Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 07.12.2022 15:12:19, Svátek má Ambrož a Benjamín, zítra Květoslava
 

MIKROREGION NEPOMUCKO - Ohlédnutí za rokem 2015

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 15. 01. 2016 19:55 hod.

Když se ohlížíme za uplynulým rokem z pohledu Mikroregionu Nepomucko, vidíme celou řadu realizovaných projektů a aktivit. Na poli kulturním jsme realizovali či jinak podporovali několik významných akcí, spojených jednak s kultem svatého Jana Nepomuckého (speciální oživené prohlídky města Nepomuk „Pod pěti hvězdami – Svatý Jan Nepomucký“ v českém a německém jazyce, výstava Svatý Jan na mostě v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích), dále s tématem západočeského baroka (podpora festivalu 9 týdnů baroka včetně slavnostního zahájení festivalu na zámku Zelená Hora, slavnostních koncertů a akcí ve Spáleném Poříčí, Milči, Nových Mitrovicích a Žinkovech), neméně důležitým skutkem byla za pomoci partnerů také obnova sochy Zelenohorské madony, na které v současné době naváže realizace oltáře. Tento článek sice vznikl v polovině prosince, nicméně pevně věříme, že se do 6. ledna sešlo dostatek financí na to, aby mohl být v letech 2016-17 zrealizován v zelenohorském kostele hlavní oltář. Více informací včetně jmen významných dárců poskytneme v únorovém čísle těchto novin. Účastnili jsme se také několika veletrhů cestovního ruchu a organizovali dva zahraniční zájezdy Po stopách historie Nepomucka.
Z investičních akcí zmiňme například projektovou dokumentaci na pevný povrch a rozšíření cyklostezky Helenka mezi Dvorcem a Klášterem či obnovu drobných sakrálních a funebrálních památek v celkem 12 obcích. Radost nám dělají rovněž úspěchy v dotačním managementu, kde se podařilo získat pro obce či jiné subjekty v roce 2015 prostřednictvím menších projektů téměř 2,5 milionu Kč. Patří mezi ně projekty jako Obec Mohelnice – Klub Mohelnice, dotace 350.000 Kč, Obec Nekvasovy – Park Nekvasovy dotace 300.000 Kč, Obec Třebčice – projektová dokumentace ČOV – 42000 Kč, Obec Neurazy – obnova pomníku padlých v Radochovech – dotace 11.000 Kč, Obec Klášter - Obnova zámku Zelená Hora / Sala terrena, pro rok 2015 600.000 Kč, Farnost Nepomuk – Obnova soch Lazara Widemanna v Žinkovech, pro rok 2015 500.000,- Kč, Obec Nekvasovy – výměna kotle ve školce – dotace 300.000 Kč, Obec Oselce – oprava komína, kotlů v obecních budovách – dotace 150.000 Kč či Spálené Poříčí - kaplička Lipnice -  dotace 179.000 Kč.
V současné době usilovně pracujeme na dotacích pro letošní rok, řadu projektů již máme podáno. Od dubna plánujeme vytvoření centra společných služeb především pro malé obce našeho Mikroregionu a s tím související personální posílení našeho týmu, abychom se mohli věnovat těmto činnostem ještě usilovněji než doposud.
Děkujeme tímto všem partnerům za spolupráci v roce 2015 a přejeme všem obyvatelům Mikroregionu Nepomucku úspěšný start do roku 2016, hodně pevného zdraví, štěstí i menších či větších úspěchů.
 
Děkujeme Plzeňskému kraji, který nás podpořil v roce 2015 částkou 50.000 Kč z programu Podpora mikroregionů se sídlem v Plzeňském kraji 2015.
 
 
 

Výzva k zaslání cenové nabídky: Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko

Autor: Pavel Motejzík, – manažer Mikroregionu Nepomucko, zveřejněno: 30. 04. 2015 08:28 hod., aktualizováno: 01. 06. 2015 14:23 hod.

Zadavatel:

Mikroregion Nepomucko, Nám. Aug. Němejce 63, 335 01 Nepomuk, IČO: 68783922

V souvislosti s realizací projektu Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Nepomucko, podpořeného v rámci PSOV Plzeňského kraje 2015, vyhlašujeme výzvu o zaslání cenové nabídky na opravu a obnovu sakrálních a funebrálních památek Mikroregionu Nepomucko.

 

Mikroregion Nepomucko pomáhá regionu

Autor: Pavel Motejzík, – manažer Mikroregionu Nepomucko, zveřejněno: 19. 12. 2014 06:18 hod.

Mikroregion Nepomucko – logo "Pro mladé i staré, pro zdraví i zábavu" a "Informace po ruce" – to jsou názvy našich dvou projektů s dotací převyšující dohromady půl milionu korun, realizovaných v letošním roce v rámci Programu rozvoje venkova díky aktivní činnosti Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku v našem regionu. V rámci prvního projektu byly pořízeny herní prvky na venkovní hřiště pro Mladý Smolivec (Starý Smolivec, Mladý Smolivec), Třebčice, Mohelnici, Klášter a Spálené Poříčí (Lipnici). Nechybí ani stroje pro dospělé/seniory v případě města Nepomuk. Druhý projekt, zaměřený na vznik či modernizaci stávajících informačních a návštěvnických center v regionu, se pak zaměřil na Nepomuk, Kozlovice, Čmelíny, Měcholupy, Neurazy a Spálené Poříčí, kde byl instalován venkovní informační kiosek. Uspěli jsme také v dvouletém kulturním grantu Plzeňského kraje a realizujeme projekt Pod pěti hvězdami – Svatý Jan Nepomucký, speciální oživené prohlídky města Nepomuk, doplněné podporou výstavy o tomto světci v příštím roce v nadregionálním Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích či koncertem barokní hudby v milečském kostele.

 

PF 2015 MIKROREGION NEPOMUCKO

Autor: Pavel Motejzík, – manažer Mikroregionu Nepomucko, zveřejněno: 25. 11. 2014 13:48 hod.

Nepomucko - zámek Zelená Hora (foto Jiří Beroušek) Mikroregion Nepomucko – logo Rádi bychom tímto popřáli všem obyvatelům Mikroregionu Nepomucko klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2015, ve kterém věříme, že bude náš kraj zase o něco hezčí i úspěšnější.

 

Osobnosti Nepomu(c)ka

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 25. 11. 2014 13:44 hod., aktualizováno: 25. 11. 2014 13:47 hod.

Mikroregion Nepomucko – logo Kniha: Osobnosti Nepomucka - 1. díl Karel Baroch Je název nové publikace regionálních osobností, s jejichž životem nás seznámí oblíbený nepomucký autor Karel Baroch. Jak sám říká: „Aktivity některých z nich však daleko přesáhly pomyslné hranice zdejšího regionu. Bez těchto mecenášů, výtvarníků, hudebníků, odbojářů, vědců či osvětových pracovníků by život zde byl velmi ochuzený. I když se, až na výjimky, jedná o osoby nepříliš veřejnosti známé, spíše by se dalo říci mnohdy už pozapomenuté, jejich přínos pro společnost je nepopiratelný a již nejedna generace těží z jejich někdejší práce.“
První díl brožurky osobností ze zamýšlené série byl vydán Mikroregionem Nepomucko za podpory MAS sv. Jana z Nepomuku, k dostání bude za symbolickou cenu v informačním centru Nepomuk od 15. 12. 2014.
Pavel Motejzík

 

 

Tojické nutrie – jdeme do finále!

Autor: Pavel Motejzík, – předseda OS Pod Zelenou Horou, zveřejněno: 25. 11. 2014 13:41 hod.

Mikroregion Nepomucko – logoTojické nutrie Již jen do konce roku máte možnost přispět na Tojické nutrie v rámci programu Era pomáhá regionům a zajistit jim tak nový krytý přístřešek, kvalitní krmení na zimu, aby netrpěly hladem, nebo též umožnit zbudovat vhodnější posezení pro návštěvníky.
Více informací naleznete na http://www.erapomaharegionum.cz/projekty/chodsko/60/tojicke-nutrie, číslo účtu pro příspěvky je 101 7777 101/0300, nutné je uvést i variabilní symbol: 901. Pomoci můžete i prostřednictvím kasičky, umístěné u branky sídla OS Pod Zelenou Horou (Tojice 22, druhé stavení v obci od nutrií). Všechny peníze putují přímo nutriím a dle celkového umístění projektu pak bude přiřknut celkový bonus od Nadace Era.
Velmi si vážíme dosavadní podpory a děkujeme všem, kteří přispěli nebo tak ještě během prosince učiní.
Partnerem projektu je Mikroregion Nepomucko.

Pavel Motejzík
předseda OS Pod Zelenou Horou

 

Mikroregion Nepomucko – Včera, dnes a zítra

Autor: Pavel Motejzík, – manažer Mikroregionu Nepomucko, zveřejněno: 20. 12. 2013 05:20 hod., aktualizováno: 20. 12. 2013 05:33 hod.

Socha sv. Jana Nepomuckého v Třebčicích - foto Alena Aubrechtova Nový rok dává prostor k ohlédnutí. A pro Mikroregion Nepomucko to byl rozhodně rok úspěšný. Osadili jsme nový venkovní mobiliář do řady obcí, konkrétně se jedná o Vrčeň, Nové Mitrovice, Tojice, Žinkovy, Spálené Poříčí, Čížkov, Milínov, Nekvasovy, Čmelíny, Měcholupy, Neurazy a Třebčice. Dále jsme realizovali projekt „Pamětníci z kamene“, jehož podstatou byla obnova drobných památek regionu, ať již ve formě nenápadných křížků či památkově chráněných barokních soch, u kterých jsme zřídili informační tabule. To se týkalo Spáleného Poříčí, Tojic, Třebčic, Prádla, Neuraz a Měcholup.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY