Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:02, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Výsledky druhého kola Volby prezidenta republiky z 11.01. – 12.01.2013

Autor: Město Nepomuk, – www.volby.cz, zveřejněno: 26. 01. 2013 17:13 hod., aktualizováno: 26. 01. 2013 17:54 hod.

Volba prezidenta republiky 2013Miloš Zeman 2013 prezident ČR - foto www.zemannahrad.cz

Zdroj: www.volby.cz

Výsledek volby - republika celkem

  Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Voleb-

účast
v %
Odev-
zdané
obálky
Platné
hlasy

%
plat-
ných
hlasů

počet zprac. v %
1. kolo 14 904 14 904 100,00 8 435 522 5 171 666 61,31 5 168 161 5 143 966 99,53
2. kolo 14 904 14 904 100,00 8 434 648 4 986 040 59,11 4 983 481 4 958 576 99,50
Kandidát Navr-
hující
strana
Politická
přísluš-
nost
1. kolo 2. kolo
č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 255 045 4,95 X X
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 841 437 16,35 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 123 171 2,39 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 166 211 3,23 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 126 846 2,46 X X
+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 1 245 848 24,21 2 717 405 54,80
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 351 916 6,84 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 829 297 16,12 X X
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 1 204 195 23,40 2 241 171 45,19

+) postupující kandidát

 

Havárie vodovodu na přívodu z Lipáku - OPRAVENO

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 01. 2013 15:41 hod., aktualizováno: 28. 01. 2013 14:41 hod.

Znak města Nepomuk Město Nepomuk oznamuje, že v sobotních (26. 1. 2013) odpoledních hodinách došlo k havárii vodovodu na přívodu z Lipáku. Z tohoto důvodu došlo k přerušení dodávky pitné vody z městského vodovodu v těchto částech města: Husova ul. horní část, Luční ul., Swalmenská ul., Berndorfova ul. a jejich okolí, oblast kolem Pyramidy a stavebnin Unibrick. Zbytek města bude napájen z vodojemu na Vyskočilce do doby dokud bude ve vodojemu voda.
Na hledání a odstranění závady se usilovně pracuje. Předpokládáme, že dojde k opravě havárie dříve, než dojde k vyčerpání dostatečného množství vody ve vodojemu. Prosíme občany, aby do vyřešení nastalého problému šetřili vodou.
Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

Aktualizováno

Závada byla odstraněna!

 

Katastrální úřad: 31. 3. 2013 končí svoji činnost pracoviště Nepomuk

Autor: Katastrální úřad, zveřejněno: 22. 01. 2013 21:55 hod.

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Radobyčická 12, 301 00 Plzeň
Katastrální pracoviště Plzeň-jih
OZNÁMENÍ
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj oznamuje:

Dnem 31. 3. 2013 končí svoji činnost Katastrální pracoviště Nepomuk,
nám. A. Němejce 88, 335 01 Nepomuk.

Od 1. 4. 2013 budou služby zajišťovány Katastrálním pracovištěm Plzeň-jih,
Radobyčická 12, 301 00 Plzeň.

 

Informace z radnice – Známky na popelnice 2013

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 22. 01. 2013 21:52 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, svozová firma odpadu Becker v rámci úspor nebude letos tisknout známky na popelnice. Budou tedy v platnosti známky loňské. Povinností občana města Nepomuk je zaplatit poplatek za odpad 550 Kč za osobu, a to do konce února 2013.
Poté bude předán seznam neplatičů svozové firmě a jim odpad nebude vyvážen.
Taktéž nebudou mít možnost dávat odpad do sběrného dvora.
Pokud někdo zaplatí poplatek později (plus penále), odpad mu bude opět vyvážen.
Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

 

Informace provozovatele KTV Nepomuk 04. týden 2013

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 22. 01. 2013 21:50 hod.

Prima ZOOM v programové nabídce

V pátek 1. února startuje nová TV stanice Prima ZOOM, ve stejný den bude zprovozněna i v programové nabídce KTV Nepomuk na kanálu 29, kde v současné době běží TV Pětka, Pětku si již nyní můžete naladit na kanálu 50.

Prima ZOOM: Fascinující příroda, Největší katastrofy, Po stopách historie, Tajemství Země a vesmíru, Úžasné oceány, Zaostřeno na války, Zázraky říše zvířat, Zajímavosti.
Více na www.prima-zoom.cz

TESAS MEDIC s.r.o.

 

Digitalizace KTV Nepomuk - Informace provozovatele 03. týden 2013

Autor: Josef Michek, zveřejněno: 15. 01. 2013 16:21 hod.

Oznamujeme diváků KTV Nepomuk, že připravujeme kompletní digitalizaci, která proběhne v několika vlnách a bude ukončena nejpozději do poloviny roku 2013.
Bude tedy již možné pořady vysílané v HD sledovat v této kvalitě.
Garantovali jsme divákům, že zachováme analogové vysílání po dobu 5 let od republikové digitalizace. Toto období vypršelo, ale rozhodli jsme se, že zachováme základní programy v analogu. Nebude tedy nutné si ke starším analogovým TV kupovat set-top box.
Zájemci o plnou programovou nabídku v digitální kvalitě si budou muset pořídit set-top box nebo nový televizor.
V rámci digitalizace bude nezbytné přesouvání TV stanic na jiné kanály a diváci se tak nevyhnou přelaďování svých TV přijímačů.
O dalších krocích vás budeme informovat.
Celá digitalizace je pro nás finančně i technicky náročná, proto prosíme diváky o shovívavost a pochopení. Děkujeme.

TESAS MEDIC s.r.o.

 

Informace z radnice – likvidace vánočních stromků

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 15. 01. 2013 16:20 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, tak jako vždy po Vánocích, již odstrojené stromečky, dávejte, prosím ke kontejnerům s odpadem.
Město je sveze a seštěpkuje.
Děkujeme.

Město Nepomuk

 

Tip do domácí knihovny

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 15. 01. 2013 16:02 hod.

Sborník konference Regionální periodika 2012 V závěru roku 2012 vyšel dlouho očekávaný sborník referátů z konference „Regionální periodika, pramen poznání místní historie a kultury“, konané v březnu 2012 k dvojitému výročí vlastivědného sborníku jižního Plzeňska „Pod Zelenou Horou“.

 

Regionální Maják míří do roku 2013

Autor: Pavel Motejzík, – Plzeň 2015, zveřejněno: 15. 01. 2013 15:55 hod.

Autobus Plzen 2015 v Nepomuku V červenci 2012 začal fungovat v rámci území jižního Plzeňska pod patronací MAS sv. Jana z Nepomuku jeden z tzv. Majáků 2015 – informačních a komunikačních center týmu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

 

Hlubinné úložiště jaderného odpadu v České republice

Autor: Petr Klásek, – starosta Obce Chanovice, zveřejněno: 15. 01. 2013 15:50 hod.

Šumava jako na dlani od Chanovic Zařízení s nebezpečnými radioaktivními materiály na sto tisíc let.

Jeden politik mne minulý týden překvapil argumentem: “Proč se tomu úložišti tak bráníte, vždyť provoz má začít až kolem roku 2065 a kde v tu dobu budeme? A hlavně si řekněte o co nejvíce peněz.”
Tak jsem mu vysvětloval, že když venkovský člověk, jako já, kupuje pozemek a staví na něm chalupu, tak myslí na své děti. A když sází les, tak vynakládá peníze a úsilí pro svá vnoučata a pravnoučata a ještě jejich děti. Ví, že on sám finanční užitek z toho lesa neužije. A tím lesem v krajině chce i potěšit své sousedy a kolemjdoucí.

Kupčení či partnerské jednání?                                      Hledání řešení či utrácení peněz?
Demokracie či manipulace?

Proč je venkov stavěn do pozice nesvéprávného a neschopného?

 

Výsledky prvního kola Volby prezidenta republiky z 11.01. – 12.01.2013

Autor: Město Nepomuk, – www.volby.cz, zveřejněno: 13. 01. 2013 09:55 hod., aktualizováno: 13. 01. 2013 10:20 hod.

Volba prezidenta republiky 2013

Zdroj: www.volby.cz

Výsledek volby - republika celkem

Okrsky Voliči
v sezn.
Vydané
obálky
Voleb-

účast
v %
Odev-
zdané
obálky
Platné
hlasy

%
plat-
ných
hlasů

poč. zprac. v %
14 904 14 904 100,00 8 435 522 5 171 666 61,31 5 168 161 5 143 966 99,53
Kandidát Navr-
hující
strana
Politická
přísluš-
nost
1. kolo 2. kolo
č. příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy %
1 Roithová Zuzana MUDr. MBA Občan KDU-ČSL 255 045 4,95 X X
2 Fischer Jan Ing. CSc. Občan BEZPP 841 437 16,35 X X
3 Bobošíková Jana Ing. Občan SBB 123 171 2,39 X X
4 Fischerová Taťana Občan KH 166 211 3,23 X X
5 Sobotka Přemysl MUDr. Poslanci ODS 126 846 2,46 X X
+6 Zeman Miloš Ing. Občan SPOZ 1 245 848 24,21 0 0,00
7 Franz Vladimír Prof. JUDr. Občan BEZPP 351 916 6,84 X X
8 Dienstbier Jiří Senátoři ČSSD 829 297 16,12 X X
+9 Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 1 204 195 23,40 0 0,00

+) postupující kandidát

 

Informace z radnice – SDĚLENÍ hřbitov 01/2013

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 11. 01. 2013 17:02 hod.

Znak města Nepomuk Upozorňujeme občany, aby při návštěvě hřbitova v Nepomuku neodkládali zapálené svíčky na hořlavá místa a do blízkosti hořlavých věcí.
Děkujeme za pochopení.

Město Nepomuk

 

PF 2013 Pionýr Nepomuk

Autor: Václav Horník ml., – vedoucí Pionýrské skupiny Nepomuk, zveřejněno: 11. 01. 2013 16:58 hod., aktualizováno: 11. 01. 2013 16:59 hod.

Pionýr Nepomuk Pionýrská skupina Nepomuk přeje všem svým přátelům úspěšný, hravý, splněný a hlavně ve zdraví prožitý nový rok 2013. Děkujeme všem sponzorům, všem dotačním programům, které nám velice pomáhají organizovat akce pro děti a mládež a zároveň děkujeme všem členům za přípravu akcí přes rok a za aktivní účast na našich akcích.

 

Informace provozovatele KTV Nepomuk 01. týden 2013

Autor: Josef Michek, – TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 04. 01. 2013 17:20 hod.

Bezhotovostní platba poplatku za kabelovou televizi

Roční poplatek KT: 2.000 Kč včetně DPH

Výjimečně půlroční platba: 1.000 Kč včetně DPH

Splatnost:
roční platba do 15. 2. 2013
pololetní platba do 31. 1. 2013 a 31. 7. 2013

Bankovní spojení TESAS MEDIC: č. účtu 21304361/0100
Je nutné uvést variabilní symbol, který zjistíte:
- na pokladním dokladu za rok 2011
- v knihovně na tel. čísle 371 591 232
- v TESASU TOP na tel. čísle 371 591 331
- u Michků na tel. čísle 371 591 156
Konstantní symbol bezhotovostní platby je 558.

Alternativně je možné zaplatit hotově ve firmě TESAS TOP, s.r.o., Zelenohorská 403, Nepomuk, u pí. Recmanové

AKCE: Vítáme další zájemce o připojení nebo znovupřipojení bez jakýchkoliv poplatků!

Josef Michek – TESAS MEDIC s.r.o.

 

ČRS MO Nepomuk: PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK 5. 1. 2013

Autor: ČRS MO Nepomuk, zveřejněno: 04. 01. 2013 17:11 hod.

ČRS MO Nepomuk Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk
oznamuje všem svým členům, že PRODEJ ČLENSKÝCH ZNÁMEK A POVOLENEK a ostatních poplatků pro rok 2013 bude probíhat v sobotu 5. ledna 2013 od 13.00 hod. prostorách Sokolovny Nepomuk.

Nutno odevzdat přehled o úlovcích za rok 2012, v případě zakoupení povolenky platný rybářský lístek.

Srdečně zve výbor MO

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY