Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:26, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 24. 03. 2016

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 03. 03. 2016 15:57 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Nepomuk
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: dle následujícího plánku
DNE: 24. 03. 2016 od 07.30 do 15.30 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

 přerušení dodávky elektřiny 24. 03. 2016

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Výroční členská schůze ČRS 05.03.2016

Autor: ČRS z.s., MO Nepomuk, zveřejněno: 03. 03. 2016 15:54 hod.

Výroční členská schůze ČRS 5.3.2016

 

Nepomuk pořídí nový web

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 28. 02. 2016 07:25 hod., aktualizováno: 01. 03. 2016 22:16 hod.

Celkem 7 firem se účastní soutěže na nové webové stránky města. Redakční rada městských sdělovacích prostředků zasedne začátkem března, aby doporučila Radě města Nepomuk uzavřít smlouvu o dílo s vítězem soutěže. Kromě ceny (nabídky se pohybují v rozpětí od 45 000 Kč do 235 093 Kč) bude hodnocena i grafická kvalita, originalita a přehlednost výtvarného řešení, struktura stránek a vlastnosti zvoleného redakčního systému.
Hlasovat o návrhu, který vás svým vzhledem nejvíce zaujal, můžete prostřednictvím ankety v pravé části.
 

 

 

3

 

 

 

 

 

Svoz pytlovaných plastů 5. 3. 2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 26. 02. 2016 11:52 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, pravidelně každou první sobotu v měsíci je zajišťován svoz pytlovaných plastů.
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 5. března 2016.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

Architekti představili možné podoby sportoviště a louky u ZŠ

Autor: Pavel Motejzík, – Nepomucké noviny, zveřejněno: 22. 02. 2016 12:26 hod., aktualizováno: 24. 02. 2016 11:06 hod.

Zhruba 70 lidí se v neděli 21. února zúčastnilo v sokolovně představení variant územní studie lokality Pod Vinicí – louky, sportoviště a okolí základní školy. Zpracovatelé územní studie architekti Marek Bečka a Jan Červený představili veřejnosti tři varianty řešení dotčeného území, které vznikly na základě podnětů z veřejného plánovacího setkání, které se uskutečnilo v listopadu, a jednání se zástupci města, školy, spolků a s majiteli pozemků. Následovala moderovaná diskuze.

Architekti se snažili zapracovat hlavní připomínky, vzešlé ze sebraných podnětů. Východiskem byly následující faktory:

-          Prostor pro vše, co je tam dnes + doplnění

-          Nový přístup a příjezd ke škole

-          Louka, přechod do krajiny

-          Synergie, polyfunkčnost, vazby na okolí

-          Režim přístupu ke škole, bezpečnost

-          Možnost etapizace

Všechny tři varianty proto zahrnují základní školu se zahradou a venkovními učebnami v podobě altánů, novou budovu ZUŠ, hřiště na fotbal a atletiku, plochu pro akce, park na relax, koupaliště, místa pro další sporty (in-line, hřiště, skate park, workout, ping-pong…), by zde byla možnost kavárny, poskytování služeb či parkování.

Nejstřídmější a nejlevnější varianta A počítá s ponecháním sportoviště na stávajícím místě, vpravo od něj umisťuje zpevněnou travnatou plochu umožňující konání dalších kulturních či sportovních akcí. Kolem této plochy je vyznačen okruh pro in-line dráhu. Varianta dále přesunuje městské bazény ve formě přírodního koupaliště do jihovýchodního cípu louky, na jižní straně počítá s novou obytnou zástavbou.

Odvážnější varianta B by si vyžádala přeložku drátů vysokého napětí, která je finančně odhadována na 2 mil. Kč, rozšiřuje dnešní sportovní hřiště pro pořádání větších atletických či jiných klání a nově počítá se zástavbou rodinnými domy také ve východním rohu území. I přes finanční negativum ve formě přeložky napětí právě tato varianta umožňuje dle architekta Bečky optimální rozvoj území.

Nejodvážnější a finančně nejnáročnější by byla varianta C. Ta atletický a fotbalový stadion zcela přesunuje a doplňuje o tribunu, ve východním cípu navrhuje zástavbu většími vilami či dvojdomy.

Všechny varianty mají trasování louky mlatovými cestami, případně silnicí lemovanou alejemi. Je řešen lepší přístup ke škole jak pro pěší, tak pro přijíždějící autem a vysazování dětí. Posunout by se měly rovněž autobusové zastávky. Jednotlivé varianty je možné mezi sebou kombinovat. Lze například uvažovat také o odvodnění louky různými tůněmi, který by v zimě mohly sloužit jako plocha pro bruslení či postupné propojení cest do Třebčic a obnovení tak původních historických cest. Realizace veškerých prvků je jistě během na dlouhou trať a na několik budoucích let. Vše bude záležet především na finančních možnostech města i vyhlášených dotačních titulech.

„Varianta A je šitá na míru potřebám města, byla konzultována se zástupci dotčených oddílů i se členy sportovní komise,“ uvedl radní Marek Baroch. Sám by tuto variantu rovněž uvítal.

 

Varianty studií označené písmeny A / B / C

   

 

Během diskuze padl dotaz také na to, proč byla podána žádost na rekonstrukci stávajícího hřiště dříve, než bude dokončena územní studie. „Je to opět nekoncepční řešení představitelů města a výsměch do tváře architektům,“ zaznělo doslova z řad veřejnosti.

Proti takto formulovanému tvrzení se ovšem hned vzápětí ohradil architekt Červený s tím, že žádný výsměch nepociťuje.

Místostarosta Pavel Kroupa ke vznesené výtce uvedl, že tuto kritiku chápe a právě proto osobně prosazoval, aby bylo v radě a zastupitelstvu odhlasováno, že případná realizace nového hřiště s umělým povrchem musí být v souladu s finální územní studií.

Závěrečné setkání s veřejností proběhne v horizontu zhruba dvou měsíců. Na ni architekti připraví výslednou podobu studie, do které zakomponují připomínky vzešlé na setkání či odevzdané prostřednictvím dotazníků. Konečná podoba studie tak nebude ani jednou z představených variant, ale kompilací vybraných dílčích řešení, sestavených samozřejmě tak, aby tvořily harmonický a smysluplný celek.

Plánovací akce byla uskutečněna ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy v rámci projektu KOMPAS – podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Varianty územní studie v tiskovém rozlišení:

Varianta A        Varianta B         Varianta C

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 9. 3. 2016

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 18. 02. 2016 16:56 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Dvorec
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: dle následujícího plánku
DNE: 9. 3. 2016 od 07.30 do 12.30 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8. 3. 2016

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 18. 02. 2016 16:53 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Dvorec
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: dle následujícího plánku 1 a plánku 2
DNE: 8. 3. 2016 od 07.30 do 15.30 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Tábory 2016 - Pionýr Nepomuk

Autor: Pionýr Nepomuk, zveřejněno: 18. 02. 2016 16:49 hod.

Tábory 2016 - Pionýr Nepomuk

Tabory-2016-Pionyr-z-s-Pionyrske-skupiny-Nepomuk-pro-verejnost.docx

 

Představení variant územní studie

Pozvánka na veřejné setkání

Autor: Pavel Kroupa, – Město Nepomuk, zveřejněno: 19. 02. 2016 05:41 hod., aktualizováno: 15. 09. 2016 18:05 hod.

 

Příklady zapojování veřejnosti do rozhodování a plánování: metody a praxe z Norska

Pozvánka na seminář

Autor: Tereza Pelclová, – CpKP Plzeň, zveřejněno: 17. 02. 2016 17:35 hod., aktualizováno: 17. 02. 2016 17:47 hod.

Centrum pro komunitní práci Západní Čechy si Vás dovoluje pozvat na seminář

Příklady zapojování veřejnosti do rozhodování a plánování: 

metody a praxe z Norska

 

Seminář je organizován v rámci projektu „KOMPAS - KOMunikace a PArticipace Samozřejmostí“ zaměřeného na zlepšení komunikace měst s občany a posílení účasti občanů v rozhodování a plánování měst.

 

Seminář se koná 1. března 2016 od 9.00 do 15.00 v Plzni,  Moving Station, Most Ivana Magora Jirouse 2, Koperníkova 574/56

 

Na semináři budou představeny zajímavé příklady a zkušenosti z práce s veřejností v Norsku v různých oblastech např. veřejná prostranství, veřejné budovy, doprava, sociální témata a další.

 

Součástí bude i diskuse o projektech v České republice a sdílení zkušeností. Účastníci budou mít prostor pro řešení konkrétních problémů ze své praxe.

 

Lektorem bude Kirsten Paaby, ředitelka norské organizace The Ideas Bank Foundation

(www.idebanken.no). Kirsten dlouhodobě pracuje s norskými obcemi na projektech občanské participace a komunitního rozvoje a má zkušenosti z měst různé velikosti stejně jako z národní a mezinárodní úrovně.

 

Seminář je určen pro zástupce veřejné správy, neziskových organizací, spolků a občanských iniciativ.

 

Seminář bude probíhat v angličtině, překlad do češtiny je zajištěn.

Občerstvení včetně oběda zajištěno.

 

Přihlašovat se můžete na emailové adrese: pavla.dusikova@cpkp.cz. do 19.2. 2016

Podkladové materiály obdrží účastníci e-mailem.

 

Seminář je pro účastníky zdarma díky podpoře z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

 

Oznámení o odstávce vody v Nepomuku 17.02.2016

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., zveřejněno: 12. 02. 2016 16:16 hod.

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. - logo Společnost KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec oznamuje svým odběratelů, že ve středu 17. února 2016 dojde k částečné odstávce vodovodu v Nepomuku.
V době od 8:00 do 13:00 bude odstaven vodovod Na Vinici v následujících objektech: č. p. 448, 449.450.451.452.453.454.455, 551, 552, 554, 555, dále areál KLIMEX, plynová kotelna a domy Klášter č. p. 119 (p. Smola) a Klášter č. p. 110 (manž. Vaníkovi).
Důvodem je výměna šoupěte na vodovodním řadu u areálu REHA International, s. r. o.
Děkujeme za pochopení.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s.
tel.: 377 966 426

 

Nové odpolední autobusové spoje

Autor: Pavel Kroupa, – Město Nepomuk, zveřejněno: 11. 02. 2016 08:41 hod., aktualizováno: 11. 02. 2016 08:43 hod.

 

Pozvánka na schůzi Komise rozvoje a investic - 8.2.2016

Autor: Marek Baroch, zveřejněno: 08. 02. 2016 13:02 hod.

Shůze Komise rozvoje a investic rady města Nepomuku se bude konat dne 9. února 2016 od 19:30 hod. v salónku Hotelu a Švejk restaurantu U Zeleného stromu, náměstí Augustina Němejce 69, 335 01 Nepomuk.
 

Návrh programu jednání:
1. Zahájení
2. Veřejné projednání - územní studie lokality „Pod Vinicí“
3. Probíhající investiční akce a zpracovávané žádosti o dotace
4. Soutěž o návrh „Plastika na téma sv. Jan Nepomucký pro kruhový objezd v Nepomuku“
4. Diskuze, návrhy členů komise
6. Různé
7. Závěr
 

Předpokládaná délka jednání cca 90 minut.
 


Mgr. Marek Baroch
předseda Komise rozvoje a investic

 

 

Zápis z plánovacího setkání a architektem

Autor: Tereza Pelclová, – Centrum pro komunitní práci západní Čechy, zveřejněno: 08. 02. 2016 11:30 hod.

Zápis z plánovacího setkání s architektem

Lokalita Pod Vinicí - louka a okolí ZŠ

old.nepomuk.eu/uploaded/Files/Zápis_planovani s architektem_21112015.pdf

 

KTV Nepomuk: JimJam opět v provozu

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 05. 02. 2016 18:32 hod.

TESAS MEDIC, spol. s r.o. - logo Informace provozovatele KTV Nepomuk.

Oznamujeme divákům KTV, že dětská tv stanice JIMJAM je opět v provozu.
Aktuálně pracujeme na možnosti zařazení sportovního tv kanálu NovaSport2 do programové nabídky.

Děkujeme za pochopení.
TESAS MEDIC s.r.o.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY