Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:21, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Sběrný dvůr odpadů města Nepomuk

Autor: Sběrný dvůr odpadů, zveřejněno: 10. 08. 2010 15:37 hod., aktualizováno: 27. 06. 2014 06:07 hod.

Provozovatel:
Becker Bohemia s.r.o. Plzeň,
Průmyslová ul. ve Dvorci (pod bývalou Mlékárnou)
- veškerý tříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti

Margita Doubková: 721 725 278

Provozní hodiny:

  Letní čas Zimní čas
Pondělí 13 – 18 hod. 12 – 17 hod.
Středa 13 – 18 hod. 12 – 17 hod.
Pátek 13 – 18 hod. 12 – 17 hod.
Sobota 08 – 13 hod. 08 – 13 hod.
 

Rozhledna na vrchu Chlumu v Chanovicích byla otevřena

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 10. 08. 2010 15:28 hod., aktualizováno: 31. 01. 2011 11:07 hod.

Stalo se tak v pátek 6. srpna 2010 v 15.00 hodin.
V srpnu bude otevřeno každý den od 10.00 do 16.00 hodin.

Ing. Klik stříhá pásku MUDr. Salcmanová, Bc. Rampas, Ing. Šneberger, Ing. Benda, ing. Klik Rozhledna na vrchu Chlumu Senátor Šneberger rozhlednu otevřel pro návštěvníky Slavnostní otevírání a veřejnost Slavnostní otevírání Slavnostní otevírání ...Čechy krásné, Čechy mé ... Tito lidé rozhlednu stavěli

 

Pane místostarosto Ing. Jirane – Chceme mít jasno!

Autor: Špitzer Pavel, zveřejněno: 10. 08. 2010 15:27 hod., aktualizováno: 10. 08. 2010 15:40 hod.

Reakce p. místostarosty Jirana na to, že občané veřejně a jasně dali najevo zájem o dění, které se jich bezprostředně dotýká, a navíc reagovali na vystoupení některých zastupitelů a jejich slova jako "Já se Vás nebojím", je velmi přehnaná a urážlivá. Označit tuto diskusi za šovinistickou, hlasitou aroganci, nenávist a hysterii, jasně naznačuje, že někomu spíš vyhovuje nezájem lidí.

Je vidět, že zájem občanů a jejich početná účast byly nečekaným překvapením.

Diskuse na hotelu nebyla nikým řízena a každý člověk reaguje jinak, jsme jenom lidé.

Občanské sdružení nechce vést válku slov, proto tímto žádáme Ing. Jirana, ať odpoví na naše 3 otázky:

  • 1) Jak k zastavení výstavby elektrárny přistupuje firma BEG?
  • 2) Kdy bude celá tato akce definitivně ukončena?
  • 3) Zda si Ing. Jiran stojí za svými slovy, kdy jasně řekl, že pro město Nepomuk nevzniká žádný problém s odstoupením od smlouvy?

Za OS Zdravé Nepomucko našim dětem – Špitzer Pavel

 

Reakce č. 2 na informace občanského sdružení „Zdravé Nepomucko našim dětem“

Autor: Ing. Pavel Jiran, místostarosta města, zveřejněno: 03. 08. 2010 09:50 hod.

Nevím, jestli bohužel, ale na veřejném zasedání Zdravého Nepomucka vašim/našim dětem jsem skutečně nebyl. Po zkušenostech z veřejného projednání petice proti výstavbě bioelektrárny v průmyslové zóně ve Dvorci 24. 3. 2010 i z následného veřejného zasedání zastupitelstva města 31. 3. 2010, kde jsem především v prvním případě zažil nejen pro mne nepochopitelnou, šovinistickou atmosféru prolnutou vysoce hlasitou arogancí, nenávistí a hysterickým chováním některých přítomných dvoreckých občanů,  neshledal jsem jakýkoliv důvod k účasti na vašem veřejném zasedání 22. 7. 2010.
Trvám nadále na svém původním tvrzení, že občanským sdružením je zbytečně vyvolávána panika. A některé další veřejně oznamované informace sdružením se stávají šířením poplašných zpráv.
Sdružením zveřejněné tvrzení o usnesení zastupitelstva města jako nulitním úkonu, který nemá žádnou právní relevanci, je zcela mylné právě z právního hlediska. Takové zveřejňování informací je trestuhodně matoucí. Další takzvanou kabinetní ukázkou matení je kupříkladu informace sdružení týkající se „nepochopitelného zájmu zastupitelstva města Nepomuk o realizaci bioelektrárny…“. To už je snad ztráta paměti, nebo i soudnosti? A není to právě ono vámi zmiňované populistické gesto ..? 

Ing. Pavel Jiran, místostarosta města
1.8.2010

 

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce v okrese Plzeň – jih k 30. červnu 2010

Autor: Úřad práce Plzeň – jih , zveřejněno: 30. 07. 2010 10:05 hod., aktualizováno: 01. 02. 2011 15:53 hod.

Zprava-o-reg-trhu-prace-PJ-201006.doc (DOC 462 kB)

(další statistické údaje najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/stat)
Úřad práce Plzeň – jih, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň

 

Město Nepomuk – Upozornění občanům

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 28. 07. 2010 09:56 hod.

Ve čtvrtek 29. 07. 2010 dojde od 11.00 do 17.00 hodin z technických důvodů k přerušení dodávky pitné vody ve Dvorci v Huti.
Město Nepomuk

 

Zdravé Nepomucko našim dětem, občanské sdružení

Autor: Zdravé Nepomucko našim dětem, o.s., zveřejněno: 28. 07. 2010 09:55 hod.

děkuje všem příznivcům za početnou účast na veřejném setkání dne 22. 7. 2010. Lidé byli seznámeni s kroky OS ohledně zastavení výstavby bioelektrárny, které podnikáme ve spolupráci s právním zástupcem. Dalším krokem OS je předání celé záležitosti soudu.
Za občanské sdružení členové výboru.

 

Reakce k vyjádření Ing. Pavla Jirana

Autor: Zdravé Nepomucko našim dětem, o.s., zveřejněno: 28. 07. 2010 09:52 hod.

Bohužel nebyl Ing. Jiran přítomen veřejnému zasedání o.s. Zdravé Nepomucko našim dětem, které se konalo dne 22.7.2010 od 19.00 v hotelu ve Dvorci.
Na tomto veřejném zasedání bylo zcela vysvětleno, z jakého důvodu má sdružení za to, že zastupitelstvo Nepomuku nečiní ničeho zásadního proti zastavení stavby bioelektrárny ve Dvorci. Zastupitelstvo Nepomuku sice odvolalo svůj souhlas s prodejem pozemků pro výstavbu, když se však jedná o naprosto nulitní úkon, který nemá žádnou právní relevanci. Zcela nepochybně se jedná pouze o populistické gesto. Rovněž tak předložení dohody o ukončení platnosti smlouvy o budoucí smlouvě kupní (Ing. Jiran chybně uvádí: „.vyzváním druhé smluvní strany k odstoupení od smlouvy dohodou.“, neboť odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon zato uzavření dohody je dvou či vícestranný právní úkon) druhé smluvní straně, nemá žádný význam, pokud druhá smluvní strana nechce dohodu uzavřít. Pokud je sdružení známo, pak druhá smluvní strana žádnou dohodu neuzavřela. Nepochopitelnost úkonů sdružení pro Ing. Jirana pak zřejmě pouze plyne ze skutečně nepochopitelného zájmu zastupitelstva města Nepomuk na realizaci bioelektrárny, jejíž dostavba je již delší čas značně negativně vnímána velkým počtem obyvatel Nepomuku – Dvorce.
Za občanské sdružení členové výboru. 

 

Programová nabídka KTV NEPOMUK k 22.07.2010

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 23. 07. 2010 09:47 hod., aktualizováno: 11. 08. 2010 11:34 hod.

(*ZMĚNY OD 22. 7. 2010)

Aktuální přehled programů s plánovanými změnami.

 

Reakce na informace občanského sdružení „Zdravé Nepomucko našim dětem“

Autor: Ing. Pavel Jiran, – místostarosta města Nepomuk, zveřejněno: 22. 07. 2010 11:54 hod.

Reakce na článek: Občanské sdružení informuje občany

Tvrzení, že město neučinilo žádné patřičné kroky k zastavení stavby bioelektrárny v průmyslové zóně ve Dvorci, je absolutně liché, protože usnesením zastupitelstva při veřejném zasedání 31.3.2010 byla revokována obě předchozí usnesení týkající se původního schválení investičního záměru, stejně jako schválení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky pro výstavbu bioelektrárny, čímž bylo ze strany města učiněno zásadní rozhodnutí proti této výstavbě. Rovněž tak byl učiněn další krok města vyzváním druhé smluvní strany k odstoupení od smlouvy dohodou.

 

Plzeňský vysílač Krašov má výluku vysílání

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 21. 07. 2010 10:36 hod.

Plzeňský vysílač Krašov má kompletní výluku digitálního vysílání

Devítihodinovou výluku digitálního televizního vysílání zahájil úderem šesté hodiny ráno 21.07.2010 hlavní západočeský vysílač Krašov. České Radiokomunikace odpojily kvůli pravidelné úpravě vysílacích technologií multiplex 1 na kanálu 34, multiplex 2 na kanálu 48 a multiplex 3 na kanálu 52. Výluka potrvá až do 15:00 hod.
Zdroj: http://www.digizone.cz/aktuality/plzensky-vysilac-krasov-ma-kompletni-vyluku/

Tato výluka se týká i programů v nabídce KTV Nepomuk.

TESAS MEDIC s.r.o.

 

Občanské sdružení informuje občany

Autor: OS Zdravé Nepomucko našim dětem, zveřejněno: 20. 07. 2010 11:34 hod.

Dne 31.3.2010 na veřejném zasedání ve Dvorci bylo odsouhlaseno zastupiteli města Nepomuk zrušení výstavby bioelektrárny. Zde bylo řečeno místostarostou Ing. Pavlem
Jiranem, že není problém odstoupit od smlouvy bez sankcí pro město. Jelikož jsme zjistili, že územní řízení neustále probíhá, byli jsme nuceni si zajistit právního zástupce, který nám v tomto směru bude nápomocen. Z tohoto vyplývá, že město neučinilo žádné patřičné kroky k zastavení stavby, jak bylo místostarostou všem přítomným občanům přislíbeno. Občanské sdružení dělá vše pro to, aby výstavba bioelektrárny byla zrušena, ale k tomu bude zapotřebí nás všech občanů.

Za OS Zdravé Nepomucko našim dětem členové výboru.

 

Pozvánka na jednání o.s. Zdravé Nepomucko našim dětem 22.7.2010

Autor: Ing. Milan Suchý, – Občanské sdružení Zdravé Nepomucko našim dětem, zveřejněno: 20. 07. 2010 11:32 hod.

Občanské sdružení Zdravé Nepomucko našim dětem informuje občany, že ve čtvrtek 22.7.2010 v 19. hodin v hotelu ve Dvorci se uskuteční veřejné zasedání občanského sdružení. Na tomto zasedání Vám sdělíme další kroky ohledně výstavby elektrárny na biomasu ve Dvorci.
Doufáme, že početné zastoupení Vás všech / občanů Nepomuka i Dvorce / nám pomůže v našem snažení ohledně ukončení výstavby a v dalších krocích občanského sdružení, aby se více podobné případy za strany města neopakovaly.

Za občanské sdružení Ing. Milan Suchý, Na Čiháku 95, Nepomuk – Dvorec, předseda OS.

 

SDH Nepomuk děkuje

Autor: SDH Nepomuk, zveřejněno: 20. 07. 2010 11:12 hod.

SDH Nepomuk děkuje sponzorům 2010

 

Dětský program DISNEY CHANNEL

Autor: Josef Michek, zveřejněno: 15. 07. 2010 15:09 hod., aktualizováno: 15. 07. 2010 15:09 hod.

Po dobu prázdnin byl dán do zkušebního provozu dětský program DISNEY CHANNEL.
Naleznete jej na C 33 - místo programu STV1.

za KT Nepomuk Josef Michek

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY