Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:32, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Elektronická podatelna

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 03. 02. 2009 11:15 hod., aktualizováno: 05. 10. 2011 22:40 hod.

Identifikátor datové schránky:   f6mbchf

Elektronická adresa elektronické podatelny:
https://nepomuk.ipodatelna.cz/
posta@urad-nepomuk.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv (vyhovujících technickým parametrům, viz. níže), opatřených i neopatřených elektronickým podpisem a  doručovaných Městskému úřadu Nepomuk.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích:


Městský úřad Nepomuk, Náměstí A.Němejce 63, 335 01 Nepomuk

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí 7.00-18.00
Úterý 7.00-15.30
Středa 7.00-18.00
Čtvrtek 7.00-15.30
Pátek 7.00-13.00

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy:

Aplikace: iPodatelna
Datum: dd.mm.rrrr v hh:mm:ss
Podání: ID podán
Vaše podání bylo přijato.

Nebo:

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Nepomuk posta(zavináč)urad-nepomuk.cz dne DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Předmět podání:

Identifikátor dokumentu: ID podání

Jméno a příjmení oprávněného zaměstnance:

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, rtf, odt , případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách zformátovaných pro některý ze standardních systémů souborů (NTFS, FAT), dále na CD, ZIP, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda jsou technické parametry daného fyzického nosiče akceptovatelné.
Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru. 

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců městského úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Sériové číslo

Jméno/Název (CN)

Platnost od

Platnost do

 

Zdeňka Palacká

   
 

Hana Tymlová

   

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s.
Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči městskému úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podání podle zák. 500/2004 Sb. (Správní řád) je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.
Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY