Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:54, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Historie a popis městského znaku

Autor: Zdeněk Kubík, zveřejněno: 30. 08. 2009 15:39 hod., aktualizováno: 07. 03. 2013 14:30 hod.

Historie městského znaku

Pečeť města Nepomuk Přesné datum vzniku městského znaku není známo. Bylo to zřejmě po roce 1413, kdy byl Nepomuk povýšen na městečko. Prvním dokladem je pečetidlo z roku 1560. Je na něm kostel se třemi vysokými okny a křížem na vrcholu střechy. Na štítové straně byl vchod, v němž stála postava Madony s Ježíškem. Další podobu znaku užívalo město od roku 1719, kdy byl znak rozšířen. Od toho roku bylo užíváno i nové pečetidlo. Kostel byl posazen na zelený trávník a na barokním štítě nad vchodem byl přidán poloviční obraz (na pečetidle reliéf) sv. Jana Nepomuckého. 26. srpna 1730 byl takto upravený znak potvrzen císařem Karlem VI. Stalo se to rok po svatořečení Jana Nepomuckého. Je zajímavé, že Nepomučtí tento znak dlouho neužívali, ačkoli si ho sami navrhli a císařem nechali potvrdit. Záhy se vrátili k původní podobě znaku, která je užívána dodnes. Prapor města NepomukV některých pramenech se uvádí, že byl určitý čas užíván ve znaku kostel se dvěma průčelími, ale ani tato podoba nevydržela. Znak, který je nyní užíván, je vyobrazen na kašně z roku 1876 na náměstí a byl zobrazován v 19. stol. na praporech. Současný městský prapor je šikmo rozdělen na dvě poloviny, modrou a bílou. Na bílé ploše je 5 žlutých hvězd, symbol sv. Jana Nepomuckého.

Popis městského znaku

Znak města Nepomuk Základem je modrý štít. V něm stojí na zeleném trávníku stříbrný kostel s průčelím doprava, viditelný z boční i štítové strany. Kostel je z kvádrového zdiva, se třemi vysokými okny. Na hřebenu červené střechy nad oltářem stojí zlatý kříž. Průčelí kostela je zvýšené, ve vrcholu má ozdobný štít. Ve vchodu stojí Madona v červeném a modrém rouchu s bíle oděným Ježíškem na ruce.
V roce 1848 patřil Nepomuk k panství Zelená Hora, kraj Klatovský. Po vyhlášení Československé republiky k politickému okresu Přeštice, v Nepomuku sídlil okresní soud. V poválečném období k okresu Blovice, kraj Plzeňský, později okres Plzeň–jih, kraj Západočeský, v současnosti opět kraj Plzeňský.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY