Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:53, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Akce v MŠ Nepomuk září 2011

Autor: Eva Marešková, – Mateřská škola Nepomuk, zveřejněno: 05. 10. 2011 22:07 hod., aktualizováno: 05. 10. 2011 22:12 hod.

Kouzelnické představení v MŠ Nepomuk – foto E. Marešková

Kouzelnické představení v MŠ Nepomuk – foto E. Marešková Kouzelnické představení v MŠ Nepomuk – foto E. Marešková Kouzelnické představení v MŠ Nepomuk – foto E. Marešková

 

Vyhlášení městské soutěže na prodej bytu č. 1 – Na Vinici 466

Autor: Zastupitelstvo Města Nepomuk, zveřejněno: 30. 09. 2011 16:43 hod., aktualizováno: 30. 09. 2011 16:45 hod.

Nepomuk Město Nepomuk se sídlem Nám. A. Němejce 63, Nepomuk, IČ: 00256986

vyhlašuje městskou soutěž na prodej bytu č. 1 – Na Vinici 466, Nepomuk, 2 + 1, 71,49 m2.

 

Upozornění pro občany z Nábřežní ulice 26. - 29. 9. 2011

Autor: Ing. Petr Víšek, – FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., zveřejněno: 23. 09. 2011 15:50 hod.

 

Upřesňujeme termín stavebních úprav na komunikaci v okolí mostu na 26. - 29. 9. 2011.
V této době zde nebude možné odbočit do a z ulice Nábřežní.
Je možná objížďka ulicí Přesanickou.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Petr Víšek – stavbyvedoucí
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Odštěpný závod Čechy
Uhelná 541, 330 03 Chrást u Plzně
url: www.firesta.cz

 

Netradiční závody v Klášteře 10.09.2011

Autor: Patra Zeidlerová, – Šťavnaté Klášterské Bobule, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:43 hod.

V sobotu 10. září se v Klášteře na fotbalovém hřišti konaly závody dvojic a párů v jízdě na jakémkoli stylovém vozítku. Ve 14 hodin se začaly přihlašovat posádky různého věku i složení. Překážkového závodu se zúčastnilo šest dvojic, a to ve složení: Šašek a královna, Škorpion Sajdkárcross, Srdíčková Formule 1, Tank B&B, Brouček track, Kárka D&O. 

 

Informace z radnice – Oznámení pro občany 03.10.2011

Autor: Alena Marušincová, – místostarostka, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:16 hod.

Město Nepomuk oznamuje, že v pondělí 3. 10. 2011 bude uzavřen Městský úřad Nepomuk z důvodu přerušení dodávky elektřiny.
Děkujeme za pochopení.

 

Informace z radnice – Provozní doba hřbitova a urnového háje od 01.10.2011

Autor: Alena Marušincová, – místostarostka, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:15 hod.

Od 1.10.2011 se hřbitov a urnový háj na noc opět zamyká a přístupné veřejnosti jsou v době:

 • letní období (01.04. – 30.09.) od 07.00 do 20.00 hodin
 • zimní období (01.10. – 31.03.) od 07.30 do 17.00 hodin

Alena Marušincová místostarostka města Nepomuk

 

Informace z radnice – Zjištění

Autor: Alena Marušincová, – místostarostka, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:13 hod.

Pod rouškou tmy někteří občané, především ze Dvorce pálí odpadky, hadry atd. na dvorcích a zahradách.
Nechápeme proč?
Určitě mají popelnici a vedle sběrný dvůr.
To opravdu ještě nechápou, že nám všem a sami sobě ničí ovzduší, nedá se ani vyvětrat.
Děkujeme všem, kteří toto nedělají a váží si čistého vzduchu, který na nepomucku máme.

Město Nepomuk

 

Informace z radnice – Vánoční strom 2011

Autor: Alena Marušincová, – místostarostka, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:12 hod.

Město Nepomuk hledá vhodný vánoční strom pro tento rok na náměstí.
Pokud někdo má strom vhodný, který někde překáží, kontaktujte prosím, přijdeme se podívat a domluvíme další postup.

Alena Marušincovámístostarostka města Nepomuk
tel.: 371 519 713, 602 347 891
mail: alena.marusincova@urad-nepomuk.cz

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 03.10.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:10 hod.

ČEZ Distribuční služby s.r.o. oznamují, že dne 3.10.2011 od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy ve městě Nepomuk a to v těchto částech:

 

Třídy MŠ Nepomuk a Dvorec 2011 – 2012

Autor: Eva Marešková, zveřejněno: 22. 09. 2011 09:05 hod., aktualizováno: 26. 09. 2011 14:16 hod.

Třídy MŠ Nepomuk

3. třída: ŠIKULOVÉ (barva – modrá) 4. třída: STONOŽKY (barva - zelená) 5. třída: SLUNÍČKA (barva - žlutá) 2. třída: BERUŠKY (barva - červená) 1. třída: KYTIČKY (barva - oranžová)

Foto Eva Marešková

Třída Dvorec – MŠ Nepomuk

Foto M. Houlíková

http://ms.nepomuk.cz/

 

Videovysílání NIKA-TV 37. – 39. týden 2011 v KTV Nepomuk

Videozáznam ze Setkání zástupců spolků města Kemnath a Nepomuk

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 14. 09. 2011 09:29 hod., aktualizováno: 24. 07. 2012 14:31 hod.

Nepomuk sobota 9. 4. 2011

 

Pozvánka na VII. veřejné zasedání zastupitelstva města

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 13. 09. 2011 14:03 hod.

Pozvánka na VII. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 22. září 2011 od 19.00 hodin v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (123/NZ2/2011)
 3. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 4. Návrh: Kontrola plnění usnesení (124/NZ2/2011)
 5. Návrh: Zprávy z jednání městské rady (125/NZ2/2011)
 6. Návrh: Zprávy z jednání Kontrolního výboru (129/NZ2/2011)
 7. Návrh: Zprávy z jednání Finančního výboru (130/NZ2/2011)
 8. Návrh: 7. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (126/NZ2/2011)
 9. Návrh: 8. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (127/NZ2/2011)
 10. Návrh: 9. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (128/NZ2/2011)
 11. Návrh: Inventarizace města Nepomuk k 31. 12. 2011 (132/NZ2/2011)
 12. Návrh: Zvýšení současné kupní ceny bytů v Nepomuku, Na Vinici 448, 452, 455 a 466 (118/NZ2/2011)
 13. Návrh: Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku, Na Vinici 466, byt č. 1 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců (122/NZ2/2011)
 14. Návrh: Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 12 (119/NZ2/2011)
 15. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 552, byt č. 21 (120/NZ2/2011)
 16. Návrh: Převod bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2 (121/NZ2/2011)
 17. Návrh: Prodej nově utvořené stavební parcely č. 1337 v k. ú. Nepomuk o výměře 1 m2 za cenu 450 Kč/m2 (115/NZ2/2011)
 18. Návrh: Zřízení věcného břemene mezi Městem Nepomuk a Společenstvím vlastníků domu č.p. 392 spočívající v uložení, přístupu, příjezdu a zásahu do pozemkové parcely města č. 273/1 pro opravy, údržbu a výměnu vodovodní a kanalizační přípojky v rozsahu dle GP (117/NZ2/2011)
 19. Návrh: Projekt: „Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací“ (131/NZ2/2011)
 20. Návrh: Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004203/VB/1 (133/NZ2/2011)
 21. Návrh: Smlouva o zřízení věcného břemene číslo OE-12-0002778/VB/1 (134/NZ2/2011)
 22. Návrh: VTL plynovod DN 500 PN 40 Strážovice – Nepomuk – II. etapa (135/NZ2/2011)
 23. Návrh: Bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM ČR (136/NZ2/2011)
 24. Různé
 25. Diskuse
 26. Usnesení
 27. Závěr

Václav Kovář
Starosta města Nepomuk

 

Svoz plastů 17. 09. 2011

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 07. 09. 2011 09:52 hod.

Svoz plastů

V sobotu 17. 09. 2011 proběhne pytlový svoz plastů v obou částech města Nepomuk i Dvorec.
Plasty připravte již v pátek večer.
Město Nepomuk

 

První den v MŠ Nepomuk

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 07. 09. 2011 09:46 hod., aktualizováno: 07. 09. 2011 09:50 hod.

foto: Eva Marešková

První den v MŠ Nepomuk První den v MŠ Nepomuk První den v MŠ Nepomuk První den v MŠ Nepomuk První den v MŠ Nepomuk První den v MŠ Nepomuk

 

Varianty barevné fasády ZŠ Nepomuk

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 06. 09. 2011 14:40 hod., aktualizováno: 12. 10. 2011 10:54 hod.

Barevné varianty nové fasády ZŠ Nepomuk k nahlédnutí ve formátu pdf:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY