Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 25.09.2022 15:09:26, Svátek má Zlata, zítra Andrea
 

Hledá se majitel fenky labradora

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 19. 08. 2015 08:16 hod., aktualizováno: 19. 08. 2015 08:22 hod.

Hledá se majitel fenky labradora, retrívra, která byla 17. 8. večer přivezena do útulku v Borovně. Údajně se pohybovala u Nepomuka. Je jí cca 5 - 7 let, přátelská, ale unavená, kulhá, dobře živená. Případný majitel ať volá telefonní číslo 723 598 853. Nabídka psů k adopci na http://utulekborovno.cz/

 

Krátké aktuality ze života města Nepomuk

Autor: Lukáš Mácha, zveřejněno: 18. 08. 2015 15:10 hod., aktualizováno: 18. 08. 2015 16:40 hod.

7. srpna začalo dláždění části Plzeňské ulice pod poštou, střední část ulice se původně měla rekonstruovat s využitím dotací ze strukturálních fondů EU. Bohužel projekt nebyl podpořen, dotaci se v loňském roce nepodařilo získat. V novém programovém období 2015-2022 nebudou patrně žádné evropské dotace na rekonstrukce místních komunikací. Město proto na podnět místních občanů a farnosti Nepomuk přistoupilo k lokální opravě svépomocí.

 

10. srpna začala výměna oken a zateplení Základní školy Nepomuk. Akce je podpořena ze Státního fondu životního prostředí částkou 7.570.285,-Kč z celkových nákladů projektu ve výši 13.799.630,90 Kč bez DPH.
 
 
15. srpna byla zprovozněna objízdná trasa po souvislé panelové komunikaci v rámci budování kruhového objezdu U Pyramidy. Práce by měly skončit do 30. listopadu.
 
 

Zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz pálení hořlavých odpadů, zákaz provádění ohňostrojů a podobných činností od 6.8.2015

Autor: Jaroslav Hanzlík, – referent krizového řízení, zveřejněno: 07. 08. 2015 14:16 hod.

Znak města Nepomuk V souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami  vyhlásil hejtman Plzeňského kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území celého Plzeňského kraje s platností od 6. srpna 2015  do odvolání, kde stanovil preventivní opatření – zákaz rozdělávání ohňů ve volné přírodě, zákaz pálení hořlavých odpadů, zákaz provádění ohňostrojů a podobných činností -  viz. písemnost v příloze této zprávy. Žádáme všechny občany správního obvodu ORP Nepomuk, aby byli při zacházení s otevřeným ohněm velice opatrní.
 


Jaroslav Hanzlík, referent krizového řízení

 

DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO VEŘEJNOU POTŘEBU V NEPOMUKU OD 30.7.2015

Autor: Marek Petrů, – referent vodoprávního úřadu v Nepomuku, zveřejněno: 06. 08. 2015 14:04 hod.

Znak města Nepomuk V souvislosti s dlouhodobými nízkými stavy podzemních vod a tím nedostatku vody ve vrtech, z kterých je zásobováno město Nepomuk, vydal Městský úřad Nepomuk – odbor výstavby a životního prostředí jako vodoprávní úřad opatření obecné povahy ze dne 30.7.2015 pod č.j. VŽP/2304/2015-Sa (zveřejněné na úřední desce města Nepomuk), kterým zakázal v Nepomuku a Dvorci užívání pitné vody k užitkovým účelům.
Zákazem se rozumí zejména napouštění zahradních bazénů, mytí vozidel, zalévání trávníků a dalších činností, které přímo nesouvisí s hygienickými a pitnými účely.

Toto omezení je platné od 30.7.2015 do 30.9.2015.
Protože stav zásob podzemní vody se dá hodnotit jako kritický, je potřeba, aby odběratelé ke spotřebě vody přistupovali s maximální šetrností.
Marek Petrů, referent vodoprávního úřadu v Nepomuku

 

Pozvánka na VII. veřejné zasedání zastupitelstva města dne 13.8.2015

Autor: Hana Tymlova, zveřejněno: 04. 08. 2015 13:56 hod., aktualizováno: 04. 08. 2015 14:07 hod.

 

V Nepomuku 4. 8. 2015

Pozvánka

na VII. zasedání zastupitelstva města,

které se bude konat ve čtvrtek

13. srpna 2015 od 19.00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v Nepomuku


 

Program:

 1. Zahájení

 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání

 3. Program jednání (124/NZ3/2015)

 4. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (129/NZ3/2015)

 5. Kontrola plnění usnesení (125/NZ3/2015)

 6. Pojmenování ulice U Elektrárny (126/NZ3/2015)

 7. Dražba provozního a skladového areálu Nepomuk (127/NZ3/2015)

 8. 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2015 (128/NZ3/2015)

 9. Různé

 10. Závěr

 


 


 


 

Ing. Jiří Švec

Starosta města Nepomuk


 

 

KTV Nepomuk: přelaďování frekvencí

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 03. 08. 2015 20:31 hod.

TESAS MEDIC, spol. s r.o. - logo Informace provozovatele KTV Nepomuk.

Z technických důvodů bylo nutné přeladit televizní stanice: CS FILM, RELAX, Rebel na kanál 31. Pro další příjem bude nutné tento kanál znovu proladit.

Děkujeme za pochopení.
TESAS MEDIC s.r.o.

 

Svoz pytlovaných plastů 1. 8. 2015 - již brzy ráno!

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 30. 07. 2015 11:45 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, je zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu).
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 1. srpna 2015, ale zcela vyjímečně kvůli Nepomuckému trojúhelníku už v 5 hodin ráno.
Proto plasty připravte pro tentokrát ke svozu už v pátek večer.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

Bazény opět otevřeny

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 29. 07. 2015 09:13 hod.

Voda na městském koupališti už opět splňuje všechny hygienické limity a bazény jsou tedy od středy opět přístupné pro koupání.

Konkrétní otevírací doba bude upravena podle rozmarů počasí a možností nájemce (fy. Expert Distribution s.r.o.).

Prosíme všechny návštěvníky, aby před vstupem do bazénů využili zdejší sprchy, podstatně to napomůže udržení kvality vody.

 

Přispějte do významného výzkumu české společnosti, za rozhovor odměna

Autor: Agentura Median, zveřejněno: 02. 08. 2015 09:07 hod.

Vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v našem městě / městské části by měli navštívit poprvé v termínu 1.8. – 31. 8. 2015 a pak znovu v dalších termínech až do konce října 2015

Za rozhovor odměna
Účast v šetření bude spojená s finanční odměnou. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech.

Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky. Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

·        Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?

·        Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?

·        Jak se lidé vyrovnávají s přechodem do důchodu a jak se jim při tom mění životní úroveň?

·        Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?

·        Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?

 

Nedostatek pitné vody!

Autor: Jiří Švec, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 22. 07. 2015 08:51 hod., aktualizováno: 22. 07. 2015 08:54 hod.

Znak města Nepomuk Soustavně se snižuje zásoba pitné vody. V rezervoárech na Šibenici z ranní zásoby 3 výškových metrů poklesne přes den stav na 1,5 výškového metru a stav v zásobníku na Knárovce je ještě podstatně horší. Zásoba je zde 2,3 výškového metru a nepřibývá.
Normální stav činí 5 výškových metrů. Prozatím byla důsledně omezena závlaha fotbalových hřišť v Nepomuku a ve Dvorci. Žádám vás z pozice vedení města Nepomuk o absolutní šetrnost ve spotřebě pitné vody, zejména při zalévání zeleně v rodinných domcích a při masivním napouštění vámi vlastněných domácích bazénů.
Vedení Města Nepomuk ve spolupráci s KaV Starý Plzenec během poloviny srpna 2015 neprodleně zhotoví připojení nového vrtu HV6 na úpravnu vody. Realizace posílí zdroje pitné vody o tři vteřinové litry.
Děkuji Vám za pochopení
Jiří Švec

 

Hasiči Nepomuk – červenec 2015

Autor: Vladimír Vozka, – SDH Nepomuk, zveřejněno: 21. 07. 2015 14:19 hod.

SDH Nepomuk S hasiči hurá na prázdniny
Na ukončení školního roku v sobotu 28. června připravil sbor dobrovolných hasičů z Nepomuka tradiční dětský den. V dopoledních hodinách nás sice velmi zlobilo počasí a vypadalo to, že se akce bude muset zrušit. Odpoledne přeháňky ustaly, počasí se umoudřilo a na 80 dětí mohlo soutěžit o sladké i věcné odměny. Děti si mohli vyzkoušet pohyb v uměle zakouřeném prostoru, hod míčku na terč, ručkování po laně, skákání v pytli a další. Během soutěží byla k vidění technika IZS, ukázka sebeobrany v podání městské policie Plzeň, ukázka mladých hasičů a bezpečnostní stánek Besip. Hasiči v dynamických ukázkách předvedli hašení ropné látky pomocí pěny a vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu. Na konec odpoledne nemohla chybět pěna, kde se všechny děti dostatečně vyřádili.

Hasiči Nepomuk - dětský den 2015 Hasiči Nepomuk - dětský den 2015 Hasiči Nepomuk - dětský den 2015 

 

 

Městské bazény dočasně uzavřeny

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 14. 07. 2015 14:16 hod.

Znak města Nepomuk Z důvodu zhoršené kvality vody jsou městské bazény na nezbytně nutnou dobu uzavřeny!
Provoz bude obnoven v 30. týdnu 2015.

Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

 

KTV Nepomuk: Bezhotovostní platba za kabelovou televizi 2. pol. 2015

Autor: Jiří Beroušek, zveřejněno: 10. 07. 2015 16:29 hod.

TESAS MEDIC, spol. s r.o. - logo Informace provozovatele KTV Nepomuk

TESAS MEDIC s.r.o. připomíná uživatelům kabelové televize, kteří uhradili nájemné TKR na l. pololetí 2015, že termín platby na 2. pololetí 2015 je do 31. 7. 2015.

Nová výše půlroční platby na rok 2015: 1.100 Kč včetně DPH

 

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 10. 07. 2015 16:28 hod.

Nekončí platnost Vašeho občanského průkazu?

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 20. 7. 2015

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 10. 07. 2015 16:26 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Dvorec
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: ul. Tojická – od kolejí směr Nepomuk až k čp. 36, ul. U Rybníčku, ul. Lesnická – od kolejí levá strana, ul. Blatenská pravá strana od čp. 47 směr zastávka ČD až k čp. 278 a levá strana od čp. 120 směr zastávka ČD až k čp. 190.
DNE: 20. 7. 2015 od 07.30 do 16.30 hod.

Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY