Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 28.09.2023 03:09:42, Svátek má Václav, zítra Michal
 

1. červen 2011 v Základní škole Nepomuk

Autor: ZŠ Nepomuk, zveřejněno: 08. 06. 2011 10:53 hod.

1. červen v Základní škole Nepomuk 1. červen v Základní škole Nepomuk Počasí nám opět moc nepřálo, ale díky šikovným „deváťákům“, kteří se postarali o zábavný program, a díky našim sponzorům se všechny děti skvěle bavily a odnesly si nejen hezké zážitky, ale i pořádnou sladkou odměnu.

Velké poděkování patří těmto sponzorům: Kuvag CR s. r. o., Obreta s. r. o., Klaus timber a. s., Město Nepomuk, Pneu Duchek Havel, Jan Pondělík – pekařství  cukrářství, Interiéry a schodiště Lenali s. r. o., Uni Brick, Coca Cola

M. Naušová, ZŘŠ
foto J. Schejbal

 

První setkání spřátelených mateřinek

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 08. 06. 2011 10:46 hod., aktualizováno: 08. 06. 2011 10:52 hod.

Město Nepomuk spojuje již letité  přátelství s partnerským městem Kemnath. V minulém roce jsme domluvili spolupráci i mezi MŠ Nepomuk a MŠ v Kemnathu, která se stala naší partnerskou školkou.
První setkání proběhlo 24. května 2011 v naší MŠ Nepomuk. Z Kemnathu na návštěvu přijeli p. Robert Schön (zástupce města), p. Lucie Felix (překladatelka a zároveň lektorka českého jazyka), ředitelka místní MŠ a osm dětí s maminkami.
Návštěva si prohlédla všechny třídy v MŠ i přilehlou školní zahradu. Po společném obědě se předškolní děti a děti z Kemnathu setkaly na školní zahradě, kde společně soutěžily, plnily různé úkoly.
Po soutěžích nechybělo ani společné hraní, posezení a popovídání o chodu školek v Česku a v Německu.
V odpoledních hodinách jsme se s novými přáteli rozloučili, děti obdržely malé dárečky, dospělí pamětní list na první setkání a též prospekty o Nepomuku.
První setkání se velmi vydařilo, děti i dospělí prožili příjemný společný den a ohlasy byly velmi kladné. Svůj podíl na krásném setkání měly i naše paní kuchařky ze školky, které se po celou dobu staraly o to, aby všem dětem a našim přátelům z Kemnathu nic nechybělo.
Ve spolupráci budeme rádi pokračovat. V příštím školním roce se na návštěvu bude chystat naše MŠ – tentokrát se však uskuteční v MŠ v Kemnathu.

První setkání spřátelených mateřinek První setkání spřátelených mateřinek První setkání spřátelených mateřinek

 

Zpráva o situaci na regionálním trhu práce v okrese Plzeň-jih k 30. dubnu 2011

Autor: Úřad práce Plzeň-jih , zveřejněno: 01. 06. 2011 09:18 hod.

Zprava-o-reg-trhu-prace-PJ-201103.docx (DOCX 92 kB)

(další statistické údaje najdete na http://portal.mpsv.cz/sz/stat)
Úřad práce Plzeň-jih, Kaplířova 7, 320 73 Plzeň

 
 

Přerušení dodávky pitné vody 1. 6. 2011

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., zveřejněno: 31. 05. 2011 17:08 hod., aktualizováno: 31. 05. 2011 17:08 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. tímto oznamuje svým zákazníkům zásobeným z veřejného vodovodu v Nepomuku, že ve středu 1. 6. 2011 bude z důvodu výměny šoupat na vodovodním řadu přerušena dodávka pitné vody. Odstávka se týká Zelenohorské ulice, Sokolovny, Rehabilitace, tělocvičny, Dětského domova, podniku Novila a přilehlých nemovitostí. Odstávka vody bude od 7:00 do 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s
Sedlec 195
Starý Plzenec
377 966 426

 

Pro zajímavost – ekologická studie

Autor: A. Marušincová, místostarostka, zveřejněno: 31. 05. 2011 17:04 hod.

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město řadu surovin. Loni občané odevzdali k recyklaci 194 televizorů a 109 monitorů. Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizorů a monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.

Když odevzdáte jeden televizor:

  • dojde k úspoře ve výši 162 kWh, to je jako, když jedna 60 W žárovka svítí nepřetržitě 4 měsíce
  • nemusí se vytěžit 2,89 l ropy nebo 4,38 kg uhlí
  • uspoříme 754 l pitné vody, čímž nevznikne stejné množství odpadní vody
  • snížíme produkci nebezpečných odpadů o 145 kg (to vyprodukuje za rok 36 domácností)
  • dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 44kg CO2, to vyprodukuje jeden automobil cestou z Prahy do Ostravy

My jsme dle této studie uspořili: 45 kwh elektřiny, 839 l ropy, 227 044 l vody, a 2 039 t primárních surovin (písek, vápenec, železo). Tato studie se zabývá pouze televizory a monitory. Představte si co všechno jsme vytřídili a kolik jsme tím tedy ušetřili.

Město Nepomuk děkuje všem občanům, kteří třídí odpad a elektroodpad vozí do sběrného dvora.
Dle studie společnosti ASEKOL připravila A. Marušincová

 

Stavba roku Plzeňského kraje

Autor: NIKA-TV, zveřejněno: 31. 05. 2011 17:01 hod., aktualizováno: 05. 09. 2011 13:26 hod.

Město Nepomuk získalo cenu hejtmana Plzeňského kraje za rekonstrukci rodného domu Augustina Němejce.

Video: http://www.r1zak.cz/zpravodajstvi/archiv/

Stavba roku Plzeňského kraje Stavba roku Plzeňského kraje

 

Zapisování dětí do cestovních dokladů (pasů) rodičů končí

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 31. 05. 2011 16:53 hod.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění zákona č. 197/2010 Sb., ruší s účinností od 1. 7. 2011 zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů. Zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. 06. 2012. To znamená, že po 26. 6. 2012 bude moci dítě cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

 

Brigáda v MŠ 9. 5. 2011

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 24. 05. 2011 15:39 hod.

Dne 9. května 2011 se na školní zahradě MŠ konala brigáda. Přišlo nám pomoci několik rodičů, za jejichž pomoc velmi děkujeme. Společně jsme vytvořili okrasný záhon u vchodu MŠ a očistili dřevěné a kovové průlezky od staré barvy.

Foto E. Marešková

Brigáda v MŠ 2011 Brigáda v MŠ 2011 Brigáda v MŠ 2011 Brigáda v MŠ 2011 Brigáda v MŠ 2011 Brigáda v MŠ 2011

 

Divadelní představení v MŠ

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 24. 05. 2011 15:35 hod., aktualizováno: 24. 05. 2011 15:43 hod.

Foto E. Marešková

Divadelní představení v MŠ 2011 Divadelní představení v MŠ 2011 Divadelní představení v MŠ 2011 Divadelní představení v MŠ 2011 Divadelní představení v MŠ 2011 Divadelní představení v MŠ 2011

 

Odstávka části vodovodu Nepomuk 23. 5. 2011

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., zveřejněno: 20. 05. 2011 15:09 hod., aktualizováno: 20. 05. 2011 15:38 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. tímto oznamuje obyvatelům města Nepomuku napojeným na veřejný vodovod, že dne 23. 5. 2011 v době od 8.00 do 13.00 dojde z důvodu výstavby vodovodu ve Svatojánské ulici (naproti kostelu sv. Jana) k odstávce části vodovodu Nepomuk. Odstávka vodovodu se týká spodní části náměstí Augustina Němejce, OD Úslava, Plzeňská ulice od náměstí A. Němejce k Přesanickému náměstí, Přesanické náměstí, Nové Město, ulice J. J. Ryby, OD Norma, pošta.
Děkujeme za pochopení

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
tel.: 377 966 426
www.kav-plzenec.cz

 

Informace z radnice: odvoz odpadu

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 17. 05. 2011 13:41 hod.

Vážení občané,
kontejnery na papír budou vysypávány 1× za 14 dnů, na plast a sklo 1× za měsíc.
Velký kontejner na papír u kotelny Na vinici již není, jsou tam čtyři kontejnery plastové.
Firmy, které tam vozily papír, prosíme, aby jej vozily rovnou do sběrného dvora.
Kontejner jsme odvezli z důvodu, že papír namokl a byl pak těžký, a protože tam lidé dávali i další věci nejen papír, museli jsme to platit jako běžný odpad a nedostali jsme za to nic.
Sklo vhazujte jak barevné, tak bílé do jakékoli nádoby na sklo, stejně to vždy někdo poplete a pak nám ho platí jako barevné, velký rozdíl v tom není.

Děkujeme za pochopení.
Město Nepomuk

 

Svoz plastů 28. 05. 2011

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 17. 05. 2011 13:38 hod., aktualizováno: 17. 05. 2011 13:40 hod.

V sobotu 28. 05. 2011 proběhne pytlový svoz plastů v obou částech města Nepomuk i Dvorec. Plasty připravte již v pátek večer.
Město Nepomuk

 

Odstávka veřejného vodovodu 19. 5. 2011

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., zveřejněno: 13. 05. 2011 15:51 hod.

KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s. tímto oznamuje obyvatelům
napojeným na veřejný vodovod v Nepomuku - Dvorci, že dne 19. 5. 2011 dojde
z důvodu výměny šoupat na vodovodním řadu k odstávce veřejného vodovodu
ve Dvorci. Odstávka bude trvat cca  od 8.00 do 15.00 hod.

Děkujeme za pochopení
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.
tel.: 377 966 426

 

Čarodějnický týden v MŠ Dvorec

Autor: MŠ Nepomuk, zveřejněno: 11. 05. 2011 08:28 hod., aktualizováno: 11. 05. 2011 08:32 hod.

Čarodějnický týden v MŠ Dvorec Čarodějnický týden v MŠ Dvorec Čarodějnický týden v MŠ Dvorec

 

Záměr Města Nepomuk - PRONÁJEM městských bazénů a kiosku

Autor: Václav Kovář, Starosta města Nepomuk, zveřejněno: 04. 05. 2011 16:17 hod.

Záměr Města Nepomuk k prodeji, směně, darování či pronájmu nemovitého majetku
dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení)

Město Nepomuk zveřejňuje záměr
1.)    Pronájem nemovitého majetku:

- městských bazénů a kiosku umístěných na pozemcích parc.č. 325/58 a souvisejících pozemcích parc.č. 1245 a 1246 v KÚ Nepomuk.
Podmínkou je živnostenský list na provozování hostinské činnosti, zajištění  bezpečnosti v době provozu, první pomoc, denní úklid  areálu,
Technické a chemické provozování bazénů zajistí Město Nepomuk.

V Nepomuku dne 3. 5. 2011

Václav Kovář
Starosta města Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY