Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 13:12:32, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

Odbor vedení

Autor: Ladislav Kugler, zveřejněno: 08. 01. 2013 18:21 hod., aktualizováno: 23. 12. 2015 10:22 hod.

 

Odbor vedení města
 

Švec Jiří, Ing.
starosta
Kroupa Pavel, PhDr.
místostarosta
Netušil Václav, Ing.
tajemník
Hanzlík Jaroslav
krizové řízení
Palacká Zdeňka
sekretariát
Rašínová Mária
památková péče
Sedláček František
stavební technik
Silovský Josef
investiční  technik
Velíšková Olga
mzdová účetní

Benediktová Jana, Mgr. 

kulturní a informační centrum, městské muzeum

jana.benediktova@urad-nepomuk.cz
371 592 546

Járová Honsová Eva 

kulturní a informační centrum eva.jarova@urad-nepomuk.cz
371 591 173 
Šašková Petra, Ing.  kulturní a informační centrum  petra.saskova@urad-nepomuk.cz
371 591 118 
Boušová Šárka, Bc.  kulturní a informační centrum  sarka.bousova@nepomuk.cz
371 591 167
 Trhlíková Jaroslava  městská knihovna jaroslava.trhlikova@urad-nepomuk.cz
371 591 231 
 Žáková Petra  městská knihovna petra.zakova@urad-nepomuk.cz
371 591 231 

 
 
Vedení města
 • zajišťuje činnosti vyplývající mimojiné ze zákonů:
  • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • další zákony a nařízení
Krizové řízení
 • informace o krizovém řízení a ochraně obyvatel  zde
 
Sekretariát
 • administrativní činnost
 • agenda DPH
 • vystavování faktur
 • zástup v pokladně
 
Památková péče

 

 
Stavební technik
 • stavební údržba bytového a nebytového fondu
 • poptávka zakázek malého rozsahu
 • technický dozor investora
 • vyřizování stížností nájemníků
 
Investiční  technik
 • příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo části velkých investic
 • shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů
 • zpracovávání návrhů investičních plánů
 • příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce
 • provádění stavebního dozoru stavebníka
 • příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení
 
Mzdová účetní
 • zpracovávání mzdové a personální agendy

 

Redakce Nepomuckých novin

 • zajišťuje vydávání Nepomuckých novin, shromažďování textů, fotografií, informací, jejich zpracování, distribuci a fakturaci novin
 • přijímá inzerci ke zveřejnění v novinách

Městské muzeum a galerie

 • zajišťuje prohlídky vlastních expozic i expozic Západočeského muzea – pobočky Nepomuk s výkladem a rovněž prohlídky v rodném domě Augustina Němejce
 • na objednání poskytuje badatelskou službu a spravuje muzejní depozitáře

Infocentrum

 • zajišťuje výlepovou službu plakátů. Komunikace s návštěvníky v českém a jednom cizím jazyce (osobně, telefonicky, e-mailem, poštou)
 • podávání a vyhledávání informací ze všech různých oblastí (turistické informace o službách, ubytování, stravování, tipech na výlet, zajímavých místech, přístupných památkových objektech, jejich otevírací doby, vyhledávání dopravního spojení, nabídky kulturních a sportovních akcí nejen v rámci regionu Nepomucko)
 • prodej publikací a suvenýrů, kopírování ve formátu A4 a A3 a předprodej vstupenek, tvorba nových propagačních materiálů
 • prezentace města a regionu na internetu, v různých publikacích, novinách a časopisech.
 • účast na veletrzích, vedení statistiky návštěvnosti
 • propagace kulturních akcí, rozvoz a výlep plakátů v Nepomuku a jeho okolí
 • tvorba kulturního servisu
 • účast na seminářích informačních center pořádaných Plzeňským krajským úřadem

Městská knihovna Nepomuk

 • Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby vymezené zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).
 • Tyto služby zajišťujeme v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti
 • absenční a prezenční půjčování dokumentů – knih a periodik, za podmínek stanovených knihovním řádem
 • rezervace požadovaných dokumentů
 • objednávání knih z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • přístup k ON-LINE katalogům (možnost prodloužení výpůjček přes internet)
 • doplňování knihovního fondu o nové tituly
 • bibliograficko – informační služby
 • spolupráce se ZŠ a MŠ v Nepomuku i okolí
 • kopírovací služby
 • přístup k internetu
 • pravidelná týdenní upoutávka knižních novinek v místní kabelové televizi
 • bezbariérový přístup do budovy i v prostorách knihovny
 • Městská knihovna Nepomuk je od r. 2002 knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí pro 35 obsluhovaných místních knihoven.
 • Služby poskytované obsluhovaným knihovnám:
 • poradenská a konzultační činnost pro knihovny a jejich zřizovatele
 • statistika knihovnických činností
 • vzdělávání knihovníků, semináře a porady
 • individuální zaškolování při práci s PC a Internetem
 • odborná pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu
 • tvorba regionálního fondu, jeho distribuce a cirkulace

Veřejný internet

 

 • je přístupný každému návštěvníkovi
 • k dispozici je počítač s reproduktory, připojením na internet a laserová tiskárna. Počítač lze využít i k napsání a vytisknutí textů a obrázků
 • tato stanice se nachází v oddělení pro děti
 • další počítač s přístupem na internet je v oddělení pro dospělé  

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY