let prošlo firmou více než 550 pracovníků, z nichž někteří zde pracují od vzniku společnosti. Ze současného počtu 120 lidí je více než 65% přímo z Nepomuku a zbývající část až na výjimky z blízkého okolí do 10-15 km od Nepomuka. Své zákazníky máme po celé Evropě a zejména ve střední a západní Evropě se po zjištění místa působení společnosti často setkáváme se zájmem o Nepomuk v souvislosti s jeho nejvýznamnějším rodákem – Janem Nepomuckým.

Od samotného počátku až do dnešních dnů užíváme pronajaté prostory. V roce 2012 bylo majitelem společnosti v součinnosti s managementem české společnosti velmi pozitivně vyhodnoceno působení v Nepomuku a bylo rozhodnuto definitivně na tomto místě tzv. „zapustit kořeny“. Toto rozhodnutí vyústilo v koupi sousedních pozemků 310/1 a 310/2, kde by mohla společnost vybudovat svou vlastní infrastrukturu. Osobně jsem toto rozhodnutí přivítal a vnímám jej jako pevné zakotvení společnosti Kuvag ČR, spol. s r.o. ve vašem městě. Z hlediska dalšího rozvoje v budoucnosti je to opravdu významné rozhodnutí, jelikož je velmi velký rozdíl z hlediska budoucí perspektivy v tom podnikat v prostorech pronajatých, nebo ve vlastních.

V návaznosti na provedené první kroky bylo pochopitelné přistoupení k výstavbě vlastních výrobních prostor. První investiční akcí byla výstavba první části haly v jižní části pozemku 310/1 v roce 2013. Nyní plánujeme vystavět další výrobní halu navazující na výše uvedenou první část, kam bude přesunuta část výroby ze stávajících pronajatých, značně stísněných, prostor. Celý projekt byl od samotného počátku navrhován tak, aby činnost v něm co nejméně ovlivňovala bezprostřední okolí nové haly. Konkrétně mohu jmenovat zapuštění severní části haly o ca. 4 metry pod stávající úroveň terénu, použití neotvíratelných oken směrem k domu Ing. Dufka, zesílení tloušťky střechy o 2 cm, použití tlumicích materiálů, minimalizace terénních úprav směrem k lesu apod. V rámci projektu se počítá i s výsadbou zeleně v severní části pozemků směrem k bytovkám, a to při maximálním možném zachování současného porostu v tomto směru. Celý proces přípravy stavební dokumentace vč. všech měření plně odpovídá české legislativě.

Z výše uvedeného vyplývá, že Ing. Dufkem zmiňované body protestu jsou naprosto irelevantní a jejich jediným cílem je vyvolat pocity nejistoty a strachu u nepomuckých obyvatel. Ani jeden bod se nezakládá na pravdě, ani jeden není podložen jediným důkazem či argumentem. Některé jsou přímo nelogické a protiřečí si. Např. v jednom bodě předpovídá nárůst kamionové dopravy a v následujícím bodě předpovídá pokles pracovních míst ve společnosti. Logicky si však souběh obou tezí nedovedu představit. Navíc samotný přesun části výroby ze stávající výrobní haly do nové haly žádné zvýšení kamionové dopravy nepřinese. V jiném bodě straší přenášením vibrací strojů – v tomto opět buď vědomě, nebo z neznalosti argumentuje naprosto mylně. Žádné používané stroje nejsou zdrojem vibrací – k výrobě nepoužíváme žádné buchary, ale pouze lisy, které se zavírají plynule a bez nárazu. V dalším bodě poukazuje na „kažení“ jakési dominanty – i moji kolegové z Nepomuka si lámali hlavu, jakou dominantu měl Ing. Dufek na mysli. A tak by se dalo pokračovat dále. Nechtěl bych se však nechat vtáhnout do tohoto typu diskuze bez argumentů. V uvedeném výčtu mě však chyběl bod „nechceme žádná pracovní místa v Nepomuku“ – ten tam však z pochopitelných důvodů Ing. Dufkem uveden nikdy nebude.

Ing. Dufek mi při posledním osobním jednání sdělil, že bude bojovat proti naší investici všemi prostředky, a to taky dodržel. Podle mého názoru (soudím z dosavadního jednání a bez jediného důkazu používané argumentace), jde Ing. Dufkovi ve skutečnosti o čistě privátní zájmy a neváhá k tomuto účelu využít místní obyvatele.

Doufám, že přispěji svým vysvětlením k rozptýlení obav občanů Nepomuka, a jsem i nadále připraven vyjádřit se ke konstruktivním, pokud možno neanonymním, podnětům ohledně působení společnosti Kuvag ČR, spol. s r.o. v Nepomuku.

Závěrem bych rád využil této příležitosti a dodatečně popřál klidný a úspěšný rok 2016 všem občanům města Nepomuk i čtenářům Nepomuckých novin z blízkého okolí.

 
 

 

V současné době probíhá na Městském úřadu v Nepomuku stavební řízení. Na těchto webových stránkách můžete vyjádřit svůj názor v anketě i diskuzi. O průběhu vývoje celé kauzy vás budeme informovat zde na webu i v některém z dalších vydání Nepomuckých novin.

 

Půdorys přístavby haly zde ve formátu PDF

 

 

Částečná odstávka vodovodu v Nepomuku – Dvorci 04.02.2016

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. , zveřejněno: 29. 01. 2016 15:30 hod.

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. - logo Společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec oznamuje svým odběratelů, že ve čtvrtek 4. února 2016 dojde k částečné odstávce vodovodu v Nepomuku – Dvorci.
V době od 8:00 do 11:00 bude odstaven vodovod ve Dvorci v ulici Lesnická v následujících objektech: č. p. 200, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 273, 293, dále v ulici Tojická v objektech: č. p. 84, 122, 123, 125, 130, 131, 142, 144.155, 185, 228, 231 a v ulici Blatenská v objektech: č. p. 116, 117, 118, 121 a 222 (ČSAD).
Důvodem jsou nezbytné opravné práce na vodovodním řadu.
Děkujeme za pochopení.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.
tel.: 377 966 426

 

Nález uhynulé vydry říční v Nepomuku

Autor: Ing. Jiří Švec, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 29. 01. 2016 05:54 hod.

Znak města Nepomuk V dopoledních hodinách v neděli 10. 1. 2016 byl mým rodinným příslušníkem učiněn a zdokumentován nález uhynulého zvířete zatím neznámého původu u kontejneru za Městským úřadem. Po prohlídce na místě nálezu bylo tajemné zvíře identifikováno jako statný vydří samec bez viditelných známek vnějších poranění. Byl ve velmi dobré tělesné kondici ve váze cca 7 – 8 kg. Po konzultaci s pracovníkem ŽP a pracovníkem záchranné stanice v Plzni byl následující den dopraven do záchranné stanice a odeslán na pitvu do státního veterinárního ústavu v Praze z důvodu podezření na otravu.
Výsledek pitevního nálezu je součástí fotodokumentace a konstatuje vnitřní zranění při střetu s dopravním prostředkem. Kdo z obyvatel Nepomucka se zapříčinil o zprovození ze světa statného mladého vydřího samce, jeho vyhození vedle kontejneru, zůstane nezodpovězenou otázkou. Pozitivním jevem je to, že zákonem chráněná vydra říční má své teritorium na území Nepomucka a potvrzuje tak zlepšující se stav životního prostředí v naší lokalitě.

Nález uhynulé vydry říční v Nepomuku Nález uhynulé vydry říční v Nepomuku Nález uhynulé vydry říční v Nepomuku

pitevni-protokol-vydra.pdf

Ing. Jiří Švec, starosta města Nepomuk

 

Mikroregion Nepomucko opravil 31 drobných sakrálních a funebrálních památek regionu

Autor: Pavel Motejzík, – manažer Mikroregionu Nepomucko, zveřejněno: 22. 01. 2016 07:07 hod.

Křížky, boží muka či pomníky padlých utvářejí podobu obecních návsí, rozcestí či krajiny po celá staletí, jsou pamětníky dávných časů a mnohdy zapomenutých událostí. Ne vždy k nim proto lidé přistupovali s úctou, a teprve v posledních desetiletích jsou postupně obnovovány a zkrášlovány. Nejinak tomu je i na území Mikroregionu Nepomucko. Ten v letech 2015/16 realizuje za podpory obcí již několikátý projekt na obnovu těchto drobných památek. Tentokrát se do jeho realizace zapojily Spálené Poříčí, Čížkov, Mladý Smolivec, Čmelíny, Vrčeň, Mohelnice, Mileč, Třebčice, Polánka, Nepomuk, Klášter a Žinkovy. Projekt podpořil Plzeňský kraj částkou 280 000 korun, celkové náklady jsou přes půl milionu.

Akce “Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko“ byla spolufinancován z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2015.
Plzeňský kraj - logo

Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko

 

Ze života jednotky SDH Nepomuk

Autor: Vladimír Vozka, – JSDH Nepomuk, zveřejněno: 22. 01. 2016 07:05 hod.

SDH Nepomuk Rok se s rokem sešel, a opět se konala výroční valná hromada Sboru Dobrovolných Hasičů Nepomuk, postupně bychom vás tedy chtěli seznámit s výročními zprávami z této valné hromady a našimi plány do tohoto roku 2016.

 

Výroční zpráva velitele JSDH Nepomuk

Autor: Petr Zeman, – JSDH Nepomuk, zveřejněno: 22. 01. 2016 07:01 hod.

SDH Nepomuk Uplynul rok 2015, a proto mi dovolte krátké zhodnocení činnosti naší jednotky.
V loňském roce jsme se scházeli pravidelně každou středu od sedmnácti hodin, kdy probíhala údržba techniky, budovy i přiléhajících prostor, ostatně jako tomu bylo již v předchozích letech. Na každý třetí čtvrtek jsme měli naplánované školení jednotky, které bylo doplňováno dalšími výcviky dle potřeby a možností. V rámci výcviku jsme se také zúčastnili prověřovacího cvičení na hostinec v Jarově. Tímto většina z 19 členů jednotky absolvovala předepsanou odbornou přípravu v rozsahu 40 hodin ročně.

 

Plzeňský kraj rozdává kotlíkové dotace

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 19. 01. 2016 18:51 hod.

Celkem 231 milionů korun rozdělí krajský úřad Plzeňského kraje v rámci dvou výzev na tzv. kotlíkové dotace. Podpora bude žadatelům poskytována prostřednictvím projektu Plzeňského kraje, který je příjemce dotace z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020. Účelem dotace je úspěšná realizace tohoto projektu a to poskytnutím finanční podpory konečným uživatelům - fyzickým osobám na dílčí projekty na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí.
Předmětem podpory bude výměna stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za:
tepelné čerpadlo,
kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel,
instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody,
Mikro energetická opatření.
 
Uznatelné náklady jsou od 15. 7. 2015, na dotaci lze tedy žádat i zpětně. Žádosti jsou přijímány výhradně elektronicky přes systém e-dotací na http://dotace.plzensky-kraj.cz, v prvním kole od 20. 1. 2016 do vyčerpání celkové alokované částky, která činí pro první výzvu 162 milionů korun. Veškeré potřebné informace včetně „návodu a rad“, najdou zájemci na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace případně u Ing. Jitky Fialové, e-mail: jitka.fialova@plzensky-kraj.cz, tel.: 377 195 768.
 
Druhá výzva se předpokládá v září 2016, případně na jaře 2017.
 

Městské dotace v roce 2016

Autor: Pavel Kroupa, – Město Nepomuk, zveřejněno: 16. 01. 2016 16:34 hod., aktualizováno: 20. 01. 2016 09:55 hod.

Zastupitelstvo města schválilo na svém X. zasedání dne 13. ledna 2016 pravidla dotačních programů pro letošní rok. Stejně jako v předchozích letech tak město Nepomuk podpoří různé veřejně prospěšné aktivity.

Podoba dotací vychází z loňského modelu, došlo ovšem k některým změnám, které jsou odpovědí na podněty získané od zástupců místních spolků. Tyto podněty zazněly na veřejném setkání dne 3.12.2014 či na půdě příslušných odborných komisí rady města.  Nejpodstatnější novinkou je nepochybně další navýšení celkového objemu prostředků alokovaných v dotačních programech a to ze 700.000 na 850.000 Kč. Největší poměrný nárůst finančních prostředků zaznamenal dotační program určený pro podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže, který byl navýšen ze 100.000 na 150.000,-. Dále byl vytvořen zcela nový dotační program zaměřený na podporu sportovních akcí, nejrůznějších soutěží, turnajů a závodů, s alokovanou částkou 90.000 Kč. Stejný rozpočet má i program na podporu kulturních akcí. Strukturu městských dotací doplňuje program pro všeobecnou podporu činnosti spolků a loňská novinka - program Obnova historického jádra města Nepomuka. Drobné, spíše jen kosmetické, změny spočívají zejména v dílčích úpravách hodnotících kritérií, podmínek poskytnutí dotace, náležitostí vyúčtování a také v mezním termínu pro podání žádostí o podporu, který byl u většiny programů stanoven na již na 26. února. O přidělení či nepřidělení dotací a jejich výši by tak mělo být rozhodnuto nejpozději do konce dubna.

Podrobné informace k dotačním programům, závazná pravidla pro žadatele, příslušné formuláře a další náležitosti naleznete v příslušné sekci na těchto webových stránkách. Případné dotazy rádi zodpovědí administrátoři jednotlivých dotačních programů.

 

Dotační programy města pro rok 2016:

Název programu:

Popis:

Celková alokace:
1

Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

Dotační program je určen na podporu celoročních volnočasových (sportovních, vzdělávacích, kulturních aj.) aktivit pro děti a mládež prostřednictvím organizovaných skupin, které jsou součástí neziskových organizací. 150.000Kč
2

Podpora kulturních akcí

Cílem dotačního programu je oživení kulturního dění. Je určen na podporu kulturních akcí a uměleckých aktivit realizovaných ve městě Nepomuku.

90.000 Kč
3

Podpora sportovních akcí

Cílem dotačního programu je rozvoj a propagace sportu. Je určen na podporu sportovních akcí, turnajů a soutěží realizovaných ve městě Nepomuku či jeho nejbližším okolí.

 

90.000 Kč

 

4

Podpora činnosti neziskových organizací

Dotační program je určen na podporu činnosti spolků a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Nepomuku.

270.000 Kč
5

Obnova historického jádra města Nepomuku

Smyslem programu je na zachování památkových hodnot a rázu historického jádra města a to prostřednictvím podpory obnovy staveb, které leží na jeho území.

 

250.000 Kč

 

 

Svoz komunálního odpadu

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 15. 01. 2016 14:04 hod.

Mimořádný svoz komunálního odpadu proběhne v celém městě ve středu 20.1.2016!

Některé ulice mohou být vyváženy případně až ve čtvrtek 21.1.2016. Prosíme občany, aby připravili popelnice již ve středu.

Město Nepomuk se zároveň omlouvá za komplikace při vyvážení odpadu, které vznikly chybou na straně dodavatelské firmy.

 

Zadání územní studie na lokalitu pod Vinicí

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 14. 01. 2016 14:15 hod., aktualizováno: 15. 09. 2016 18:04 hod.

Zadání územní studie na lokalitu pod Vinicí, sestavené na základě jednání s vlastníky pozemků, zástupci spolků a příspěvkových organizací využívajících území a výstupů veřejného plánovacího setkání ze dne 21.11.2015, zpracované ing. arch. M. Bečkou a ing. arch. J. Červeným, schválené radou města dne 11.1.2015.

PDF

 

Svoz komunálního odpadu

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 07. 01. 2016 19:58 hod.

Firma Becker-Bohemia s.r.o. informuje, že pravidelné svozy komunálního odpadu v našem městě budou u rodinných domů probíhat stejně jako v minulém roce každý sudý týden. V týdnu od 11.1. do 17.1.2016 tedy, prosím, připravte Vaše popelnice na dostupné místo. Dvorec bude svážen ve středu 13.1., Nepomuk ve čtvrtek.14.1.

Kontejnery u bytovek a firem budou vyváženy, stejně jako doposud, každý týden.

Firma Becker-Bohemia s.r.o.se zároveň omlouvá za komplikace při svozu dne 6.1., které byly zaviněny technickými problémy popelářského vozidla.   

 

Sbírka na oltář pro Zelenou Horu vrcholí

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 04. 01. 2016 18:22 hod.

Do 6. ledna máte možnost podpořit vznik oltáře pro Zelenou Horu. Dárci nad 2500 Kč mohou rozhodnout o umístění svého jména/rodiny/firmy přímo na oltář.

Svátost oltářní je nejdůležitější prvek liturgického prostoru a vždy zobrazuje hlavní symboliku daného sakrálního objektu. V případě Zelené Hory – kdysi významného poutního místa - to platí dvojnásob. Návrh nového oltáře plně vychází z toho původního. Bude však zhotoven ze zrcadlového nerezu, který umožňuje odraz původní vnitřní architektury kostela a navozuje pocit vzhledu z minulosti do budoucnosti.

Odkaz na stránky projektu: http://www.erapomaharegionum.cz/projekty/chodsko/225112/oltar-pro-zelenou-horu-u-nepomuku

Za případnou podporu předem děkujeme.

 

Vyžádejte si ZDARMA “vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“

Autor: Česká telekomunikační infrastruktura a. s., zveřejněno: 30. 12. 2015 15:34 hod.

Stavíte, nebo rekonstruujete dům?
Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní práce?
Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?

 

Pozvánka na X. zasedání Zastupitelstva města Nepomuk - 13.1.2016

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 29. 12. 2015 09:11 hod., aktualizováno: 29. 12. 2015 12:41 hod.

 V Nepomuku 29.12.2015

Pozvánka

na X. zasedání zastupitelstva města,

které se bude konat ve středu

13. ledna 2016 od 18.00 hod.

v zasedací místnosti Městského úřadu v  Nepomuku

Program:

1.      Zahájení

2.      Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání

3.      Program jednání 

4.      Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

5.      Kontrola plnění usnesení 

6.      Zprávy z jednání městské rady 

7.      Zprávy z jednání výborů

8.      Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 12, o velikosti 0+1, celková plocha 31,62 m2 

9.      Prodej pozemku st.p.č. 156 o výměře 235 m2 ve vlastnictví města Nepomuk majitelům bytů v bytovém domě č.p. 454 na pozemku p.č. 156 v k. ú. Klášter u Nepomuka 

10.  Prodej pozemků ve vlastnictví města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka (ul. Družstevní) za 150 Kč/m2 

11.  Směna pozemku p.č.594/87 o výměře 524 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví města Nepomuk za pozemek p.č. 594/95 o výměře 19 m2 v k. ú. Nepomuk s doplatkem 600 Kč/m2 městu Nepomuk 

12.  Majetkové vypořádání pozemků v lokalitě kruhového objezdu „U Sokolovny“ v k. ú. Nepomuk 

13.  Platnost cen pozemků schválených ZMN před 1. 1. 2016 pro dané lokality v k. ú. Nepomuk, Dvorec a Klášter u Nepomuka v souvislosti se změnou legislativy od 1. 1. 2016 týkající se DPH 

14.  Novela jednacího řádu městského zastupitelstva

15.  Dotační programy města Nepomuk pro rok 2016

16.  Komunitní dům pro seniory  Dvorec 

17.  Víceúčelový sportovní areál Nepomuk a územní studie na lokalitu pod Vinicí

18.  12. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 

19.  Různé a diskuze

20.  Závěr

 

                                                         Ing. Jiří Švec

                                           Starosta města Nepomuk

 

 

Všechny podklady budou ve lhůtě dané jednacím řádem ke stažení na adrese: old.nepomuk.eu/cs/dokumenty-2016

 

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY