Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 04:09:11, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Svoz pytlovaných plastů 7. 5. 2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 05. 05. 2016 17:22 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, pravidelně každou první sobotu v měsíci je zajišťován svoz pytlovaných plastů.
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 7. května 2016.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

KTV Nepomuk: plánované změny v programové nabídce

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 14. 04. 2016 11:53 hod.

TESAS MEDIC, spol. s r.o. - logo Informace provozovatele KTV Nepomuk.

Z důvodu vypínání SD signálů na satelitních platformách, které jsou zdrojem televizního signálu pro kabelovou televizi, jsme nuceni přeladit celou vysílací stanici ke které dojde dne 24. 4. 2016 v nočních hodinách. Byl vytvořen paket tzv. retransmodulátorů, které umožnily vytvořit SD rastr z terestriálních multiplexů a to na K9 – K12 (již teď ve zkušebním provozu). Tato nabídka může podléhat jednak rušení z klimatických vlivů, ale i vlivu změn, které se na terestriální platformě očekávají. Tím to krokem vycházíme vstříc uživatelům, aby nemuseli kupovat nový HD set – top box a fungovala jim základní nabídka. Za tyto nepříjemnosti, které nemůžeme ovlivnit, se omlouváme.

Děkujeme za pochopení.
TESAS MEDIC s.r.o.

 

XII. zasedání zastupitelstva města 20.04.2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 14. 04. 2016 11:50 hod.

Znak města Nepomuk Pozvánka na XII. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 20. dubna 2016 od 18.00 hod. v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
3. Program jednání
4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
5. Prodej pozemků nebo jejich částí v k. ú. Dvorec – průmyslová zóna
6. Kontrola plnění usnesení
7. Zprávy z jednání městské rady
8. Zprávy z jednání výborů
9. Odkoupení pozemků p, č. 325/72, 346/32, 346/23, 346/24, 346/22, 346/21, 346/20, 346/27, 346/2 a 346/30 v k. ú. Nepomuk (lokalita V Korýtkách) za 250 Kč/m2
10. Uzavření dodatku k smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 559, byt č. 3, o velikosti 2+k. k., celková plocha 56,56 m2
11. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 9, o velikosti 2+k. k., celková plocha 69,79 m2
12. Různé a diskuse
13. Závěr

Ing. Jiří Švec - Starosta města Nepomuk

 

Upozornění všem odběratelům vody z veřejného vodovodu – NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 07. 04. 2016 16:05 hod.

Vzhledem k tomu, že se blíží napouštění bazénů vodou z veřejného vodovodu, společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. žádá odběratele o včasné nahlášení a konzultaci odběru pro tento účel na zákaznickém oddělení – tel. 377 966 422.
Zde získáte pokyny jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality vody. V případě překotného napouštění bazénů z vodovodu se nárazově změní hydraulické poměry v síti a dochází k uvolňování usazenin z vnitřního povrchu rour a tím i k zakalení vody, což potom bývá častým předmětem stížností odběratelů. Proto doporučujeme bazény navážet i cisternami. Tuto službu je možno objednat u společnosti KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s. v případě volné kapacity jejich cisterny.

 

Plánované investice ve Dvorci - setkání s občany

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 07. 04. 2016 11:35 hod., aktualizováno: 07. 04. 2016 11:42 hod.

Město Nepomuk Vás zve na informační setkání a veřejnou diskuzi na téma:

 
Plánované investice ve Dvorci
 
Čtvrtek 14. dubna 2016 od 18:00 v sále Hotelu Dvorec
  
 
Program setkání:
 
1) Zahájení
 
2) Rekonstrukce Rožmitálské ulice – II/191
 
3) Otevřený dopis občanů – nový chodník v Rožmitálské ulici
 
4) Čihák – úprava zeleně, místa pasivního odpočinku
 
5) Hotel Dvorec – Komunitní dům seniorů
 
6) Rekonstrukce nádraží – přepravní uzel Nepomuk
 
7) Průmyslová zóna – nový závod Klaus Timber
 
8) Kanalizace v Huti
 
9) Oprava kapičky a sochy sv. Barbory v Huti
 
10) Podněty od občanů
 
11) Různé
 
 
Předpokládaná délka setkání cca 120 minut.
 
 
 
Anketní lístek:

Vyjmenujte tři věci ve Dvorci, kterými byste se rádi pochlubili návštěvě, která přijela do Dvorce poprvé

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Vyjmenujte tři věci, které byste ve Dvorci chtěli změnit

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Anketní lístek odevzdejte v informačním centru Nepomuk do 16. dubna, případně doneste na akci 14. dubna do Hotelu Dvorec.
 

Ukliďme Nepomuk!

Pozvánka na tradiční úklidovou akci - 9.4.2016

Autor: Stanislav Vaník, – ZO SZ Nepomuk, zveřejněno: 06. 04. 2016 19:52 hod., aktualizováno: 06. 04. 2016 19:55 hod.

 

Otvíráme Nepomuk!

nabídka pro vlastníky nemovitostí

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 01. 04. 2016 20:18 hod., aktualizováno: 01. 04. 2016 21:06 hod.

Město Nepomuk nabízí možnost majitelům zajímavých nemovitostí ve městě zapojit se do akce Otvíráme Nepomuk! 

Chcete-li se zapojit a zpřístupnit pro tento den například interiér svého domu, dvorek nebo zahradu, dejte nám prosím vědět do 7. 4. 2016 na e-mail: infocentrum@nepomuk.cz, domluvíme s Vámi podrobnosti a zařadíme Vás do mapy zpřístupněných míst.

 

Svoz pytlovaných plastů 2. 4. 2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 01. 04. 2016 11:03 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, pravidelně každou první sobotu v měsíci je zajišťován svoz pytlovaných plastů.
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 2. dubna 2016.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

Velikonoce 2016: Opět chodili po Železné Huti „křístálci“

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 01. 04. 2016 11:01 hod.

Jménem všech koledníků, bychom chtěli poděkovat za neskutečně velkou štědrost.

Opět chodili po Železné Huti „křístálci“

Děkujeme
Lenka Kellnerová

 

Pozvánka na jednání komise památkové péče

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 29. 03. 2016 07:22 hod., aktualizováno: 29. 03. 2016 07:27 hod.

 

Dovolte, abych Vás pozval na schůzi Komise památkové péče Rady města Nepomuku, která se bude konat v pondělí 4. dubna 2016 od 17:00 v zasedací místnosti městského úřadu (Nepomuk, nám. A. Němejce 63, dveře č. 11).Návrh programu jednání:

1)    Zahájení
2)    Rozdělení dotací z programu „Obnova historického jádra města Nepomuku“
3)    Kostel sv. Jakuba – obnova interiérů a exteriérů, průzkumy
4)    Opravy a rekonstrukce povrchů komunikací v historickém jádru města
5)    Konverze objektu uhelných skladů ve Dvorci na samoobsluhu
6)    Podněty projednané per-rollam
7)    Různé
8)    Závěr


Předpokládaná délka jednání cca 150 minut.Těším se na viděnouPhDr. Pavel Kroupa
místostarosta města
předseda Komise památkové péče
 

 

Zápis z připomínkování variant územní studie

Lokalita Pod Vinicí – louka, sportoviště a okolí školy

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 23. 03. 2016 08:07 hod., aktualizováno: 15. 09. 2016 18:07 hod.

Zápis ve formátu PDF.

 

XI. jednání zastupitelstva - změna termínu

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 21. 03. 2016 10:12 hod., aktualizováno: 21. 03. 2016 15:26 hod.

Město Nepomuk zve všechny občany 

na XI. zasedání městského zastupitelstva,
které se bude konat dne 31. 3. 2016 od 18:00 hodin
v sálu Hotelu U Zeleného stromu.
 
Program jednání bude od 21. 3. 2016 zveřejněn na úřední desce a webových stránkách old.nepomuk.eu.
 
Bezplatná doprava ze Dvorce (a zpět) bude zajištěna mikrobusem, odjezd z nádraží v 17:45.
 

KTV Nepomuk: Důležitá zpráva pro všechny!!!

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 18. 03. 2016 18:16 hod.

TESAS MEDIC, spol. s r.o. - logo Informace provozovatele KTV Nepomuk.

Distributor satelitních kanálů Skylink zahájil velmi zásadní změny kanálů s přechodem z klasického SD rozlišení na HD. Jak už sami vidíte na svých obrazovkách v programech Fanda a Cinema projdou tyto oba kanály touto změnou k 31. 3. 2016. Přeladění kanálu FANDA do HD již bylo provedeno v předstihu. Přeladění CINEMY do HD rozlišení bude Vám včas sděleno zde na tomto Info kanálu. Dle sdělení operátora budou do pololetí přeladěny veškeré kanály do rozlišení HD. Tesas Medic jako provozovatel kabelové televize bude muset do těchto změn investovat značné finanční prostředky v nákupu nové technologie. Bohužel i Vy, uživatelé, si budete muset zajistit televizní přijímač potřebné kvality s příjmem HD Ready. Více informací k tomuto problému najdete v květnových Nepomuckých novinách.
Jen pro informaci, vše výše uvedeno je i pro individuální satelitní příjem, kde navíc je nutné mít i HD satelitní přijímač.

Děkujeme za pochopení.
TESAS MEDIC s.r.o.

 

Hasiči děkují

Autor: SDH Nepomuk, zveřejněno: 18. 03. 2016 11:45 hod., aktualizováno: 18. 03. 2016 18:20 hod.

SDH Nepomuk Sbor dobrovolných hasičů Nepomuk děkuje všem sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly na hasičský bál konaný 20. února 2016 v nepomucké Sokolovně.
K tanci a poslechu hrála kapela Hájenka a přišlo se bavit přes 150 lidí.

Poděkování patří:
AH Elektro – KOVO-HOLUB Nepomuk s.r.o., AMK Nepomuk, Aqua Zoo, Autodíly Jiří Frolík, Autoservis Hlava, Autoservis Pyramida – auto Kelly, Avon Šulcová, Benzina Nepomuk, Bufet Bárta, ČMSS, Demela Milan, DHW Paleček, DHW Pro, Drogerie Teta, Elektro F+V, Elektroinstalace Míkovec, Foto Sýkorovi, HD Reklama, Hlavsovi, Instalatérství Troch, Kadeřnický salon Martin Bršlica, Kadeřnictví Lady, Kadeřnictví Mili Špačková, Klatovské rybářství a. s., Klaus Timber a. s., KLIMEX – N, Korous Pavel, Kosmetika Kulová, Kovošrot Nepomuk s.r.o., květiny Kopretina, květiny Rašková, Lékárna Hánová, MILKOT s. r. o., Jiří Beroušek - MULTIMEDIA ACTIVITY, Müllerová Lenka, Novila, Obchod U Petrů, Obreta, Pila Nepomuk, Pneuservis D+H, Pohřební služba Vanišová, Průcha nářadí, Relax studio Lucie, RESTAURACE SOKOLOVNA, Řeznictví Chodora, Řeznictví Tafat, Silnice Nepomuk s.r.o., SKY Trade s. r. o., Steak House, STOCK Plzeň, Šota koupelny, Tesas TOP s.r.o, TJ Sokol Nepomuk, Trafika Hessová, Truhlářství Martin Král, Truhlářství Müller, UNIBRICK s.r.o., Vlastimil Kovář, Zdravá výživa "U JÁNA", Zelenina Dvorec, Zelenina Šloufová, Zlatnictví Dindová, Zvěrolékař MVDr. Ladislav Janovec.

Mediální podpora: Nepomucké noviny, NIKA-TV a old.nepomuk.eu

 

Pozvánka na Kulturní komisi

Autor: Milan Demela, zveřejněno: 10. 03. 2016 17:22 hod., aktualizováno: 10. 03. 2016 17:38 hod.

Vážení, dovolte mi, abych Vás pozval na schůzku Kulturní komise, která se bude konat dne 16. 3. 2016 od 18.00 hod. v salonku Švejk restaurantu.

Program jednání:

1. Zahájení
2. Aktualizace kulturní nabídky
3. Projekt přeshraniční spolupráce Svatý Jan Nepomucký
4. Oslavy 200 let nalezení Rukopisu zelenohorského a koncert Evy Urbanové v srpnu 2017
5. Městská naučná stezka centrem Nepomuku
6. Aktuální informace o přípravě webu nepomuk.cz
7. Spolupráce s městem São João Nepomuceno v Brazílii
8. Žádosti o dotace a návrhy členů KK na konkrétní příspěvky
9. Různé, diskuze
10. Závěr


Těším se na setkání
V Nepomuku dne 10. 3. 2016
Milan Demela

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY