Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:20, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2009 08:50 hod.

MĚSTO NEPOMUK

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711   Fax: 371 591 422   IČO 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Č.j.: VED/203/2009 – Maš. V Nepomuku dne 10.02.2009

V ý r o č n í    z p r á v a

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2008

Výroční zprávu předkládá Město Nepomuk jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Ve vykazovaném období roku 2008 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků :

Počet přijatých žádostí 2
Počet odložených žádostí 0
Počet kladně vyřízených žádostí 2
Počet odepřených žádostí a odůvodnění 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
o odepření poskytnout informaci
0
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu 0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí
přezkoumaných soudem
0
Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona 0
Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí Business Media Praha-investiční akce na rok 2009,
OSBID Hluboká n.Vltavou-Smlouva o nájmu zařízení
(CZECH Radar Praha)

Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Nepomuk dne 18.2.2009, č. usn. RMN/4/2009.
Ing. Václav Netušil
tajemník MěÚ Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY