Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 21:11:53, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Slavnostní otevření kruhové křižovatky K1 U Sokolovny v Nepomuku 11. 10. 2012

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 10. 10. 2012 15:51 hod., aktualizováno: 10. 10. 2012 15:51 hod.

Nepomuk Město Nepomuk zve širokou veřejnost na slavnostní otevření a přestřižení slavnostní pásky kruhové křižovatky K1 U Sokolovny v Nepomuku ve čtvrtek 11. října 2012 od 13.00 hodin.

Václav Kovář – starosta města Nepomuk

 

Informace provozovatele KTV Nepomuk 41. týden 2012

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 10. 10. 2012 15:50 hod., aktualizováno: 14. 10. 2012 13:48 hod.

Od 15. 10. 2012 spouští své vysílání nová česká televize Pětka plná zábavy, více na www.petka.cz a www.facebook.com/tvpetka.
Provozovatel KTV zařadil tuto stanici do programové nabídky, již nyní můžete naladit Pětku na 29. kanálu.
TESAS MEDIC s.r.o.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6. 11. 2012

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 10. 10. 2012 15:49 hod., aktualizováno: 24. 10. 2012 11:35 hod.

ČEZVážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Nepomuk
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: Škola + ulice Školní
DNE: 6. 11. 2012 od 13.30 do 15.30 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme za pochopení
ČEZ Distribuce, a. s.

Vypinani-elektriky-06112012.pdf

 

Informace z radnice - Nespalujte bioodpad

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 10. 10. 2012 15:49 hod.

Nepomuk Vážení občané,
prosíme, nespalujte bioodpad ze zahrádek, trávu, větve atd., ale vše ukládejte na sběrný dvůr ve Dvorci, ať v nastávajících podzimních dnech nemusíme dýchat kouř a zplodiny.
Žijeme v jedné z nejčistších lokalit v zemi, tak si ji nekažme.
Sběrný dvůr je otevřen: PO a PÁ 13 – 18 hod., ST a SO 8 – 13 hod.
Děkujeme.
Město Nepomuk

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 7. 11. 2012

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 10. 10. 2012 15:47 hod., aktualizováno: 24. 10. 2012 11:36 hod.

ČEZVážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Dvorec – Huť
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: Od trafostanice Vrčeň – Huť k Obecnímu úřadu, při hlavní silnice po obou stranách k trati ve Dvorci, v parku směr Srby
DNE: 7. 11. 2012 od 07.30 do 14.30 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme za pochopení
ČEZ Distribuce, a. s.

Vypinani-elektriky-07112012.pdf

 

Svoz pytlovaných plastů 6. 10. 2012

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 03. 10. 2012 21:10 hod., aktualizováno: 24. 10. 2012 11:25 hod.

Nepomuk Vážení občané, od února je zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu).
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 6. října 2012.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

XIV. veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk 08.10.2012

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 03. 10. 2012 21:08 hod.

Nepomuk Pozvánka na  XIV. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v pondělí 8. října 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Nepomuku.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
3. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
4. Inventarizace 2012
5. Prodej plynovodů
6. 10. rozpočtová změna města Nepomuk za rok 2012
7. Mimořádný příspěvek na mzdy ZŠ Nepomuk
8. Odkoupení nově vzniklých pozemků p.p.č. 391/9 o výměře 279 m2, 391/10 o výměře 644 m2, 377/2 o výměře 260 m2, 377/3 o výměře 115 m2 a 377/4 o výměře 275 m2, všechny v k. ú. Nepomuk
9. Prodej pozemku p.p.č. 129/2 o výměře 231 m2, vzniklého z pozemku p.p.č. 129  (ostatní plocha, neplodná půda) v k. ú. Nepomuk
10. Různé
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

Václav Kovář – Starosta města Nepomuk

 

UPOZORNĚNÍ K ODSTRANĚNÍ A OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ 2012

Autor: ČEZ Distribuce, a. s. , zveřejněno: 03. 10. 2012 21:02 hod., aktualizováno: 24. 10. 2012 11:38 hod.

ČEZ Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme požádat vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění
a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
(dále jen "zásah").
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

 

Autobus 2015 rozzářil jih Plzeňska

Autor: Pavel Motejzík, – Plzeň 2015, zveřejněno: 03. 10. 2012 20:59 hod.

Autobus Plzeň 2015 v Nepomuku 28.9.2012 V září zavítal na jižní Plzeňsko unikátní multikulturní projekt týmu Plzeň, Evropské hlavní město kultury 2015 pod vedením Petra Formana, v podobě Autobusu 2015. Ten lze během pár minut přetvořit na kulturní scénu s nafukovacím šapitem i minikavárnou. Autobus slouží rovněž coby jeden z komunikačních nástrojů týmu Plzeň 2015 a doplňuje regionální koordinátory jednotlivých území.

 

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje 12. – 13. 10. 2012

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 26. 09. 2012 15:43 hod.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje

1. Volby se uskuteční

dne 12.10.2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 13.10.2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.


2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost v budově MěKS, Nám. A. Němejce 126
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v těchto ulicích A. Berndorfa, Husova, J.J. Ryby, J. Kubíka, Klášterecká, Kozlovická, Lesní, Luční, Myslivecká, Na Daníčkách, Na Jednotě, Na Kaplance, Nábřeží, Nádražní, Nám. A. Němejce, Nové Město, Pivovarská, Plzeňská, Přesanická, Přesanické nám., Sportovní, Swalmenská, Školní, Třebčická, U Daliborky, U Hřiště, U Pošty, U Potoka, U Rybníka, U Sokolovny, Úzká, Za Kostelem, Zelenodolská, Zelenohorská

ve volebním okrsku č. 2

je volební místnost v budově Mateřské školy, Na Vinici II. 395
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu v ulicích Družstevní, Na Vinici I., Na Vinici II., Na Vinici III.

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově fi Elitex Nepomuk, a.s., Dvorec, Železniční 339,
pro voliče s adresou místa trvalého pobytu ve Dvorci

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Václav Kovář – starosta 

 

Vyhlášení městské soutěže – Rodinný dům čp. 153

Autor: Zastupitelstvo Města Nepomuk, zveřejněno: 26. 09. 2012 15:41 hod.

Nepomuk Město Nepomuk
se sídlem Nám. A Němejce 63, Nepomuk, IČ: 00256986

vyhlašuje městskou soutěž

Rodinný dům čp. 153 v k.ú. Nepomuk, obec Nepomuk, okr. Plzeň-jih na st. 34/2, pozemek parc. č. st. 34/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2. Nemovitost čp. 153 se nachází v blízkosti centra města v ul. Zelenohorská, je přístupná po místní zpevněné komunikaci, je napojena na městskou kanalizaci, el. síť. Vodovodní přípojka je zřízena z vlastní studny na pozemku st. 34/2. Plynofikace v této části byla ukončena ve spodní části ulice Zelenohorské, vodovodní řad je ukončen v silnici proti domu čp. 153.
Nemovitost je využita k bydlení jako rodinný dům s jednou bytovou jednotkou o velikosti 2+1. Dům je plně podsklepený, je zastřešený sedlovou střechou s taškovou krytinou. Sklepní část domu je přístupná i ze dvora. Podél dvorní strany domu je přistavěna veranda. Na pozemku st. 34/2 je vybudována přízemní kolna. Vstup na pozemek st. 34/2 je dvoukřídlovými vraty.

Podmínky k účasti, informace o složení jistoty, datum soutěže, uzavření kupní smlouvy, možnost prohlídky bytu a další podrobnosti se dozvíte na Úřední desce Městského úřadu, na internetu, příp. na Městském úřadu, odboru finančním a majetkovém.

Zastupitelstvo Města Nepomuk

 

Kominíci starostům a občanům 5. 9. 2012

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 09. 2012 15:36 hod.

Spoečenstvo kominíků ČR Vážený pane starosto, dovolujeme si upozornit Vás a členy obecního zastupitelstva ve Vaší obci na situaci v kominických službách, která vznikla od 1. 1. 2011, kdy vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Tento předpis sice obsahuje v § 3 a 5 ustanovení o odborné způsobilosti osob oprávněných provádět revize a kontroly spalinových cest, vidina snadného a často bezpracného výdělku však přiměla řadu „podnikavců„ k obcházení pravidel zákonného podnikání.

 

Přeměření zemních odporů na vybraných stožárech VVN 15. 9. – 10. 11. 2012

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 09. 2012 15:35 hod.

GA Energo technik GA Energo technik oznamuje všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci / městě, že v termínu

15. září – 10. listopadu 2012

bude v této oblasti provedeno

opakované přeměření zemních odporů na vybraných stožárech VVN

Přeměření bude provádět firma:
GA Energo technik s.r.o.
Na Střílně AB, 330 11 Plzeň – Třemošná
IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812
Společnost je zapsána v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd. C a vl. 4355

Kontaktní osoba GA: Ing. Tomášek – vedoucí zakázky 731 696 660

Oznámení je v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., novelizován z.č. 670/2004.
Vzniklá majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.

 

Nalezený pes 7. září 2012

Autor: Eva Járová, – KIC Nepomuk, zveřejněno: 11. 09. 2012 14:53 hod.

V pátek 7. září byl v lese mezi Dvorcem a Nepomukem odchycen malý černý pes, stáří 2-3 roky. Žádáme majitele či případného zájemce, aby zavolal na tel. 734 301 284 nebo 603 966 741.

7. září byl v lese mezi Dvorcem a Nepomukem odchycen malý černý pes

 

Parčíky a babyvitrína

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 05. 09. 2012 11:05 hod., aktualizováno: 05. 09. 2012 11:30 hod.

Město Nepomuk uspělo se svojí žádostí v loňské výzvě MAS sv. Jana Nepomuckého na finanční podporu na obnovu veřejných prostranství. Konkrétně se jednalo o projekt „Obnova parčíků v Husově ulici a na Přesanickém náměstí“.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY