Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:41, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Územní plán Kasejovice

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 13. 11. 2014 14:40 hod., aktualizováno: 13. 11. 2014 15:01 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 
Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/111/12 Dana Větrovcová 11.11.2014
  VŽP/2878/2014 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Kasejovice

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Kasejovice následně:

1. Územní plán Kasejovice byl vydán Zastupitelstvem města Kasejovice dne 11.9.2014 pod číslem usnesení 201/2014, jako opatření obecné povahy č.1/2014 a nabyl účinnosti dne 27.9.2014.

2. Územní plán Kasejovice je uložen u:

  • pořizovatele na Městském úřadu Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
  • Města Kasejovice na Stavebním úřadu Kasejovice
  • Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Kasejovice je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7 do 18 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Stavebním úřadu Kasejovice v úřední dny pondělí a středa od 7 do 17 hod.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Kasejovice jsou uloženy na MÚ Kasejovice , kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Kasejovice je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[tisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

Územní plán Tojice

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 20. 08. 2014 15:26 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1482/12 Dana Větrovcová 19.8.2014
  VŽP/1588/2014 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Tojice

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Tojice následně:

1. Územní plánTojice byl vydán Zastupitelstvem obce Tojice dne 28.3.2014 pod číslem usnesení 15/2014, jako opatření obecné povahy č.1/2014 a nabyl účinnosti dne 14.5.2014.

2. Územní plán Tojice je uložen u:

  • pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
  • Obce Tojice
  • Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Tojice je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Tojice.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Tojice jsou uloženy na Obecním úřadě Tojice , kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Tojice je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

AIP architektonická kancelář, s.r.o., IDDS: 8nzj3x7
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Obec Tojice, IDDS: iviaje2

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

Dokumentace ke stažení:

Textová část

Grafická část

 

Územní plán Klášter

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 05. 08. 2014 16:11 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1487/12 Bc. Jaroslav Samek 4.8.2014
  VŽP/1887/2014 - Sa 371519727  
    jaroslav.samek@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Klášter

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném územním plánu Klášter následně:

1. Územní plán Klášter byl vydán Zastupitelstvem obce Klášter dne 13.6.2014 pod číslem usnesení 02/2014, jako opatření obecné povahy č. 1/2014 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 29.6.2014.

2. Územní plán Klášter je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí,

b) Obce Klášter,

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Do územního plánu Klášter je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Klášter.

 

3. Doklady o pořízení územního plánu Klášter jsou uloženy na Obecním úřadě Klášter, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Klášter je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Jaroslav Samek

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Obec Klášter, IDDS: g7wau5c

dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

ostatní:
Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da
Obec Měcholupy, IDDS: k22a7k6
Obec Srby, IDDS: 4q9a8i7
Obec Vrčeň, IDDS: d8ma8n9
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

Územní plán Hradiště

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 07. 03. 2014 15:27 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711, Fax: 371 519 755, IČO: 00256986
e-mail:
podatelna@urad-nepomuk.cz

 
Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/282/11 Dana Větrovcová 6.2.2014
  VŽP/67/2014 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ

o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Hradiště

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Hradiště následně:

1. Územní plán Hradiště byl vydán Zastupitelstvem obce Hradiště dne 31.10.2013 pod číslem usnesení 5/2013, jako opatření obecné povahy č.1/2013 a nabyl účinnosti dne 22.11.2013.

2. Územní plán Hradiště je uložen u:

- pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

- Obce Hradiště

- Stavebního úřadu Kasejovice

- Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Hradiště je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Hradiště.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Hradiště jsou uloženy na Obecním úřadě Hradiště, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Hradiště je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Obec Hradiště, IDDS: rkfavg3

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8

Státní pozemkový úřad, IDDS:z49per3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

Územní plán Žinkovy

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 13. 11. 2013 11:48 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1183/08 Dana Větrovcová 5.11.2013
  VŽP/3101/2013 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ
o zveřejnění údajů o vydaném Územním plánu Žinkovy

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném Územním plánu Žinkovy následně:

1. Územní plán Žinkovy byl schválen Zastupitelstvem městyse Žinkovy dne 18.9.2013 pod číslem usnesení 219, a vydán dne 25.9.2013 jako opatření obecné povahy č.1/2013 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 10.10.2013.

2. Územní plán Žinkovy je uložen u:
a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
b) Městyse Žinkovy
c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do Územního plánu Žinkovy je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Úřadu městyse Žinkovy.

3. Doklady o pořízení Územního plánu Žinkovy jsou uloženy na Úřadu městyse Žinkovy, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Žinkovy je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:  http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží: (dodejky)

Městys Žinkovy, IDDS: 2rha99f

Dotčené orgány:

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Obvodní Báňský úřad, IDDS: rn6aas6
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

Odůvodnění:

Výrok:

 

Změna č. 2 Územního plánu obce Prádlo

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 13. 11. 2013 11:14 hod., aktualizováno: 13. 11. 2013 11:45 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711, Fax: 371 519 755, IČO: 00256986
e-mail:
podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1288/12 Dana Větrovcová 4.11.2013
  VŽP/2986/2013 - Vět 371 519 726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ
o zveřejnění údajů o vydané změně č.2 územního plánu Prádlo

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 3 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydané změně č. 2 územního plánu Prádlo následně:

1. Změna č.2 územního plánu Prádlo byla vydána zastupitelstvem obce Prádlo dne 28.6.2013 pod číslem usnesení 16, jako opatření obecné povahy č.1/2013 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 14.7.2013.

2. Územní plán Prádlo právní stav po změně č. 2 je uložen u:
a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí
b) Obce Prádlo
c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Prádlo je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Prádlo.

3. Doklady o pořízení změny č. 2 územního plánu Prádlo jsou uloženy na Obecním úřadě Prádlo, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Prádlo – právní stav po změně č. 2 je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da

Dotčené správní úřady:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Obvodní Báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

 

Změna územního plánu č. 4 města Nepomuk

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 18. 07. 2013 06:22 hod., aktualizováno: 18. 07. 2013 06:54 hod.

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydané změně č. 4 územního plánu města Nepomuk

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/889/12 Dana Větrovcová 9.7.2013
  VŽP/2085/2013 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydané změně č. 4 územního plánu města Nepomuk

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydané změně č. 4 územního plánu města Nepomuk následně:

1. Změna č. 4 územního plánu Nepomuk byla vydána Zastupitelstvem města Nepomuk dne 18.3.2013 usnesením č. USN-Z2-354/2013, jako opatření obecné povahy č.1/2013 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 18.5.2013.

2. Změna č. 4 územního plánu města Nepomuk je uložena u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

b) Města Nepomuk

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do změny č. 4 územního plánu města Nepomuk je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě.

3. Doklady o pořízení jsou uloženy na Městském úřadě Nepomuk, kde je možné do nich nahlížet.

4. Změna č. 4 územního plánu města Nepomuk je zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]

Dana Větrovcová - referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

účastníci (dodejky)
Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: rn6aas6
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62

ostatní
Obec Klášter, IDDS: g7wau5c

Textová část:

Grafická část:

 

 

Územní plán Čmelíny

Autor: Dana Větrovcová, – referent odboru výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 12. 04. 2013 10:10 hod.

Oznámení o vydaném územním plánu Čmelíny

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/210/11 Dana Větrovcová 8.4.2013
  VŽP/780/2013 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Čmelíny

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném územním plánu Čmelíny následně:

1. Územní plán Čmelíny byl vydán Zastupitelstvem obce Čmelíny dne 31.12.2012 pod číslem usnesení 6/2012, jako opatření obecné povahy č.1/2012 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 15.1.2013.

2. Územní plán Čmelíny je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

b) Obce Čmelíny

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Čmelíny je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Čmelíny.

3. Doklady o pořízení územního plánu Čmelíny jsou uloženy na Obecním úřadě Čmelíny, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Čmelíny je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová - referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

(dodejky)
Obec Čmelíny, IDDS: 8emau4i
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: rn6aas6
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Státní pozemkový úřad, IDDS:z49per3

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

UP-Cmeliny-Textova-cast.pdf

Grafická část:

UP-Cmeliny-1_Vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf
UP-Cmeliny-2_Hlavni-vykres.pdf
UP-Cmeliny-3_Koncepce-verejne-infrastruktury.pdf
UP-Cmeliny-4_Vykres-verejne-prospesnych-staveb.pdf
UP-Cmeliny-5_Koordinacni-vykres.pdf
UP-Cmeliny-6_Vykres-sirsich-vztahu.pdf
UP-Cmeliny-7_Vykres-predpokladanych-zaboru-ZPF.pdf

 

Územní plán Čížkov

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 27. 07. 2012 09:12 hod., aktualizováno: 27. 07. 2012 09:25 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371  519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn. / č.j.

Vyřizuje / tel / e-mail

V Nepomuku dne

 

MÚ/VŽP/1670/10

Dana Větrovcová

25.7.2012

 

VŽP/2214/2012 - Vět

371519726

 
   

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz

 

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Čížkov

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydaném územním plánu Čížkov následně:

1. Územní plán Čížkov byl vydán zastupitelstvem obce Čížkov dne 24.4.2012 pod číslem usnesení 9/2012, č.j. 233/2012, jako opatření obecné povahy č.1/2012 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 9.5.2012.

2. Územní plán Čížkov je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

b) Obce Čížkov

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Čížkov je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Čížkov.

3. Doklady o pořízení územního plánu Čížkov jsou uloženy na Obecním úřadě Čížkov, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Čížkov je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

Obec Čížkov, IDDS: sjsa8cn
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce ČR, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IDDS: yphaax8

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

Územní plán Nezdřev

Autor: Dana Větrovcová, – Odbor výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 27. 07. 2012 08:39 hod., aktualizováno: 27. 07. 2012 09:01 hod.

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371  519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

 
Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/2200/09 Dana Větrovcová 23.2.2012
  VŽP/3934/2011 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Nezdřev

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydaném územního plánu Nezdřev následně:

1. Územní plán Nezdřev byl vydán zastupitelstvem obce Nezdřev dne 29.11.2011 pod číslem usnesení 6/2011 1/29/11/2011, jako opatření obecné povahy č.1/2011 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 17.12.2011.

2. Územní plán Nezdřev je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, obor výstavby a životního prostředí

b) Obce Nezdřev

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

d) Stavebního úřadu Kasejovice

Do územního plánu Nezdřev je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Nezdřev .

3. Doklady o pořízení územního plánu Nezdřev jsou uloženy na Obecním úřadě Nezdřev, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Nezdřev je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová

referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

(dodejky)

Nezdřev, obec, IDDS: k3qbrhy
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Státní energetická inspekce ČR, IDDS: hq2aev4
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, Hradební č.p. 12/772, 110 15 Praha
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: ghwaipy
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IDDS: yphaax8
Město Kasejovice, IDDS: 3eibzt5

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

Změna č. 1 Územního plánu obce Prádlo

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 19. 05. 2011 09:25 hod., aktualizováno: 19. 05. 2011 10:24 hod.

 
 

Registrační list změny č. 1 územního plánu Chlumy

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2011 11:32 hod.

 
 

Změna č. 1 územního plánu Chlumy

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2011 11:28 hod., aktualizováno: 11. 04. 2011 15:01 hod.

 
 

Registrační list změny č. 1 územního plánu Klášter

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2011 11:22 hod.

 
 

Změna č. 1 územního plánu Klášter

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2011 11:19 hod., aktualizováno: 11. 04. 2011 15:01 hod.

 
 
|<< < 1 2 > >>|

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY