Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 02:09:25, Svátek má Václav, zítra Michal
 

Přesanické náměstí v novém

Autor: Josef Silovský, zveřejněno: 06. 12. 2011 15:50 hod.

Revitalizace centra města Nepomuka – obnova veřejných prostranství – Přesanické náměstí a Plzeňská ulice dokončena.

Tato akce zahrnuje Přesanické náměstí, část Plzeňské ulice a část ulice Na Kaplance. Stavba probíhala od 1. 3. 2011 do 15. 10. 2011. Byly provedeny nové povrchy ze žulové dlažby, opraven kanalizační a vodovodní řad včetně přípojek. Rovněž bylo zřízeno nové veřejné osvětlení. V uvedených lokalitách vznikla pěší zóna. Projektantem akce byla AIP Plzeň, spol. s r.o. v čele s ing. arch. Karlem Salátem. Generálním dodavatelem stavby byla stavební firma EUROVIA Silba a.s.

Stavba byla dotována z evropských fondů. Celková cena se pohybuje okolo 15 mil. Kč. Spoluúčast města byla 4.571.319,83 korun tj. 30,2%.

Předání stavby dodavatelem proběhlo 14. října 2011. Po kolaudaci 8. listopadu následovalo v pondělí 14. listopadu slavnostní otevření za účasti zástupců Plzeňského kraje, dodavatelů stavby a představitelů města Nepomuka.

Josef Silovský

Přesanické náměstí v novém Přesanické náměstí v novém Přesanické náměstí v novém Přesanické náměstí v novém Přesanické náměstí v novém Přesanické náměstí v novém

 

Tříkrálová sbírka – poprvé v Nepomuku

Autor: R. Batovcová, zveřejněno: 06. 12. 2011 15:49 hod.

Milí spoluobčané,
rádi bychom vám oznámili, že ve dnech 6. – 8. 1. 2012, se v Nepomuku a ve Dvorci uskuteční Tříkrálová sbírka. Tříkrálovým koledníkům bude požehnáno 1. 1. 2012 v 9. 45 v závěru mše svaté. Můžete se těšit na návštěvu Tří králů přímo ve vašich rodinách. Za každý finanční příspěvek děkujeme.

Pořádá Římskokatolická farnost, Arciděkanství Nepomuk.
koordinátorka Tříkrálové sbírky – R. Batovcová

 

Pozvánka na zimní vycházku „Za poslední šlápotou“ 11. 12. 2011

Autor: KČT Nepomuk, zveřejněno: 06. 12. 2011 15:24 hod., aktualizováno: 06. 12. 2011 15:26 hod.

Za poslední šlápotou KČT odbor NEPOMUK
Vás zve
na zimní vycházku

„Za poslední šlápotou“
v neděli 11. prosince 2011

Sraz na křižovatce u Sokolovny ve 13 hodin.

 

Informace provozovatele KTV Nepomuk 48. týden

Autor: TESAS MEDIC s.r.o., zveřejněno: 30. 11. 2011 14:26 hod.

K 31. 12. 2011 končí vysílání programu DOQ pro Českou republiku. Ve stejném termínu přechází vysílání stanice NICKELODEON do trvalého provozu. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za pochopení.
TESAS MEDIC s.r.o.

 

Psí útulek Němčovice – nabídka psů listopad 2011

Autor: Psí útulek Němčovice, zveřejněno: 30. 11. 2011 14:21 hod.

Psí útulek Němčovice

 

Vítání svatého Martina 08. 11. 2011 – videovysílání

Autor: MEZI KOPCI o.s., zveřejněno: 24. 11. 2011 10:57 hod., aktualizováno: 24. 11. 2011 15:36 hod.

Vítání svatého Martina 08. 11. 2011 MŠ Nepomuk aneb legenda o svatém Martinovi a lampiónový průvod.

 

Vyhlášení městské soutěže na prodej bytu č. 1 – Na Vinici 466

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 24. 11. 2011 10:52 hod.

Město Nepomuk
se sídlem Nám. A Němejce 63, Nepomuk, IČ: 00256986

vyhlašuje městskou soutěž

na prodej bytu č. 1 – Na Vinici 466, Nepomuk, 2 + 1, 71,49 m2.


Jde o prodej bytu dle nejvýhodnější nabídky obálkovou metodou pro neurčitý okruh zájemců dle Řádu městské soutěže. Vyvolávací cena činí 6.500 Kč/m2. Cena za pozemek činí 2.053 Kč. Tato částka bude připočtena k ceně dosažené v městské soutěži.

Podmínky k účasti, informace o složení jistoty, datum soutěže, uzavření kupní smlouvy, možnost prohlídky bytu a další podrobnosti se dozvíte na Úřední desce Městského úřadu, na internetu, příp. na Městském úřadu, odboru finančním a majetkovém.

Zastupitelstvo Města Nepomuk

 

Podzimníčci v MŠ Dvorec

Autor: MŠ Dvorec, zveřejněno: 24. 11. 2011 10:47 hod.

Podzimníčci v MŠ Dvorec Podzimníčci v MŠ Dvorec Podzimníčci v MŠ Dvorec Podzimníčci v MŠ Dvorec Podzimníčci v MŠ Dvorec Podzimníčci v MŠ Dvorec

 

Členská schůze Českého rybářského svazu 9. prosince 2011

Autor: Český rybářský svaz, zveřejněno: 24. 11. 2011 09:45 hod.

ČRS MO Nepomuk Český rybářský svaz, místní organizace Nepomuk
zve všechny své členy na

ČLENSKOU SCHŮZI

která se koná v pátek, 9. prosince 2011 od 18.00 hodin v sále klubovny TJ Sokol Srby. Na programu zhodnocení sezony, informace o výlovech, prodeji členských známek a povolenek pro rok 2012, plán činnosti MO v zimních měsících, informace o rybolovu na rybníku v Klášteře v roce 2012.

Srdečně zve výbor MO.

 

Výroba lampionů v MŠ Dvorec

Autor: MŠ Dvorec, zveřejněno: 15. 11. 2011 13:20 hod.

Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec Výroba lampionů v MŠ Dvorec

 

Martinská slavnost v MŠ Nepomuk 8. 11. 2011

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 15. 11. 2011 13:13 hod.

Martinská slavnost v MŠ Nepomuk Martinská slavnost v MŠ Nepomuk Martinská slavnost v MŠ Nepomuk Martinská slavnost v MŠ Nepomuk Martinská slavnost v MŠ Nepomuk Martinská slavnost v MŠ Nepomuk

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 29. 11. 2011

Autor: ČEZ Distribuční služby s.r.o., zveřejněno: 15. 11. 2011 12:58 hod.

ČEZ Distribuční služby s.r.o. oznamují, že dne 29. 11. 2011 od 7.30 hod. do 14.30 hod. bude přerušena dodávka elektřiny z důvodu nezbytných prací na zařízení distribuční soustavy v obci Nepomuk-Klášter a to v části:

Zahrádky pod Zelenou Horou (zahrádkářská kolonie)

ČEZ Distribuční služby s.r.o. žádají své zákazníky v souladu s ustanovením § 25, odst. 4 písm. d), bod 6, zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučují provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod. Dodávka bude obnovena v nejkratším možném čase po ukončení prací.

Pozor! Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční soustavy i v této době považovat za zařízení pod napětím!

Pro případné informace volejte prosím linku 840 840 840.
Děkujeme za pochopení

 

Pozvánka na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Nepomuk

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 09. 11. 2011 09:50 hod., aktualizováno: 09. 11. 2011 09:55 hod.

Pozvánka
na VIII. veřejné zasedání Zastupitelstva města Nepomuk, které se bude konat ve středu 16. listopadu 2011 od 19.00 hodin v hotelu U Zeleného stromu v Nepomuku

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu  (151/NZ2/2011)
 3. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
 4. Návrh: Odkoupení části pozemkové parcely č. 273/5 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk U Sokolovny pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny  (148/NZ2/2011)
 5. Návrh: Odkoupení části pozemkové parcely č. 349/3 o výměře cca 162 m2 a části PP č. 349/2 o výměře cca 34 m2 v k. ú. Nepomuk pro realizaci kruhového objezdu U Sokolovny  (150/NZ2/2011)
 6. Návrh: Vyhlášení městské soutěže na byt v Nepomuku , Na Vinici 466, byt č. 1 – veřejná obálková metoda pro neurčitý okruh zájemců  (149/NZ2/2011)
 7. Návrh: Obecně závazná vyhláška města Nepomuk týkající se regulace  provozování výherních hracích přístrojů  (147/NZ2/2011)
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr

Václav Kovář
Starosta města Nepomuk

 

Město pro byznys 2011 – krajské výsledky

Autor: Město pro byznys, zveřejněno: 09. 11. 2011 09:46 hod., aktualizováno: 09. 11. 2011 09:50 hod.

Kompletní výsledky srovnávacího výzkumu Město pro byznys 2011 za Váš kraj. Jedná se o podrobné pořadí měst ve všech kritériích a oblastech hodnocení.

Zároveň jsme pro Vás připravili analýzu silných a slabých stránek Vašeho města vycházející z našeho hodnocení. V příloze naleznete tuto analýzu, která obsahuje ta kritéria, ve kterých se Vaše město umístilo v rámci prvních nebo naopak posledních pěti měst v rámci vašeho kraje. V případě jakýchkoli dotazů k metodice výzkumu či výsledkům se můžete obrátit přímo na zástupce agentury Datank (zpracovatele dat), pana Michala Kaderku (michal.kaderka@datank.cz, 777 771 084).

Další informace včetně fotogalerie z krajského vyhlášení výsledků naleznete na webových stránkách srovnávacího výzkumu – www.mestoprobyznys.cz.

 

Chcete mě? tentokrát z němčovického útulku

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 09. 11. 2011 09:43 hod.

Pořad „Chcete mě?“ se Zdeňkem Srstkou tentokrát z němčovického útulku se bude premiérově vysílat v neděli, 13. listopadu 2011 v cca 10.30 hodin na ČT 2, následovat budou dvě reprízy.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY