Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 30.11.2022 02:11:51, Svátek má Ondřej, zítra Iva
 

Výzva pro všechny obyvatele města Nepomuku napojené na veřejnou kanalizaci

Autor: KaV St. Plzenec, zveřejněno: 30. 03. 2011 15:25 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. jako provozovatel veřejné kanalizace v Nepomuku tímto apeluje na všechny občany města Nepomuku, aby správným způsobem likvidovali tuky, použité fritovací oleje a podobně. Tuk, pokud je likvidován nalitím do veřejné kanalizace, působí zde nemalé problémy. V místech, kde dochází ke zpomalování proudění odpadní vody (přečerpací stanice, úseky s malým spádem potrubí a pod.) se hromadí a ucpává kanalizační řady. Ucpaný kanalizační řad může způsobit vytopení přilehlých nemovitostí splaškovými vodami, což je samozřejmě nepřípustné. Náklady spojené s odstraňováním těchto havárií jsou jednak značné a jednak zcela zbytečné. Ovšem takto vzniklé náklady se negativně projevují do ceny stočného. V dnešní době celosvětové ekonomické krize je víc než kdy jindy namístě šetřit všude, kde je to jen možné. Proto opět apelujeme na všechny obyvatele města Nepomuku napojené do kanalizace, aby tuky a ostatní extrahovatelné látky likvidovali tím správným způsobem a de facto tím nezvyšovali cenu stočného. Správný způsob likvidace tuků, rostlinných olejů a podobně je například slít olej z fritovacího hrnce do PET lahve a tuto odnést do sběrného dvora, nebo ve výjimečném případě alespoň vyhodit do směsného komunálního odpadu.

Děkujeme za spolupráci
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
Sedlec 195, STARÝ PLZENEC
tel.: 377 966 426

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY