Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 23:11:18, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Aktivity mikroregionu Nepomucko

Autor: Ing. Jiří Holec, zveřejněno: 17. 09. 2009 14:12 hod., aktualizováno: 16. 04. 2015 07:06 hod.

Dokumenty ke stažení

Strategie území správního obvodu ORP Nepomuk v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu a kulturního dědictví (PDF, 7,5 MB, zveřejněno 15.04.2015)
Sedm let mikroregionu Nepomucko (RTF 14,6 kB, zveřejněno 04.10.2005)
Slovo předsedy DSO mikroregion Nepomucko (DOC 34,3 kB, zveřejněno 05.10.2005)

Reforma veřejné správy:

Obce mikroregionu se společně podílejí na reformě veřejné správy (www.mvcr.cz). Jsou podnikány přípravy pro to, aby město Nepomuk bylo od roku 2003 pověřeným úřadem III. stupně, tzv. malý okres.

Infrastruktura:

 • studie zásobování pitnou vodou a energetického zásobování obcí mikroregionu
 • projektová dokumentace do územního řízení pro vybrané investiční akce
 • zajištění dotací na investiční akce pro obce

Dopravní obslužnost:

 • obnova a rekonstrukce sítě místních komunikací a polních cest

Krajinotvorba, životní prostředí:

 • údržba doprovodné zeleně podél cest, prořez křovin, výsadba nové zeleně

Cestovní ruch:

 • spolupráce na tvorbě koncepce cestovního ruchu Plzeňského kraje
 • vytvoření sítě značených cyklistických tras
 • nabídka tématických produktů cestovního ruchu (pobytové programy, okružní jízdy aj.)
 • vytvoření kvalitní sítě doprovodných služeb na odpovídající úrovni (ubytování, stravování)
 • vznik malých kempů v soukromí, malých penzionů venkovského typu – rozvoj agroturistiky
 • vznik nových Informačních středisek cestovního ruchu
 • prezentace mikroregionu v tuzemsku i v zahraničí – zvýšení návštěvnosti
 • studie možného využití některých objektů pro cestovní ruch (Zelená Hora, Dubeč aj.)

Vzdělávání:

 • odborné semináře pro starosty – Škola obnovy venkova Plzeňského kraje
 • spolupráce se studenty Západočeské univerzity na některých projektech
 • spolupráce na projektech se zemědělci

Dotační tituly, poradenství:

 • projekty pro Program obnovy venkova
 • příprava projektů pro předvstupní programy Evropské unie (SAPARD, PHARE aj.)
 • poradenství pro malé a střední podnikatele, semináře

Na uvedená témata se průběžně připravují a předkládají projekty, zaměřené na maximální možné využití dotačních titulů (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí, EU).

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY