Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 14:12:54, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 25. 02. 2011 09:42 hod., aktualizováno: 28. 02. 2011 11:49 hod.

MĚSTO NEPOMUK
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz
Č.j.: VED/110/2011 - Kov
V Nepomuku dne 01.02.2011

Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010

Výroční zprávu předkládá Město Nepomuk jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Ve vykazovaném období roku 2010 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků :

Počet přijatých žádostí

5

Počet odložených žádostí

0

Počet kladně vyřízených žádostí

4

Počet odepřených žádostí a odůvodnění

1 – žádost obsahuje údaje podléhající obchodnímu tajemství

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

o odepření poskytnout informaci

1

Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu

1 – KÚPK odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti vyhověl a rozhodnutí města Nepomuk zrušil (AK Kříženecký a partneři)

Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí

přezkoumaných soudem

0

Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona

0

Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí

Mgr.Brázda-bioelektrárna Dvorec,Bison a Rose Praha-výdaje na veř.dopravu, Bonver Win Ostrava-výherní hrací přístroje, Bc. Svobodová-místní referendum, Advok.kancelář Kříženecký Č.Budějovice-revitalizace centra města Nepomuk

Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Nepomuk dne 2.2.2011, č. usn.USN-R2-178/2011

Ing. Václav Netušil
tajemník MěÚ Nepomuk

 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 03. 02. 2011 14:38 hod.

MĚSTO NEPOMUK

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711   Fax: 371591422   IČO 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2010 bude zveřejněna na tomto místě do konce února 2011

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY