Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:12, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Přerušení vysílání KTV Nepomuk

Autor: TESAS Medic s. r. o., zveřejněno: 25. 01. 2012 14:46 hod., aktualizováno: 25. 01. 2012 14:48 hod.

Omlouváme se uživatelům KTV Nepomuk za sobotní (21. 01. 2011) přerušení vysílání, které bylo zapříčiněno přerušením dodávky elektrického proudu v některých částech města. Napájení systému záložními zdroji není technicky možné.
Děkujeme za pochopení.

TESAS MEDIC s.r.o.

 

Informace z radnice – Výzva k odhalení pachatele!

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 25. 01. 2012 14:44 hod., aktualizováno: 25. 01. 2012 14:48 hod.

Město Nepomuk vypisuje odměnu 10 tis. Kč, za informace, které povedou k odhalení pachatele, který v období podzimu ucpal komín na sportovní hale asi jedenácti pytli se slámou a zapříčinil tak všeobecné ohrožení osob, jak v kotelně, tak ve sportovní hale.
Poznatky hlaste na MěÚ Nepomuk mob.: 602 346 938 (starosta) nebo 602 347 891 (místostarostka) nebo Policii ČR 371 591 158.
Děkujeme za spolupráci.

 

KaV Starý Plzenec – plošná kontrola fakturačních údajů u odběratelů

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, zveřejněno: 25. 01. 2012 14:42 hod., aktualizováno: 25. 01. 2012 14:47 hod.

Vážení odběratelé a plátci vodného a stočného,

S pověřením představitelů města Nepomuku, společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. bude provádět od 25.1.2012 plošnou kontrolu fakturačních údajů u odběratelů. Kontrolováno bude rovněž přivedení vody z vlastního zdroje do objektu a u podnikatelů stanovení objemu zpoplatněných srážkových vod.

Zaměstnanec naší společnosti bude provádět místní šetření za přítomnosti zástupce MěÚ. V případě, že se budete na šetření aktivně podílet a prokáže se skutečnost (vodné, stočné, odpadní voda, napojení vody z vlastního zdroje do objektu, likvidace srážkové vody u oddílné kanalizace), že údaje jsou v rozporu s údaji u nás zavedenými, budou Vám upraveny smluvní údaje dle skutečnosti, a to za poslední fakturaci. Pokud však odmítnete poskytnout potřebné informace a následně se prokáže nesoulad stávajících informací, bude Vám zjištěný rozdíl dofakturován dle zákona, a to za tři roky nazpět.

Není-li Vaše kanalizace připojena na veřejnou kanalizaci (a to ani přepadem ze septiku), prosíme Vás, aby jste pověřenému pracovníkovi předložili doklady o vyvážení jímky ve smyslu zákona o odpadech.

Velmi děkujeme všem občanům Nepomuku za spolupráci

Za společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec
Ing. Viktor Szalatnay, ředitel

 

Nepomucké ochutnávky kyselého zelí 2012

Autor: Ing. Švec Jiří, zveřejněno: 25. 01. 2012 14:41 hod.

V průběhu nedělního podvečera 22. ledna 2012 byl v klubovém zařízení FK Nepomuk uspořádán již druhý ročník
Nepomucké ochutnávky kyselého zelí 2012.
Akce byla pojata jako propagace tohoto oblíbeného kuchyňského doplňku k masům v netradiční podobě a dále jako vysoce účinná prevence proti žaludečním problémům a vitaminová bomba C vitaminu. Degustovány a hodnoceny byly anonymní vzorky tradiční domácí výroby dle staročeských receptů i komerčně dostupné produkty z obchodů. Nezávislou porotou, složenou z pěti manželských párů dvou generací a všech hostů klubu, bylo zejména přísně dbáno na anonymitu vzorků.
Po dvoukolovém očichávání a ochutnávání deseti vzorků, sečtením bodových zisků, pořadatelé stanovili toto pořadí:

 • 1. místo – 78 bodů – vlastní výroba Pavel K.
 • 2. místo – 71 bodů – vlastní výroba Luboš Z.
 • 2. místo – 71 bodů – komerční vzorek Jirka Š.
 • 3. místo – 52 bodů – vlastní výroba František N.
 • 4. místo – 49 bodů – vlastní výroba Eda B.


Pořadatelé děkují provozovatelům klubu FK Nepomuk a široké veřejnosti za příjemné prostředí a podporu zdárného průběhu akce.
Ing. Švec Jiří

 

Informace ke svozu pytlovaných plastů

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 17. 01. 2012 14:03 hod.

Vážení občané, od února bude nově zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu). První termín proběhne v sobotu 4. února. Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9té hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.

Děkujeme, že třídíte odpad.

Václav Kovář,
starosta města Nepomuk

 

Psí útulek Němčovice – nabídka psů 16. leden 2012

Autor: Psí útulek Němčovice, zveřejněno: 17. 01. 2012 13:59 hod.

Aktuální nabídka psů – Útulek Němčovice – 16. leden 2012

Psi-utulek-Nemcovice-16012012.pdf – pdf ke stažení (620 kB)

 

Informace provozovatele KTV Nepomuk 49. týden 2011

Jak zaplatit poplatek za KTV Nepomuk 2012

Autor: TESAS Medic s. r. o., zveřejněno: 11. 01. 2012 10:56 hod., aktualizováno: 11. 01. 2012 16:19 hod.

Od 1. 1. 2012 přecházíme na bezhotovostní platbu poplatku za kabelovou televizi.

Roční poplatek KT: 2.000 Kč včetně DPH
Výjimečně půlroční platba: 1.000 Kč včetně DPH

Splatnost:
roční platba do 15. 2. 2012
pololetní platba do 31. 1. 2012 a 31. 7. 2012

Bankovní spojení TESAS MEDIC: č. účtu 21304361/0100

Je nutné uvést variabilní symbol, který zjistíte:

 • na pokladním dokladu za rok 2011
 • v knihovně na tel. čísle 371 591 232
 • v TESASU TOP na tel. čísle 371 591 331
 • u Michků na tel. čísle 371 591 156

Konstantní symbol bezhotovostní platby je 558.

Alternativně je možné zaplatit hotově ve firmě TESAS TOP, s.r.o., Zelenohorská 403, Nepomuk, u pí. Recmanové

Zveřejněno 20.12.2011

 

Informace občanům – digitalizace katastrálních území

Autor: Ing. Pavlína Vokurková , – vedoucí referátu daňové správy , zveřejněno: 10. 01. 2012 13:34 hod., aktualizováno: 12. 01. 2012 10:01 hod.

Z důvodu digitalizace v roce 2011 v níže uvedených katastrálních území dochází ke změně, a to, že poplatníkem daně z nemovitostí je v souladu s § 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozd. př. vlastník nemovitosti, nikoliv nájemce. S tímto souvisí povinnost podání daňového přiznání těmito subjekty nejdéle do 31. 1. 2012. V případě pozdního podání daňového přiznání se poplatníci vystavují povinnosti uhradit pokutu za opožděné podání tvrzení daně (daňového přiznání) dle § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozd. př.

Digitalizace v roce 2011 v KÚ:

 • Nepomuk
 • Podhůří u Nepomuka
 • Polánka u Kasejovic
 • Tojice
 • Třebčice
 • Mohelnice u Nepomuka

Ing. Pavlína Vokurková
vedoucí referátu daňové správy
Finanční úřad v Blovicích
Hradišťská 3
336 01 Blovice
pracoviště Nepomuk
Tel.: 371 510 300
Fax: 371 591 449
e-mail:
pavlina.vokurkova@blo.pl.ds.mfcr.cz
http://cds.mfcr.cz

 

Počet přihlášených psů v ulicích Nepomuka a Dvorce

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 10. 01. 2012 11:24 hod., aktualizováno: 10. 01. 2012 11:28 hod.

Informace občanům

Pro zajímavost uveřejňujeme množství evidovaných psů v jednotlivých ulicích našeho města.
Město Nepomuk

 

Výzva neziskovým organizacím

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 03. 01. 2012 14:13 hod.

Vyzýváme neziskové organizace, které v roce 2011 získaly finanční příspěvek od Města Nepomuk, aby podaly do 15. ledna 2012 zprávu o jeho využití. V průběhu měsíce února bude prostřednictvím místních médií vypsán grantový systém, podle kterého mohou místní organizace získat příspěvek v letošním roce. Systém bude odlišný oproti dosavadní praxi.
Václav Kovář, starosta města

Setkání spolků na radnici 2011 Setkání spolků na radnici 2011 Setkání spolků na radnici 2011 Setkání spolků na radnici 2011

 

Psí útulek Němčovice – nabídka psů leden 2012

Autor: Psí útulek Němčovice, zveřejněno: 03. 01. 2012 14:07 hod.

Aktuální nabídka psů – Útulek Němčovice – leden 2012

Psi-utulek-Nemcovice-leden-2012.pdf – pdf ke stažení (360 kB)

 

Ztráty a nálezy

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 03. 01. 2012 14:06 hod.

Ztráty a nálezy jsou uloženy v účtárně městského úřadu v Nepomuku.
Informace u Bc. Romana Beníšková nebo Alena Nová

 

 

Podnikatelé mohou žádat o dotace

Autor: GARANTA CZ, a. s., zveřejněno: 03. 01. 2012 14:02 hod.

Podnikatelé si během ledna a února letošního roku mohou říci o peníze. Dvě česká ministerstva jsou připravena rozdělit mezi firmy a podnikatele stovky milionů korun.
První dotační titul vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu. Spektrum projektů, které budou moci být podpořeny je velmi široké. Dotaci je možné získat například na tyto záměry: výstavba či rekonstrukce odpočívadel hřišť, skateparků, cykloservisů či půjčoven sportovních potřeb podél turistických tras a cyklostezek, pořízení a umístění informačních stojanů a značek, výstavba sociálních zařízení, budování nájezdových plošin, pořízení schodolezů, zvedáků, plošin či nájezdů nebo zlepšení navigačních a informačních systémů pro zrakově postižené. Podávat žádosti v tomto dotačním titulu je možné po celý leden až do 17. února 2012.
Další dotační titul nabízí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v rámci Operačního programu Podnikání a inovace v ose 2, která je zaměřena na rozvoj firem. Firmy mohou žádat o finanční podporu na zavádění a rozšiřování informačních systémů, které zvýší efektivitu podniků nebo přispějí k rozvoji a zdokonalení technické infrastruktury a programového vybavení. Dotace jsou určeny pro firmy, u nichž je převažující ekonomickou činností zpracovatelský průmysl. Žádosti je možné podávat od 16. ledna do 17. února.

Další informace a konzultace bezplatně poskytne společnost GARANTA CZ, a. s., Pražská 84/15, Plzeň, tel.: 602 469 038

 

Sběrný dvůr 2. 1. 2012 uzavřen

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 31. 12. 2011 10:28 hod.

Vážení občané,
v pondělí 2. 1. 2012  bude z technických důvodů uzavřen Sběrný dvůr. V dalších dnech bude provoz jako obvykle. Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

 

Novoroční pozdrav starosty města 2012

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 28. 12. 2011 10:02 hod., aktualizováno: 28. 12. 2011 10:02 hod.

Václav Kovář – starosta města Nepomuk Dovolte mi, vážení občané, abych v tomto čase shrnul uplynulý rok a nastínil plány pro rok 2012.
Období po nástupu do funkce bylo pro mne i paní místostarostku velmi hektické. Za pochodu jsme se zaučovali v nových pozicích a troufnu si říci, že po prvním roce máme oba dva pocit, že jsme již pojali všechny základní znalosti potřebné pro naši činnost a nic nového už nás nemůže překvapit. Kromě věcí, které jsou vidět, jsme se pustili i do řešení dlouhodobě opomíjených problémů, které tolik vidět nejsou, ale na nichž jsme přesto strávili velké množství času. Jedná se o různé nedořešené záležitosti z posledních patnácti let (např. chybějící věcná břemena, nezkolaudované stavby, „mrtvá“ společnost Sanatorium sv. Jana Nepomuckého, stavby města provedené na cizích pozemcích, příprava projektů atd.). Velký dík v tomto patří i tajemníkovi Václavu Netušilovi, který na uvedených problémech tráví velké množství času. Ty akce, které jsou vidět, snad ani nemusím zmiňovat.

A co že nás čeká v nejbližším období roku 2012?

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY