Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 06:10:52, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Plán investic na rok 2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 16. 12. 2015 17:56 hod., aktualizováno: 16. 12. 2015 18:03 hod.

 

Plán investic na rok 2016 rozpočet
na rok 2016
( Kč )
Pokračující investice  
Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk
(u městských bazénů)
200 000
Kruhový objezd Pyramida 300 000
Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk 200 000
Vrt HV 05, 06 200 000
Rekonstrukce rozvodů na vodárně 100 000
Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici 100 000
Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici 800 000
Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici včetně elektrorozvodů 2 000 000
Zateplení ZŠ 300 000
Rekostrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk 3 500 000
Zastřešení letní scény 100 000
Dětská hřiště 200 000
Městská cyklotrasa v Nepomuku 100 000
Zateplení pavlače 1 500 000
Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem 200 000
Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny 1 000 000
Rekonstrukce hotelu Dvorec 15 000 000
Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale 1 200 000
Obytná zóna na Daníčkách  200 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesanická 2 100 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Tojická 1 900 000
Územní plán Města Nepomuk 500 000
Mihovka - lávka, zábradlí 300 000
Silniční váha ve sběrném dvoře 100 000
Stavba garáže pro zásahový automobil SDH 100 000
Terasa - Nám. A.Němejce 64 0
Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk 100 000
Nákup pozemků 2 500 000
Nové investice  
Autobusová zastávka u nákupního centra COOP 300 000
Rekonstrukce areálu technických služeb 200 000
Výměna oken - Na Vinici č.p. 544, 551, 552 a 555 4 000 000
Teleskopický elektrorozvaděč na náměstí A.Němejce 200 000
Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk 600 000
Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Blatenská 1 900 000
Chodníky + příslušenství - Dvorec, Nádražní, Rožmitálská 1 000 000
Rekonstrukce sportovní haly 200 000
Kanalizace - Dvorec, V Huti 100 000
Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" 500 000
Rekonstukce budovy - Nepomuk, nám. A. Němejce 88 200 000
Zateplení stodoly rodného domu A.Němejce 100 000
Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) 1 000 000
Multifunkční zařízení pro stavebního technika 50 000
software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd) 250 000
hardware (HP Proliant DL380 G7 server) 270 000
Celkem 45 670 000
 

Nepomuk - vrty HV-5 a HV-6

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 13. 04. 2015 09:52 hod.

Za finanční podpory OPŽP/ERDF byly vybudovány v Nepomuku dva průzkumné hydrogeologické vrty "HV-5 a HV-6", včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů, kterými bude do budoucna město zásobováno pitnou vodou.

OPŽP EU Pro vodu, vzduch a přírodu

 

Nepomuk - vrt HV 03

Autor: Václav Netušil, – tajemník města Nepomuk, zveřejněno: 12. 02. 2014 14:18 hod.

Za finanční podpory OPŽP/ ERDF byl vybudován ve městě Nepomuk průzkumný hydrogeologický vrt "HV 03", včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů, kterým bude do budoucna město zásobováno pitnou vodou.

OPŽP EU Pro vodu, vzduch a přírodu

 

Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 14. 07. 2013 15:29 hod.

Název projektu Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací
Registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/13.02501
Název příjemce dotace Město Nepomuk

Díky realizaci projektu došlo k rekonstrukci celkem 6 místních komunikací - pěti v Nepomuku - Luční, Myslivecká, ulice, Plzeňská, U Pošty a Na Kaplance a jedné ulice Na Čiháku, v přilehlé místní části Dvorec. Rekonstrukcí dotčených místních komunikací se podařilo zajistit bezproblémové dopravní napojení jednotlivých částí města a zvýšit kvalitu života a spokojenost obyvatel. Byl vyřešen špatný technický stav komunikací (nezpevněné povrchy, chybějící chodníky) včetně odvodnění komunikací, došlo k rekonstrukci křižovatek, šířkového vedení komunikací.
Současně byly sníženy negativní vlivy dopravy (prašnost, bahno, hluk). Z důvodu bezpečnosti chodců byly místní komunikace řešeny jako zklidněné "Obytné zóny". Všechny komunikace slouží k obsluze obytných nemovitostí a rodinných domků a v případě Myslivecké ulice zpřístupňují novou obytnou lokalitu Na Daníčkách, kde byla uskutečněna výstavba nových obytných domů.
Rekonstrukce místních komunikací Plzeňské ulice, části ulice U Pošty a ulice Na Kaplance se výrazně zasloužily na zlepšení dopravní situace ve městě Nepomuku. Tyto komunikace jsou dopravní bránou historického centra města Nepomuku, mimo jiné rodiště sv. Jana Nepomuckého. Rekonstrukcí těchto místních komunikací došlo ke zlepšení napojení nadregionálně významného centra cestovního ruchu, jímž město Nepomuk bezesporu je.

Realizovaný projekt je jedním ze souboru projektů, kterými město Nepomuk zlepšuje dopravní infrastrukturu v obci.
Projekt „Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací“ byl předložen do třinácté výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013 (ROP), který významným způsobem podporuje regionální rozvoj a v rámci Prioritní osy 1 – Dostupnost center, Oblasti podpory 1.5 – Rozvoj místních komunikací také zlepšení dopravní obslužnosti v regionu. Předložený projekt uspěl v konkurenci dalších projektů a získal tak nárok na spolufinancování z prostředků Evropské unie. Možnost čerpání podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla velmi významným aspektem úspěšné realizace projektu.
Celkové náklady projektu byly ve výši 26,3 mil. Kč, výše z prostředků ROP NUTS II Jihozápad podpory  činila 15,3 mil. Kč.
Fyzická realizace projektu proběhla ve dvou etapách v období 2/2012 – 6/2013.

EU ROP

 

Parčíky a babyvitrína

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 05. 09. 2012 11:05 hod., aktualizováno: 05. 09. 2012 11:30 hod.

Město Nepomuk uspělo se svojí žádostí v loňské výzvě MAS sv. Jana Nepomuckého na finanční podporu na obnovu veřejných prostranství. Konkrétně se jednalo o projekt „Obnova parčíků v Husově ulici a na Přesanickém náměstí“.

 

Revitalizace centra města Nepomuk

Autor: Josef Silovský, – Město Nepomuk, zveřejněno: 20. 08. 2011 11:38 hod., aktualizováno: 20. 08. 2011 11:43 hod.

Obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice.

Revitalizace centra města Nepomuk Revitalizace centra města Nepomuk Revitalizace centra města Nepomuk 

 

Rekonstrukce Přesanického náměstí a Plzeňské ulice

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 17. 07. 2011 11:25 hod., aktualizováno: 17. 07. 2011 11:29 hod.

Aktuálně pomalu finišují práce na novém povrchu Pře­sanického náměstí a části Plzeňské ulice. V průběhu září budou práce dokončeny. Nyní se pracovníci přesunou do ulice naproti kostelu sv. Jana Nepo­muckého, která získá také nové povrchy. Akce je financována z ROP NUTS II Jihozápad.

 

Úprava ČOV v Nepomuku

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 17. 07. 2011 11:22 hod., aktualizováno: 17. 07. 2011 11:28 hod.

V červenci se dostaly práce na úpravě čistírny odpadních vod v Nepomuku do druhé poloviny. Pokud nedojde k nepředpokládaným problémům, mohlo by být hotovo do konce září 2011.

 

Rekonstrukce komunikací 06/2011

Autor: Jiří Beroušek, zveřejněno: 24. 05. 2011 16:36 hod.

V Nepomuku dále probíhají stavební práce na rekonstrukci Přesanického náměstí včetně části Plzeňské ulice z dotace ROP Jihozápad.
Revitalizace Přesanického náměstí pokračuje podle plánu. V současné době probíhá pokládka nových povrchů u Přesanického náměstí. V Plzeňské ulici se zatím další stavební úpravy letos neplánují, pouze ty, které se dělají v současně uzavřeném prostoru.
Od druhé poloviny května je uzavřena ulička od obchodu Elektro F+V ke Kaplance, kde jsou prováděny další stavební úpravy.
Dále probíhají dokončovací práce na rekonstrukci lesních cest u Nového rybníka z dotace SZIF.

 

Aktuálně probíhající investiční akce 04/2011

Autor: Václav Kovář, zveřejněno: 26. 03. 2011 16:23 hod., aktualizováno: 29. 07. 2011 16:35 hod.

V Nepomuku právě probíhá rekonstrukce Přesanického náměstí a části přilehlé Plzeňské ulice (akce je podpořena z ROP Jihozápad) a dále probíhají práce na rekonstrukci lesních cest v lese u Nového rybníka (akce je podpořena z prostředků SZIF).

 

Rodný dům Augustina Němejce v Nepomuku projde rekonstrukcí

Autor: Ing. Pavel Jiran, – místostarosta, zveřejněno: 26. 03. 2009 12:01 hod., aktualizováno: 09. 09. 2009 13:05 hod.

V pondělí 1.6.2009 bude zahájena rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce, významného rodáka města Nepomuk, malíře nadregionálního významu (*1861, +1938). Město Nepomuk v roce 2006 tento 200 let starý dům v žalostném stavu koupilo s myšlenkou jeho následné rekonstrukce především pro vznik nové galerie obrazů Augustina Němejce.

 

Město úspěšně pokračuje v získávání dotací Evropské unie

Autor: Ing. Pavel Jiran, – místostarosta, zveřejněno: 27. 11. 2008 11:29 hod., aktualizováno: 09. 09. 2009 11:53 hod.

Jedna stavba je dokončena, druhá probíhá, třetí bude moci brzy začít. To je současný stav týkající se projektů města dotovaných z evropských fondů.

Sběrný dvůr odpadů pro Nepomuk

vybudovaný ve Dvorci na začátku Průmyslové ulice pod bývalou Mlékárnou byl dokončen a od 12. prosince bude uveden do zkušebního provozu. Projekt ve výši 5,6 milionu korun je spolufinancován z 85 % z Fondu soudržnosti Evropské unie, 5 % tvoří dotace Státního fondu pro životní prostředí ČR a zbývajícími deseti procenty se podílí město. Nový sběrný dvůr odpadů bude sloužit zdarma všem místním občanům, kteří hradí roční poplatek za popelnici, pro oddělené shromažďování a ukládání všech druhů odpadů s provozní dobou Po, St, Pá 13.00 – 18.00 hodin a So 8.00 – 13.00 hodin, celkem dvacet hodin týdně.

 

Dotace EU v oblasti rozvoje místních komunikací

Autor: Ing. Pavel Jiran, – místostarosta, zveřejněno: 23. 09. 2008 11:27 hod., aktualizováno: 23. 09. 2008 11:27 hod.

Starosta města Jiří Mašek podepsal minulý měsíc smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na realizaci projektu „Nepomuk – modernizace místní komunikace pro napojení průmyslové zóny Dvorec I“.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY