Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:27, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Zápis do Mateřské školy třída Dvorec 04/2012

Autor: K. Řežábková, zveřejněno: 01. 03. 2012 23:57 hod.

proběhne ve středu 11. 4. 2012 od 15.00 do 17.00 hod. v budově MŠ Dvorec.

Současně bude tento den v těchto odpoledních hodinách v MŠ Den otevřených dveří 15 – 17 hod. (přezůvky pro sebe a děti s sebou).

Žádosti jsou k dispozici v mateřské škole nebo ke stažení na www.ms.nepomuk.cz

Zapisují se všechny děti, které kdykoli během školního roku 2012/2013 budou nastupovat do MŠ.

K zápisu dítěte je potřeba jeho rodné číslo, vyplněná žádost o přijetí a evidenční list potvrzený od dětské lékařky (vyzvednout v MŠ během března).

Žádosti se potom podle stanovených kritérií přijetí vyhoví nebo nevyhoví. Rozhodnutí o přijetí bude k vyzvednutí ve středu 2. 5. 2012.

K. Řežábková, pov. řed. MŠ Nepomuk

 

VENKOVSKÁ TRŽNICE pro Nepomucko a okolí

Autor: MAS sv. Jana z Nepomuku, zveřejněno: 01. 03. 2012 23:55 hod., aktualizováno: 06. 03. 2012 22:24 hod.

VENKOVSKÁ TRŽNICE pro Nepomucko a okolíV roce 2012 proběhne sběr kontaktních údajů podnikatelů, neziskových organizací a spolků v regionu Nepomucko a Spálenopoříčsko.

Vznikne:

 • Tištěný KATALOG regionálních kontaktů (distribuce 12/2012)
 • internetová DATABÁZE regionálních kontaktů na www.venkovskatrznice.eu (provoz od 12/2012)

Reklama v katalogu i databázi je ZDARMA.

Tištěný katalog bude zdarma doručován do schránek obyvatel. Chcete-li být součástí katalogu a databáze – stačí vyplnit jednostránkový dotazník, který najdete na internetových stránkách MAS sv. Jana z Nepomuku.

VENKOVSKÁ TRŽNICE je projektem MAS svatého Jana z Nepomuku.

Dotazníky a informace: www.mas.nepomucko.cz/cs/venkovskatrznice
Diskusní fórum k Venkovské tržnici: www.nepomucko.cz
venkovskatrznice.nepomucko@seznam.cz / 602 334 882 – Michal Arnošt  

 

FA – kancelář finančního arbitra – organizační složka státu

Autor: Nika-tv, zveřejněno: 01. 03. 2012 23:49 hod., aktualizováno: 06. 03. 2012 22:26 hod.

FA – kancelář finančního arbitra – organizační složka státuNěkteré spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního orgánu – finančního arbitra.

 • Řízení před finančním arbitrem je bezplatné.
 • Co finanční arbitr dělá?
 • Kdo je finanční arbitr?
 • Jak mohu služeb finančního arbitra využít?
 • Kdy finanční arbitr nemůže rozhodnout?
 • Jak finanční arbitr v řízení postupuje?

Kontakt

Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
sídlo: Praha 1, Legerova 1581/69, 110 00
telefon: 257 042 094, fax : 257 042 089
e-mail: arbitr@finarbitr.cz
internetová stránka: http://www.financniarbitr.cz
facebook: https://www.facebook.com/FinArbitr
datová schránka: qr9ab9x

 

Upozornění uživatelům KTV Nepomuk 02/2012

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 22. 02. 2012 00:22 hod.

Informace provozovatele KTV Nepomuk
Upozornění uživatelům KTV Nepomuk 02/2012

Upozorňujeme uživatele KTV Nepomuku, kteří opomněli uhradit poplatek za KTV do 15. 02. 2012, že tak mohou učinit nejpozději do pátku 24. 02. 2012. Od soboty 25.02.2012 budou neplatící uživatelé pro nezájem využívání této služby odpojováni.

TESAS MEDIC s.r.o.

 

LEDEN – ÚNOR 2012 v MŠ Nepomuk – I zimu si užíváme

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 22. 02. 2012 00:13 hod.

Foto E. Marešková a V. Posavádová

Leden – únor 2012 v MŠ Nepomuk Leden – únor 2012 v MŠ Nepomuk Leden – únor 2012 v MŠ Nepomuk Leden – únor 2012 v MŠ Nepomuk Leden – únor 2012 v MŠ Nepomuk Leden – únor 2012 v MŠ Nepomuk

 

MŠ Nepomuk – Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8. 12. 2011

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 16. 02. 2012 17:33 hod.

 foto K. Drahošová

Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová Vystoupení dětí na Setkání důchodců 8.12.2011 - foto K. Drahošová

 

Pozvánka na X. veřejné zasedání zastupitelstva města 8. února 2012

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:13 hod.

Pozvánka na  X. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se bude konat ve středu 8. února 2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Nepomuku

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (206/NZ2/2012)
 4. Návrh: Metropolitní síť města Nepomuk  (204/NZ2/2012)
 5. Návrh: 1. Rozpočtová změna města Nepomuk  (205/NZ2/2012)
 6. Návrh: Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno  (203/NZ2/2012)
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr

Václav Kovář
Starosta města Nepomuk

 

Pytlový svoz plastů 04. 02. 2012

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:11 hod.

Pytlový svoz plastů se uskuteční v Nepomuku a Dvorci v sobotu 04. 02. 2012 od 09.00 hod., pytle NEpřipravujte v pátek večer, aby nedošlo jejich rozkopání vandaly.

Město Nepomuk

 

Nalezený řetízek

Autor: Městský úřad Nepomuk, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:10 hod., aktualizováno: 01. 02. 2012 09:15 hod.

Dne 26. 1. 2012 byl v šatně sportovní haly nalezen řetízek s křížkem. Vlastník se o něj může přihlásit na Městském úřadě v Nepomuku (kancelář odboru fin. a majetkového).

Městský úřad Nepomuk

 

OZNÁMENÍ PRO OBČANY

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:09 hod.

Město Nepomuk oznamuje, že v úterý 21. února 2012 bude uzavřen Městský úřad Nepomuk z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

Děkujeme za pochopení

 

Zákaz rozdělávání ohňů v lesích

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:09 hod.

Město Nepomuk upozorňuje občany na přísný zákaz rozdělávání ohňů v lesích.

Město Nepomuk

 

Přerušení dodávky elektřiny – Dvorec 20. 2. 2012

Autor: Skupina ČEZ, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:07 hod.

K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni dne 20. 2. 2012 od 7.00 do 15.00 hod
V obci Dvorec
část obce: Celá obec Dvorec nad tratí – směr Nepomuk včetně ZD (netýká se pouze pily Nepomuk, Šus V+M, pekárny Pondělík a hotelu-KD),dále vypnuty ČD + firmy nad trati + firmy pod trati směr Tojice, Silnice – údržba, Milkot, Obreta + samota, kovovýroba Kříž, Xavergen, Zeten, celý objekt výkupu + sběrný dvůr

přerušit dodávku elektřiny

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmo d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod. Dodávku obnovíme v nejkratším možném čase po ukončení prací.
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

Skupina ČEZ

 

Přerušení dodávky elektřiny – Nepomuk 21. 2. 2012

Autor: Skupina ČEZ, zveřejněno: 01. 02. 2012 09:04 hod.

K provedení nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy jsme nuceni dne 21. 2. 2012 od 7.00 do 15.00 hod
Ve městě Nepomuk
část města: Celé město Nepomuk (netýká se: ul. Na Vinici, Husova, ul. Nádražní, K Sokolovně, ul. Alexandra Bendorfa, Swalmenská, Jirky Kubíka, Úzká, Jana Jakuba Ryby, obchodní dům Norma, Benzina + Pyramida, ul. U Hřiště, Na Kaplance, Luční, Kozlovická)

přerušit dodávku elektřiny

Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, písmo d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučujeme jim provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod. Dodávku obnovíme v nejkratším možném čase po ukončení prací.
Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

Skupina ČEZ

 

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU 2012

Autor: Ing. Petr Jenčík, zveřejněno: 01. 02. 2012 08:44 hod.

POZVÁNKA na řádnou VALNOU HROMADU 2012
MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO,

která se bude konat v pátek, dne 10. února 2012 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17.30 hod.

Jedná se o nevolební valnou hromadu.

Výbor Matice připravil následující program:

 1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN
 2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise
 3. Zpráva o činnosti výboru Matice od poslední Valné hromady
 4. Zpráva o hospodaření s majetkem za r.2011
 5. Zpráva o provedených a rozpracovaných akcích
 6. Návrhy a upřesnění činnosti Matice do další Valné hromady
 7. Diskuse
 8. Návrh usnesení z Valné hromady návrhovou komisí, jeho příp. doplnění a schválení členy
 9. Závěr Valné hromady

Věříme, že se vynasnažíte dle svých možností na Valnou hromadu přijít. Během ní mohou členové zaplatit členské příspěvky na r. 2012, jejich výše je stále 400 Kč pro výdělečného člena a 200 Kč pro ostatní.

V Nepomuku, dne 10. ledna 2012
Za Výbor Matice sv. Jana Nepomuckého
předseda Ing. Petr Jenčík

 

Pozvánka na konferenci

Autor: Věra Kokošková, zveřejněno: 25. 01. 2012 14:50 hod., aktualizováno: 25. 01. 2012 14:51 hod.

V letošním roce si vlastivědný sborník jižního Plzeňska „Pod Zelenou Horou“ připomíná hned dvojité výročí. A to 80 let od svého založení a 15 let od polistopadového obnovení. Zatímco původní podoba sborníku, vydávaného jako školní časopis učitelskou obcí bývalého politického okresu Přeštického, vycházela v rozmezí let 1932 – 1943, až  do úředního zastavení německými okupanty, současný čtvrtletník svého předchůdce délkou existence již předběhl. Je to zásluhou všech, kteří se na jeho tvorbě a vydávání spolupodílejí. Ale bez přízně a podpory těch, kteří „Zelenou Horu“ čtou, využívají, nebo jí prostě jen udělají radost svým blízkým, by to nedávalo žádný smysl.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY