Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:10, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 11. 11. 2007 10:16 hod., aktualizováno: 02. 09. 2014 14:12 hod.

 

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Název organizace:                                          Městský úřad Nepomuk
Adresa:                                                              Nám. A. Němejce 63, 335 01  Nepomuk
Sazebník zpracovala:                                     Ing. Václav Netušil
Sazebník schválil:                                           Ing. Václav Netušil                        
Projednáno a schváleno:                               1.9.2014
Datum zpracování:                                          1.9.2014
Sazebník nabývá účinnosti:                          1.9.2014              
 

Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

           

I.                   Náklady na pořízení kopií

kopírování na kopírovacích strojích

 
 • ČB A3 = 3,- Kč/stránku
 • ČB A4 = 2,- Kč/stránku
 • oboustranný tisk A3 4,- Kč
 • oboustranný tisk A 4 3,- Kč
 

tisk na tiskárnách PC

 • ČB A4 = 5,- Kč/stránku
 • B A4 = 10,- Kč/stránku
 

Náklady na opatření technických nosičů dat

 • CD 10 Kč/ks
 • DVD 20 Kč/ks
 

Úhrada za kopírování a tisk je požadována pouze u kopírování rozsáhlého materiálu. U prací malého rozsahu (max. 5 stránek) se tyto činnosti provádějí bezplatně.

 

II. Náklady na vyhledání a zpracování informací

 
 • Za každých i započatých 15 minut. 50,- Kč. Přičemž poplatek do celkové částky 150,-- Kč se nevybírá.
 

III. Náklady  na poštovné

 
 • Náklady na poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb.
 • Úhrada nákladů na balné se vyžaduje pouze při zasílání informace na technickém nosiči, a to ve výši 15 Kč/ks (polstrovaná obálka).

Bankovní spojení pro tyto účely č. ú. 19-0725 628 399/0800,  variabilní symbol 11 plus poslední číslice běžného roku (pro rok 2004 tedy 4) a třímístné pořadové číslo (001 až 999) přidělené žadateli odborem kanceláře starosty tj. VS  pro rok 2012 - 1112  001 až 114 999.

 
V Nepomuku, 1.9.2014
Podpis:
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY