Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 23:11:39, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Autor: Ladislav Kugler, zveřejněno: 04. 02. 2013 11:39 hod., aktualizováno: 04. 02. 2013 11:43 hod.

 

 
MĚSTO NEPOMUK
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711   Fax: 371591422   IČO 00256986
 
 
Č.j.:    VED/189/2012 - Kov                                                     V Nepomuku dne 15.02.2012
 
V ý r o č n í    z p r á v a
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2011
 
Výroční zprávu předkládá Město Nepomuk jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 
Ve vykazovaném období roku 2011 bylo v oblasti poskytování informací dosaženo těchto výsledků :

Počet přijatých žádostí
2
Počet odložených žádostí
0
Počet kladně vyřízených žádostí
2
Počet odepřených žádostí a odůvodnění
0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
o odepření poskytnout informaci
0
Výsledky rozhodnutí odvolacího orgánu
0
Počet rozhodnutí o odmítnutí žádostí
přezkoumaných soudem
0
Počet řízení o sankcích za nedodržení zákona
0
Rámcový věcný obsah vyřízených žádostí
Mgr. Bc. Blažena Kovářová Jirušková, Litomyšl-ochrana pokojného stavu, Business Media CZ, s.r.o., Praha – investiční plán Města Nepomuk pro rok 2011

 
 
Výroční zpráva byla projednána a schválena Radou města Nepomuk dne 15.2.2012, č. usn. JedNR2-33/2012.
 
 
                                                                                  Ing. Václav Netušil
                                                                              tajemník MěÚ Nepomuk
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY