Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 05.10.2022 07:10:23, Svátek má Eliška, zítra Hanuš
 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie + dodatek - Nepomuk x Blovice

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 03. 01. 2016 09:45 hod.

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie + dodatek - Nepomuk x Blovice

smlouva + dodatek

určení úseků pro měření rychlosti 2015

určení úseků pro měření rychlosti 2016

 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské policie - Nepomuk x Blovice

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 16. 03. 2012 10:34 hod., aktualizováno: 08. 04. 2012 16:42 hod.

old.nepomuk.eu/uploaded/TAJ151.pdf

old.nepomuk.eu/uploaded/blovice_1.pdf

 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti dle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Autor: Ladislav Kugler, zveřejněno: 24. 11. 2011 17:51 hod.

 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mohelnice, Nekvasovy, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň a usnesení rady Města Nepomuk byla mezi uvedenými obcemi a Městem Nepomuk uzavřena veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů

Autor: Ladislav Kugler, zveřejněno: 24. 11. 2011 17:46 hod.

 

Na základě usnesení zastupitelstva obce Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mohelnice, Nekvasovy, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň a usnesení rady Města Nepomuk byl uzavřen dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám na výkon přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel mezi uvedenými obcemi a Městem Nepomuk.

 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 02. 09. 2010 14:50 hod.

 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti
 
Podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel)
Na základě usnesení zastupitelstev obcí Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Měcholupy, Mileč, Mohelnice, Nekvasovy, Nezdřev, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň a usnesení rady města Nepomuk byla mezi uvedenými obcemi a městem Nepomuk uzavřena veřejnoprávní smlouva, podle které budou orgány města Nepomuk zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona o evidenci obyvatel, týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a v rozsahu § 10b zákona o evidenci obyvatel, kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo zrušení.
 

Veřejnoprávní smlouva na výkon agendy městské polici

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 11. 02. 2009 14:36 hod., aktualizováno: 11. 02. 2009 08:38 hod.

(do 31.12.2009)

Ke stažení (pdf)

 

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 10. 02. 2009 14:39 hod.

podle zák. č.200/1990 Sb. o přestupcích

Na základě usnesení zastupitelstev obcí Čížkov, Čmelíny, Chlumy, Klášter, Kozlovice, Kramolín, Mileč, Mladý Smolivec, Měcholupy, Mohelnice, Nekvasovy, Neurazy, Oselce, Polánka, Prádlo, Sedliště, Srby, Tojice, Třebčice, Vrčeň, Žinkovy a usnesení rady města Nepomuk byla mezi uvedenými obcemi a městem Nepomuk uzavřena veřejnoprávní smlouva, podle které budou orgány města Nepomuk místně příslušnými správními orgány v řízení ve správních obvodech obcí pro výkon přenesené působnosti v rozsahu stanoveném zákonem č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY