Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 23:11:57, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Útulek pro psy Borovno

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 10. 07. 2015 09:21 hod., aktualizováno: 27. 07. 2015 11:38 hod.

Od letošního roku spolupracuje město Nepomuk s víceúčelovým zařízením pro psy v Borovně, které provozuje o.s. Storgé.

Nejde pouze o útulek, ale areál nabízí i další služby pro čtyřnohé přátele člověka.

Více najdete na stránkách: www.utulekborovno.cz

Aktuální přehled pejsků nabízených útulkem zde: www.utulekborovno.cz/aktualni_osidleni.php

 

Dokumentace psů odchycených v Nepomuku:

24.7.2015 Pes č. 1520
24.7.2015 Pes č. 1519
12.7.2015 Pes č. 1514
12.7.2015 Pes č. 1513
 9.7.2015 Pes č. 1512
 5.7.2015 Pes č. 1511

 

 

Provozní řád záchytného „útulku“ pro psy při MěÚ Nepomuk

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 20. 07. 2011 09:17 hod., aktualizováno: 11. 07. 2013 08:23 hod.

Interní řád města Nepomuk

Provozní řád záchytného „útulku“ pro psy při MěÚ Nepomuk

Provozovatel:
Město Nepomuk, nám. A. Němejce 63, 335 01 – Nepomuk

Popis činnosti:
Záchytný „útulek“ pro psy při MěÚ v Nepomuku slouží pro umístění a krátkodobý pobyt odchycených toulavých psů. Na základě oznámení o výskytu toulavého psa provedou pověření pracovníci v rámci svých možností a s přihlédnutím k zákonu o ochraně zvířat proti týrání, za případné asistence dalších pracovníků města Nepomuk, odchyt toulavého zvířete a jeho převezení do záchytného kotce. Po přijetí zajistí odpovědné osoby kontrolu zvířete smluvně zajištěným veterinárním lékařem, který provede kontrolu zdravotního stavu, čipování, provede odblešení a odčervení zvířete či se pokusí zvíře identifikovat, zdali mu není známé z jeho praxe. Dále provedou odpovědné osoby fotodokumentaci zvířete a zajistí zveřejnění na webu města, v místní kabelové televizi či jiným vhodným způsobem. Pokud se do 10 dnů o zvíře nepřihlásí majitel, bude zvíře předáno do péče jinému chovateli nebo převezeno do smluvního útulku v Němčovicích na Rokycansku.

Další povinnosti odpovědných osob:
Odpovědné osoby zajistí samy nebo po domluvě jinými pracovníky péči o odchycené zvíře tak, aby mělo neustále k dispozici pitnou vodu, krmení a pravidelně budou čistit a desinfikovat kotec od výkalů a to i ve dnech pracovního volna. Po uvolnění kotce bude provedena jeho celková desinfekce. Tyto osoby dále vedou seznam odchycených zvířat, ze kterého je patrné, kdy a kde byl který pes odchycen, kdy veterinárně zkontrolován a kdy vrácen majiteli či převezen do útulku a další informace.

Odpovědné osoby a osoby pověřené odchytem:
Václav Novák, Eva Járová Honsová

Poplatky:
Zvíře může být vydáno majiteli po prokázání, že je vlastníkem psa, má zaplacený poplatek za psa na uvedený kalendářní rok a uhradí náklady za odchyt psa, jeho pobyt v zařízení a případné další náklady.
Poplatek za odchyt psa: 500 Kč
Poplatek za pobyt psa v záchytném zařízení: 120 Kč / den (i započatý)
Další poplatky: za veterinární ošetření, za převoz a umístění psa do útulku v Němčovicích dle skutečně vynaložených nákladů.

Schváleno Radou města Nepomuk dne 8. 6. 2011

Kontakt pro nahlášení toulavých zvířat:
371 519 711 (podatelna MěÚ Nepomuk)

 

Problematika volně pobíhajících psů v Nepomuku

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 20. 07. 2011 09:11 hod., aktualizováno: 20. 07. 2011 09:28 hod.

Z důvodu zvyšujícího se množství volně pobíhajících psů po městě, schválila Rada 8. června 2011 interní řád města Nepomuk – Provozní řád záchytného útulku pro psy při MěÚ Nepomuk. Tato směrnice upravuje provoz tohoto zařízení, určuje zodpovědné osoby a stanovuje výši poplatků za vrácení odchyceného zvířete majiteli. Apelujeme tedy tímto na vlastníky psů, aby si je dostatečně zabezpečili před samovolným únikem a pobíháním po městě. Pokud bude toto zvíře odchyceno pracovníky města, bude vydáno zpět majiteli až po úhradě nákladů za odchyt a pobyt psa v záchytném útulku. Jedná se o 500 Kč za odchycení psa a 120 Kč za každý i započatý den pobytu v záchytném kotci + další náklady (ošetření veterinárním lékařem aj.). Po 10 dnech pobytu v záchytném zařízení města bude pes převezen do smluvního útulku pro opuštěná zvířata v Němčovicích na Rokycansku.

Václav Kovář

Celý Provozní řád záchytného „útulku“ pro psy při MěÚ Nepomuk

 

Město Nepomuk spolupracuje s útulkem pro psy v Němčovicích

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 20. 07. 2011 09:07 hod., aktualizováno: 04. 02. 2013 08:39 hod.

Na základě smlouvy o spolupráci má město Nepomuk možnost umístit odchycené nalezené psy, o které se nepřihlásili jejich majitelé do tohoto útulku. Pokud si budete chtít pořídit psa z tohoto zařízení, naleznete seznam psů k adopci na Obec Němčovice

Václav Kovář

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY