Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:22, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Likvidace odpadu

Odpadové hospodářství - likvidace odpadů od občanů ve městě Nepomuk

Autor: Město Nepomuk, – místostarosta města, zveřejněno: 11. 02. 2009 10:15 hod., aktualizováno: 07. 01. 2016 20:08 hod.

Kam odevzdávat komunální odpad?

Tříděný odpad

 • Papír, sklo – barevné kontejnery rozmístěné po městě (modré na papír, zelené na barevné sklo, bílé na bezbarvé sklo), sběrný dvůr, sběrna Kovošrot Nepomuk
 • Plasty – žluté kontejnery rozmístěné po městě, sběrný dvůr a také pravidelný měsíční svoz pytlovaných plastů z domácností - vždy první sobotní dopoledne v měsíci. Do plastu patří i nápojové kartony.
 • Bioodpad – biologicky rozložitelné odpady (shrabané listí, posekaná tráva, zbytky z kuchyně …) doporučujeme občanům, kteří mají tu možnost, kompostovat na vlastní zahradě či v komunitním kompostéru (jak nato: http://www.kompostuj.cz/). Jedná se o nejekologičtější a nejekonomičtější způsob nakládání s tímto odpadem. V Družstevní ulici je umístěn kontejner na bioodpad určený zejména pro okolní bytovky. Tento typ odpadu je možné odevzdávat také do sběrného dvora.

                              Kontejner na biologický rostlinný odpad – BRO Kontejner na biologický rostlinný odpad – BRO

 • Kovové odpady, šrot - drobné kovové odpady (konzervy, zátky od piva ...) je možné dávat do plastů, vytřídí je třídící linka. Dále je možnost odevzdat tento typ odpadu do sběrného dvora či výkupen kovošrotu.
 • Elektrospotřebiče - sledničky, sporáky, pračky, televize, počítače, mobily, zářivky, svítidla a další elektronika - sběrný dvůr, prodejny elektro (zpětný odběr)
 • Nebezpečný odpad - barvy, chemikálie, aj. - sběrný dvůr

 • Velkoobjemový odpad - nábytek atp. - sběrný dvůr. Dále je možné si objednat kontejner od městských technických služeb - vytříděný odpad 300Kč/kontejner, nevytříděný 1500Kč/kontejner.

 • Stavební suť - sběrný dvůr


  DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE !

  Jak třídit odpady na www.jaktridit.cz >>

Směsný komunální odpad

 • Tuhý komunální odpad – popelnice a kontejnery po městě - svoz jednou za 7 nebo 14 dní (sudý týden) - podle typu zástavby (středa, čtvrtek).

 

Sběrný dvůr odpadů města Nepomuk

Vlastník: Město Nepomuk

Provozovatel: Becker Bohemia s.r.o. Plzeň www.becker-bohemia.cz
Průmyslová ul. ve Dvorci (pod bývalou Mlékárnou)
- veškerý tříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti

obsluha dvora: Helena Hozmanová: 721 725 278

Provozní hodiny:

  Letní čas Zimní čas
Pondělí 13 – 18 hod. 12 – 17 hod.
Středa 13 – 18 hod. 12 – 17 hod.
Pátek 13 – 18 hod. 12 – 17 hod.
Sobota 08 – 13 hod. 08 – 13 hod.

Do Sběrného dvora odpadů města mohou všichni občané města a majitelé nemovitostí, kteří zde platí poplatek za likvidaci odpadu, odevzdat veškerý roztříděný odpad vyprodukovaný v domácnosti (včetně odpadu nebezpečného). Každému, kdo prokáže obsluze předložením osobního dokladu trvalé bydliště v našem městě nebo předloží potvrzení o zaplacení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu (tzv. za popelnici), bude služba poskytnuta zdarma.
Sběrný dvůr mohou, po prokázání osobním dokladem, zdarma využívat také občané obcí, které mají s městem Nepomuk uzavřenou smlouvu o spolupráci při využití sběrného dvora odpadů (aktuálně: Čmelíny, Mohelnice, Tojice, Třebčice a Životice).

V jiných případech zaplatí každý na místě za zvážený odpad (dle druhu) podle platného ceníku.

Ceník za uložení odpadu:
Nepomuk - Ceník odpadu k 1.8.2014.pdf  PDF 70 kB

 

Výkup železného šrotu a barevných kovů:

KOVOŠROT Nepomuk – sběrna Dvorec

EKOŠROT spol.s r.o. Plzeň - sběrna Dvorec

 

Zpětný odběr elektrozařízení:

příslušné prodejny elektrospotřebičů

a Sběrný dvůr města Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY