Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:01, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Zastávky ČSAD na náměstí A. Němejce 15.05.2015 nebudou obslouženy

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 12. 05. 2015 19:50 hod.

Znak města Nepomuk Informace pro občany

Na základě dohody Městské úřadu Nepomuk a ČSAD Dvorec, z důvodu obsazení parkoviště za obchodním domem rozměrově největší atrakcí Nepomucké pouti, nebudou spoje vyjma spojů na Klášter v pátek 15. května 2015 zajíždět na obslužné zastávky ČSAD na náměstí A. Němejce. Obslužná zastávka zůstává v Třebčické ulici.
Děkujeme za pochopení!

 

Návštěvní doba KIC, infocentra, muzea a galerie

Autor: KIC Nepomuk, zveřejněno: 06. 05. 2015 18:47 hod.

Kulturní a informační centrum:
Návštěvní doba Infocentra a Malé galerie:
Po – Ne 8.00 – 18.00

Městské muzeum a galerie
Návštěvní doba:
Út – Ne 10.00 – 18.00 hod.
Polední pauza ve všední dny 12.00 – 13.00.
Prohlídka muzea – okruh – v každou celou hodinu!
Prohlídka Expozice B – 24 Liberator kdykoliv během otevírací doby kromě polední pauzy.
Poslední prohlídka hodinu před koncem otevírací doby.
Mimo otevírací dobu možné prohlídky pro skupinu nad 10 osob po předchozí domluvě.

 

Vyhlášení konkurzu na obsazení funkce ředitele ZŠ Nepomuk

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 22. 04. 2015 14:03 hod., aktualizováno: 22. 04. 2015 14:21 hod.

 Město Nepomuk

nám. A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk

tel.: 371 519 711, fax: 371 519 755, e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 

Na základě usnesení Rady města Nepomuk ze dne 21. 4. 2015 a v souladu s § 166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváním (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Nepomuk

 
 
K o n k u r z

na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace

Základní školy Nepomuk, okres Plzeň-jih

(škola sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu)

 
 

Kvalifikační předpoklady uchazeče:

Vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, komunikativnost, dobrý zdravotní stav.

 

Písemné přihlášky do konkurzu doručte nejpozději do 15. 5. 2015 do 10.00 hodin v obálkách označených „Konkurz ZŠ – neotvírat“ na adresu:

Město Nepomuk

nám. A. Němejce 63

335 01 Nepomuk

 
 

Obsahové náležitosti přihlášky:

 

1.      Přihláška (jméno, příjmení, titul, datum a a místo narození, místo trvalého pobytu, datum a podpis);

2.      Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (např. diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce);

3.      Doklad o průběhu předchozích zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe;

4.      Životopis (psaný vlastní rukou);

5.      Návrh koncepce dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy Nepomuk (maximální rozsah 5 stran strojopisu);

6.      Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání;

7.      Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

8.      Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce ředitele na typu školy, na níž se konkurz vyhlašuje;

9.      Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. 8. 2015

 

V Nepomuku dne: 22. 4. 2015

Ing. Jiří Švec

Starosta města Nepomuk

 
 

Svoz pytlovaných plastů 2. května 2015

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 22. 04. 2015 14:02 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, je zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu).
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 2. května 2015.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

Tábory 2015 - aktuální obsazenost

Autor: Pionýr Nepomuk, zveřejněno: 22. 04. 2015 14:00 hod.

Pionýr Nepomuk Pionýrská skupina Nepomuk pořádá na táborové základně v Přebudově u Kasejovic čtyři dvoutýdenní a jeden týdenní letní tábor pro děti. Cena pobytu na přebudovských dvoutýdenních táborech je u 1. - 4. běhu 3.500 Kč a pro pionýry 3.200 Kč a cena pro týdenní „nulťák“ tábor pro rodiče s dětmi (do 6 let 950 Kč, od 6 do 15 let 1.750 Kč, od 15 let 2.300 Kč dospělí).
Dále pořádáme 5.běh ve Svojšíně cena poukazu je 4.190 Kč.
Příměstský tábor - Barevný týden s Pusíkem. Klubovna pionýrů Nepomuk (5 dní od 8 do 16 h., stravování nezajišťujeme), cena je 500 Kč pionýr, 600 Kč nepionýr.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6. 5. 2015

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 22. 04. 2015 10:13 hod., aktualizováno: 22. 04. 2015 14:49 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Nepomuk
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: ul. Úzká od ul. Jirky Kubíka k čp. 104, ul. Jirky Kubíka, ul. Luční, ul. Nádražní od ul. Plzeňské směr ZŠ až k čp. 407 Konzum COOP, ul. Kozlovská, ul. Husova od ul. Jirky Kubíka až k ul. Swalmenská
DNE: 6. 5. 2015 od 7.30 do 16.30 hod.

Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Kontejner na biologický rostlinný odpad – BRO

Autor: Jiří Švec, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 17. 04. 2015 12:04 hod., aktualizováno: 17. 04. 2015 12:41 hod.

Upozornění občanů z panelových domů Vinice II a Družstevní ulice

Do prostoru Družstevní ulice byl umístěn kontejner na biologický rostlinný odpad – BRO.

Město Nepomuk žádá občany zejména z panelových domů v této lokalitě, aby svědomitě prováděli třídění rostlinných zbytků ze svých domácností a plně tak využili možnost likvidace těchto odpadů biologickou cestou.

Ekologická likvidace odpadů je plně v režii Města Nepomuk a umožní tak snížení objemu směsného komunálního odpadu o 30 – 40%.

Do budoucna po zaběhnutí systému třídění předpokládáme jisté finanční bonusy pro domácnosti, zapojené do separace tzv. BRKO -  biologicky rozložitelného komunálního odpadu, ať již nezvyšováním poplatků za svoz a likvidaci odpadů, tak i jejich snížení.

Kontejner na biologický rostlinný odpad – BRO Kontejner na biologický rostlinný odpad – BRO

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE !

Za Město Nepomuk ing. Jiří Švec

 

V. zasedání zastupitelstva města 23.04.2015

Autor: Jiří Švec, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 13. 04. 2015 17:52 hod., aktualizováno: 17. 04. 2015 09:03 hod.

Znak města Nepomuk Zveme všechny občany na V. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 23. dubna 2015 od 18.00 hod. v sále hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku.

 

Ukliďme Nepomuk!

18. dubna 2015

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 13. 04. 2015 16:16 hod., aktualizováno: 13. 04. 2015 16:19 hod.

 

PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU

Autor: HZS ČR, zveřejněno: 02. 04. 2015 14:50 hod.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY - logo HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
tísňové linky 150 nebo 112
www.hzspk.cz
NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O …
PÁLENÍ BIOLOGICKÉHO ODPADU


V zájmu bezpečnosti své i druhých při pálení biologického odpadu (listí, klest, shrabaná tráva apod.) dodržujte tato pravidla:

 

VYPALOVÁNÍ POROSTŮ a SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ

Autor: HZS ČR, zveřejněno: 02. 04. 2015 14:40 hod.

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY - logo HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PLZEŇSKÉHO KRAJE
www.hzspk.cz
NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ O …
VYPALOVÁNÍ POROSTŮ a SPALOVÁNÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK NA VOLNÉM PROSTRANSTVÍ


• zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platném znění zakazuje provádět vypalování porostů fyzickým osobám, podnikajícím osobám i právnickým osobám. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí fyzické osobě za přestupek pokuta až do výše 25.000,- Kč, podnikatelským subjektům hrozí za správní delikt pokuta až do výše 500.000,- Kč

 

Změna programové nabídky KTV Nepomuk

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 31. 03. 2015 16:15 hod.

TESAS MEDIC, spol. s r.o. - logo Dne 1. 4. 2015 bude ukončeno již dříve avizované vysílání programu Film+ na kanálu 25. Na uvolněné frekvenci budou do nabídky nově zařazeny digitální programy:
1. eurosport Germany – sportovní kanál v němčině
2. RTL Austria – kanál v němčině (fanoušci F1 zde mohou sledovat přímé přenosy z formule 1)
3. euroNews – zpravodajský kanál v mnoha jazykových mutacích (an, něm, fr, it, rus a další – pro změnu jazyka je nutné přepnout na televizoru zvukovou stopu)
Veškeré aktuální informace (přelaďování, plánované odstávky a jiné) najdete na www.ktvnepomuk.cz
Děkujeme za pochopení.
TESAS MEDIC s. r. o.

 

Nepomuk se připojí k Hodině Země

Autor: Pavel Kroupa, zveřejněno: 27. 03. 2015 11:30 hod., aktualizováno: 27. 03. 2015 12:23 hod.

Poslední březnovou sobotu se město Nepomuk poprvé ve své historii připojí k celosvětovému happeningu Hodina Země (Earth Hour). Tak jako v dalších více než 160 zemích i v řadě českých měst symbolicky zhasnou na hodinu světla na veřejném osvětlení, na památkách nebo firmách. Připojit se mohou i lidé doma. Hodina Země se uskuteční od 20:30 do 21:30 místního času. Má apelovat na politiky, aby věnovali větší pozornost ochraně životního prostředí a klimatu.

Vlna tmy se postupně "rozvine" po celé planetě, začne na Fidži a skončí o den později na ostrově Samoa. Do tmy se na celém světě ponoří přes 7000 měst. V ČR se k happeningu připojí například Ústí nad Labem, Kolín, Kutná Hora, Vyškov nebo Praha.

V našem městě 28. března zhasne v půl deváté celé náměstí A. Němejce včetně nasvícení místních pamětihodností - piaristické koleje, kašny i poutního chrámu sv. Jana Nepomuckého.

Nelekněte se a přijďte si vychutnat hodinku tmy.

Více ke kampani: http://www.veronica.cz/hodinazeme/

 

Svoz pytlovaných plastů 4. 4. 2015

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 27. 03. 2015 06:41 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, je zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu).
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 4. dubna 2015.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY