Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:58, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Zásobník projektů mikroregionu Nepomucko

Autor: Ing. Jiří Holec, zveřejněno: 17. 09. 2009 14:19 hod., aktualizováno: 17. 09. 2009 14:20 hod.

č Obec-partner Projekt Odhad nákl. Od Do
1 Mikroregion Nepomucko Řešení odpadového hospodářství na území Mikroregionu Nepomucko 15 000 000 Kč 1.6.07 31.12.08
2 Ždírec Obnova místních komunikací 7 930 075 Kč 1.1.07 31.12.07
3 Martin Bršlica Profesionální vlasové studio 1 000 000 Kč 1.5.07 31.8.08
4 Nepomuk Úprava historického náměstí v Nepomuku 150 000 000 Kč 1.1.08 31.12.13
5 Milínov Vybudování sportovního areálu v Milínově 3 000 000 Kč 1.1.07 31.8.07
6 Žinkovy Rekonstrukce a regenerace náměstí v Žinkovech 60 000 000 Kč 1.1.08 31.12.11
7 Chlumy Generální oprava místních komunikací 9 500 000 Kč 1.1.08 31.12.08
8 Žinkovy Výstavba vodovodu a splaškové kanalizace s ČOV 70 000 000 Kč 1.1.08 31.12.09
9 Žinkovy Rekonstrukce bývalé budovy MŠ na Komunitní centrum 30 000 000 Kč 1.3.08 31.5.09
10 Žinkovy Víceúčelová nafukovací hala 8 000 000 Kč 1.9.09 31.12.09
11 Milínov Rekonstrukce obecního rybníka 2 000 000 Kč 1.3.08 31.10.08
12 Milínov Celková úprava návsi včetně osázení zeleně 2 000 000 Kč 1.3.09 31.12.09
13 Milínov Úprava povrchů místních komunikací 4 000 000 Kč 1.4.10 31.7.10
14 Milínov Rekonstrukce kanalizační sítě 7 000 000 Kč 1.5.11 31.10.11
15 Milínov Oprava budovy OÚ s přístavbou knihovny 3 000 000 Kč 1.4.12 31.8.12
16 Klášter Výstavba koupaliště 2 000 000 Kč 1.5.08 31.10.08
17 Klášter Rekonstrukce a odbahnění obecního rybníka 6 000 000 Kč 1.4.09 31.8.09
18 Klášter Oprava požární nádrže 1 000 000 Kč 1.4.07 31.7.07
19 Klášter Obnova zámeckého parku 3 000 000 Kč 1.4.10 31.12.11
20 Oselce Oprava požární nádrže Nová Ves 500 000 Kč 1.4.07 31.7.07
21 Oselce Úprava veřejných prostranství 2 000 000 Kč 1.3.08 31.12.08
22 Nekvasovy Výstavba vodovodu Oselce-Chlumy-Nekvasovy 17 210 000 Kč 1.3.08 30.11.08
23 Nekvasovy Plynofikace obce 6 283 600 Kč 1.3.08 30.11.08
24 Mladý Smolivec Rekonstrukce místních komunikací 7 000 000 Kč 1.7.07 31.10.08
25 Mladý Smolivec Vodovod Radošice 5 000 000 Kč 1.4.09 31.10.09
26 Mladý Smolivec Veřejné koupaliště 1 000 000 Kč 1.4.10 31.7.10
27 Mladý Smolivec Veřejné osvětlení v obcích
 
1.4.10 31.10.10
28 Mladý Smolivec Výstavba nové kanalizace 2 000 000 Kč 1.4.11 31.10.11
29 Mladý Smolivec Rekonstrukce a odbahnění rybníka Strhaný 4 000 000 Kč 1.4.11 31.10.11
30 Mladý Smolivec Zalesnění obecních drah 1 000 000 Kč 1.4.12 31.10.12
31 Mladý Smolivec Výstavba budovy pečovatelské služby 10 000 000 Kč 1.4.12 31.10.13
32 Mladý Smolivec Rekonstrukce školní budovy na byty 4 000 000 Kč 1.4.10 31.10.10
33 Mladý Smolivec Modernizace sportovišť a hřišť 2 000 000 Kč 1.4.11 31.10.12
34 Nové Mitrovice Úprava okolí kostela a označení turistických cílů 500 000 Kč 1.4.07 31.8.07
35 Spálené Poříčí Vodovod v obcích Těnovice, Záluží, Lučiště, Číčov a Dolní Lipnice 23 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
36 Spálené Poříčí Vodovod v obci Hořehledy 11 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
37 Spálené Poříčí Rozšíření kapacity vodního zdroje ve Spáleném Poříčí, úpravna vody 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
38 Spálené Poříčí Modernizace a doplnění technologie vodovodu Struhaře 4 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
39 Spálené Poříčí Kanalizace a ČOV v obci Lipnice 15 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
40 Spálené Poříčí Kanalizace a ČOV v obci Hořehledy 16 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
41 Spálené Poříčí Kanalizace a ČOV v obci Číčov 12 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
42 Spálené Poříčí Vybudování splaškové kanalizace v Zámecké ulici ve Spáleném Poříčí 7 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
43 Spálené Poříčí Vybudování splaškové kanalizace ve Štítovské ulici ve Spáleném Poříčí 1 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
44 Spálené Poříčí Obnova kanalizační sítě ve Spáleném Poříčí 15 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
45 Spálené Poříčí Rozšíření kapacity a doplnění technologie ČOV ve Spáleném Poříčí 10 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
46 Spálené Poříčí Obnova povrchu místní komunikace v ulici Rodáků ve Spáleném Poříčí 6 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
47 Spálené Poříčí Obnova povrchu komunikace, oprava silničního můstku a úprava ploch v ulici Zámecká 22 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
48 Spálené Poříčí Obnova povrchů místních komunikací v částech Lipnice, Těnovice, Číčov, Hořehledy, Ovčín 12 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
49 Spálené Poříčí Obnova povrchů míst.komunik. Vlkov-Lipnice, Lipnice-Kornatice, ul.Rodáků-ul.Štítovská 10 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
50 Spálené Poříčí Vybudování cyklostezky a lávky (U kapličky - sport. areál - nádrž Dolinka) ve Sp. Poříčí 1 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
51 Spálené Poříčí Vybudování lávky pro pěší v lokalitě u sokolovny 2 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
52 Spálené Poříčí Modernizace budovy mateřské školky ve Spáleném Poříčí 25 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
53 Spálené Poříčí Oprava střech a krovů budov základní školy, rekonstrukce soc. zařízení, zateplení budovy 23 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
54 Spálené Poříčí Oprava budovy mateřské školy v Hořehledech, včetně vytápění 2 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
55 Spálené Poříčí Rekonstrukce domu čp. 31 pro aktivity související s dalším vzděláváním a soc. programy 3 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
56 Spálené Poříčí Rekonstrukce rybníka Hvížďalka (zpevnění hráze, bezp. přeliv, obnova výpustí, odbahnění) 40 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
57 Spálené Poříčí Protierozní opatření a záchytný příkop na severní straně města. 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
58 Spálené Poříčí Obchvatný příkop v části Dolní Lipnice 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
59 Spálené Poříčí Vybudování kompostárny 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
60 Spálené Poříčí Pořízení kontejnerů na tříděný sběr 800 000 Kč 1.7.07 31.12.13
61 Spálené Poříčí Rekonstr. prostor býv. pivovaru a velkostatku na prezentační prostory s vinotékou 3 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
62 Spálené Poříčí Vybudování kempu nebo tábořiště v lokalitě Hvížďalka 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
63 Spálené Poříčí Adaptace prostor bývalého pivovaru na multifunkční sál 8 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
64 Spálené Poříčí Doplnění pěších tras a cyklotras o drobný mobiliář (lavičky, přístřešky, informační tabule) 900 000 Kč 1.7.07 31.12.13
65 Spálené Poříčí Vybudování antukového tenisového kurtu 1 200 000 Kč 1.7.07 31.12.13
66 Spálené Poříčí Vybudování asfaltového hřiště a jeho vybavení překážkami pro bike a skate 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
67 Spálené Poříčí Vybudování umělé lezecké stěny a lanového centra 2 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
68 Spálené Poříčí Modernizace zázemí fotbalového hřiště 7 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
69 Spálené Poříčí Dostavba baseballového hřiště 5 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
70 Spálené Poříčí Vybudování bowlingových drah v areálu bývalého statku 6 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
71 Spálené Poříčí Vybudování bazénu v areálu bývalého statku 4 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
72 Spálené Poříčí Oprava vod. nádrže Dolinka-posílení vod. zdroje, soc. zařízení, výstavba hřiště pro volejbal 6 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
73 Spálené Poříčí Oprava a rekonstr. stávaj. hřišť v míst. částech Lipnice, Těnovice, Lučiště, Číčov, Hořehledy 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
74 Spálené Poříčí Zprovoznění půjčovny kol 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
75 Spálené Poříčí Zřízení a úprava cyklostezky od zámku Kozel do Sp. Poříčí a dále přes Brdský hřeben na Rožmitál p. Třemšínem 2 500 000 Kč 1.7.07 31.12.13
76 Spálené Poříčí Otevření fitcentra, sauny 700 000 Kč 1.7.07 31.12.13
77 Spálené Poříčí Vyznačení vhod. okruhů pro běžecké lyžování, zajištění údržby stop v oblasti jižních Brd 1 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
78 Spálené Poříčí Rekonstrukce vnitřních prostor bývalého špýcharu - zřízení muzea a galerie 8 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
79 Spálené Poříčí Výstavba rybářské bašty u rybníku Šafranice 1 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
80 Spálené Poříčí Obnova domu čp. 98 a prohlášení za nemovitou kult. památku 3 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
81 Tojice Vodovod v obci 5 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
82 Vrčeň Rekonstrukce obecního rybníka 7 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
83 Vrčeň Vybudování kanalizace 17 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
84 Čížkov Rekonstrukce a odbahnění rybníka Dožín 5 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
85 Čížkov Víceúčelové sportovní hřiště 2 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
86 Čížkov Vybudování kořenové ČOV 2 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
87 Čížkov Rekonstrukce místních komiunikací 8 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
88 Čížkov Osvětlení v obci a místní rozhlas 3 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
89 Nepomuk Víceúčelové hřiště s umělým povrchem 3 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
90 Nepomuk Opravy komunikací ve městě 10 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
91 Nepomuk Napojení průmyslové zóny na I/20 20 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
92 Nepomuk Rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce na galerii 3 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
93 Maňovická a.s. Výstavba zařízení na zpracování biologického odpadu a výrobu bioplynu 3 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
94 Žinkovy Rekonstrukce bývalé hospodářské budovy na klub s vinotékou a bowlingem 8 000 000 Kč 1.1.07 31.12.08
95 Žinkovy Rekonstrukce bývalého lihovaru Žinkovice na místní pivovar s expozicí zaniklých řemesel 11 000 000 Kč 1.1.09 31.12.13
96 Žinkovy Dostavba zázemí fobalového hřiště (tribuna, šatny, sociální zařízení, klubovna) 1 500 000 Kč 1.1.11 31.12.11
97 Žinkovy Rekonstrukce školní budovy (ZŠ a MŠ) 20 000 000 Kč 1.1.12 31.12.13
98 Žinkovy Oprava místních komunikací, mostků přes řeku Úslavu (úsek Bradlava) 60 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
99 Radovan Sochor Vybudování víceúčelového hřiště pro míč. sporty, půjč. kol a odpoč. pro cyklo 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.10
100 Oselce Multifunkční společenský sál a stylové restaurační zařízení 4 000 000 Kč 1.1.07 31.12.11
101 Václav Silovský Přestavba hospodářských budov na fitness a squash 1 500 000 Kč 1.7.07 31.12.08
102 Václav Silovský Stylové venkovní posezení s možností přípravy gastronomických specialit 500 000 Kč 1.7.07 31.12.07
103 Václav Silovský Prostory pro ustájení koní a možnosti vyjížděk na koních po okolí 1 000 000 Kč 1.7.07 31.12.09
104 Tojice Devítijamkové golfové hřiště se zázemím 6 000 000 Kč 1.1.08 31.12.12
105 Vrčeň Obnovení poutního místa u kapličky sv.Vojtěcha 2 000 000 Kč 1.1.08 31.12.13
106 ZD Železný Újezd Tábořiště pro obytné přívěsy s nutným zázemím, příjezdová komunikace 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.08
107 Mileč Generální oprava komunikace Nepomuk-Mileč-Nekvasovy 10 000 000 Kč 1.1.08 31.12.09
108 Kramolín Generální oprava komunikace Nepomuk-Myslív-Polánka 9 000 000 Kč 1.8.07 31.12.09
109 Kramolín Výstavba vodovodu 15 000 000 Kč 1.1.09 31.12.13
110 Kramolín Výstavba kanalizace 14 000 000 Kč 1.1.09 31.12.13
111 Nové Mitrovice Rekonstrukce objektu čp.27 na restauraci s ubytovací kapacitou 10 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
112 Nové Mitrovice Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích N. Mitrovice, Nechanice a Mítov 500 000 Kč 1.1.07 31.12.08
113 Nové Mitrovice Rekonstrukce obytného domu čp. 102 5 000 000 Kč 1.1.07 31.12.09
114 Nové Mitrovice Oprava a obnova místních komunikací 10 000 000 Kč 1.1.07 31.12.10
115 Neurazy Víceúčelová budova pro sportovní aktivity a kulturní akce 22 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
116 Neurazy Oprava místních komunikací a dopravního značení 8 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
117 Neurazy Oprava střech a oken obecních budov 2 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
118 Neurazy Čištění požárních nádrží a rybníků 5 000 000 Kč 1.7.07 31.12.13
119 Neurazy Víceúčelové sportovní hřiště 600 000 Kč 1.7.07 31.7.07
120 Ing. Jiří Tetzeli Krytá jízdárna se stájí, sedlovnou a restaurací 5 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
121 Vrčeň Rekonstrukce místních komunikací 2 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
122 Vrčeň Víceúčelové sportovní hřiště 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
123 Ždírec Prodloužení stáv. vodovodu do části obce Žďár a Smederov vč. výst. vodojemu nad Žďárem 5 000 000 Kč 1.1.09 31.12.13
124 Srby Oprava železného mostu přes Úslavu 1 000 000 Kč 1.1.11 31.12.11
125 Louňová Cyklostezka Žďár-Louňová (napojení na stávající cyklotrasy) 1 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
126 Louňová Turistická ubytovna v objektu bývalé školy 2 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
127 Nepomuk Obnovení přírodního městského koupaliště Trubský rybník včetně stezky z města 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
128 Nepomuk Vybudování stezky pro pěší a cyklisty z Nepomuka na Nový rybník 1 200 000 Kč 1.1.07 31.12.13
129 Nepomuk Vybudování turistické rozhledny na Lipovém vrchu 2 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
130 Nepomuk Agroturistické a sportovní centrum na stutku Dubeč u Nepomuka 80 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
131 Nepomuk Úpravy a zkvalitnění turistických a cykloturistických tras v okolí Nepomuka 2 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
132 Nepomuk Průzkum a sanace nepomuckého podzemí pro účely částečného zpřístupnění 6 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
133 Nepomuk Využití motoristického areálu v Kramolíně - čtyřkolky 2 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
134 Nepomuk Lanové centrum a lezecká stěna 1 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
135 Nepomuk Turistická ubytovna v objektu bývalého hotelu ve Dvorci 10 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
136 Nepomuk Sběrný dvůr Nepomuk 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
137 Mikroregion Nepomucko Naučná a vyhlídková stezka Nepomuk-Pustevna-Prádlo-Dubeč-Klášter-Nepomuk 4 000 000 Kč 1.1.08 31.12.09
138 Mohelnice Výstavba kanalizace a kořenové čističky odpadních vod 6 000 000 Kč 1.1.08 31.12.13
139 Mohelnice Dostavba obecního vodovodu 3 000 000 Kč 1.1.08 31.12.13
140 Měcholupy Oprava střech obecních budov 500 000 Kč 1.1.08 30.11.08
141 Měcholupy Úprava povrchů místních komunikací 2 500 000 Kč 1.4.09 31.10.09
142 Měcholupy Rekonstrukce kanalizace v obci a výstavba čističky odpadních vod 12 000 000 Kč 1.6.10 31.12.11
143 Tojice Oprava komunikace a vodoteče v obci 800 000 Kč 1.1.07 31.12.13
144 Tojice Výstavba dětského hřiště - druhá etapa 150 000 Kč 1.1.07 31.12.13
145 Třebčice Přístavba budovy OÚ pro turistickou ubytovnu, úprava okolí 500 000 Kč 1.1.07 31.12.13
146 Třebčice Oprava místních komunikací 400 000 Kč 1.1.07 31.12.13
147 Nepomuk Oprava střechy, podlahy a oken u sportovní haly, zřízení turistické ubytovny 3 000 000 Kč 1.1.07 31.12.13
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY