Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 21:11:50, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

Pozvánka na schůzi kulturní komise - 14.12.2016

Autor: Milan Demela, zveřejněno: 09. 12. 2016 09:33 hod.

 

Pozvánka na XV. zasedání zastupitelstva města

15.12.2016 od 18:00 U Zeleného stromu

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 08. 12. 2016 15:21 hod., aktualizováno: 09. 12. 2016 09:43 hod.

Návrh programu:

I. Úvodní blok

1.    Zahájení
2.    Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
3.    Program jednáni  
4.    Volba návrhové a mandátové komise a ověřovatelů zápisu  
5.    Složení slibu zastupitele  

II. Informativní blok

6.    Kontrola plnění usnesení  
7.    Zprávy z jednání městské rady  
8.    Zprávy z jednání výborů  
9.    Výroční zprávy ředitelů příspěvkových organizací  
10.    Územní plán města - informace o přípravě  

III. Převody bytů    

11.    Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1 m2  
12.    Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Pivovarská 572, byt č. 2, o velikosti 2+k.k., celková plocha 68,95m2  
13.    Zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 12, o velikosti 0+1, celková plocha 31,62m2  
14.    Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 552, byt č. 5, o velikosti 1+1, celková plocha 37,00m2  
15.    Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 7, o velikosti 2+k.k., celková plocha 47,1m2  
16.    Převod předkupního práva z otce na dceru a uzavření budoucí smlouvy o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, Na Vinici III. 551, byt č. 14  
17.    Převod smlouvy o převodu vlastnictví bytu z matky na syna a jeho manželku a uzavření nové smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 8, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,51m2  
18.    Souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu č. 557/1 v domě U Sokolovny čp. 556,557 v Nepomuku z rodičů na nezletilé děti  

IV. Nákup a prodej pozemků

19.    Prodej částí pozemků p.č. 109/7 a p.č. 109/8 přiléhajících k řadovému domu čp. 245 na st.p.č. 309 v ul. Lesnická ve Dvorci  
20.    Prodej částí pozemku p.č. 109/8 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 150 m2 v ul. Lesnická ve Dvorci  
21.    Prodej částí pozemků p.č. 109/46 a p.č. 109/60 přiléhajících k přední a zadní části řadového bytového domu čp. 260 na st.p.č. 348 v ul. Lesnická ve Dvorci o výměře cca 150 m2  
22.    Prodej částí pozemku p.č. 109/7 přiléhající k řadovému bytovému domu čp. 244 na st.p.č. 310 (u vchodu, za domem)  
23.    Prodej pozemku p.č. 109/53 o výměře 49 m2 před řadovým domem v ul. Lesnická ve Dvorci  
24.    Prodej nově vzniklého pozemku ppč 595/2 v k. ú. Nepomuk (u fotbalového hřiště) o výměře cca 227 m2, odděleného z ppč 595 o celkové výměře 701 m2 v k. ú. Nepomuk  
25.    Prodej pozemku op.č. 98/19 (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 117 m2 v k. ú. Dvorec  
26.    Prodej části pozemku p.č. 540/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 15 m2 v k. ú. Dvorec  
27.    Prodej pozemku p.č. 1198/2 o výměře 16083 m2 v k. ú. Nepomuk  
28.    Prodej st.p.č. 39/3 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 10 m2 v k. ú. Bezděkovec v rámci majetkoprávního vypořádání (výzva Katastrálního pracoviště PJ)  
29.    Prodej st.p.č. 38/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 36 m2 v k. ú. Bezděkovec v rámci majetkoprávního vypořádání (výzva Katastrálního pracoviště PJ)  
30.    Prodej části pozemku p.č. 594/93 v k. ú. Nepomuk (elektrárenské bytovky) o výměře cca 210 m2  
31.    Prodej pozemku p.č. 350/1 (ostatní plocha, zeleň) o výměře 631 m2 v k. ú. Nepomuk  
32.    Odkoupení pozemku p.č. 629/5 (trvalý travní porost) o výměře 375 m2 v k. ú. Nepomuk  
33.    Odkoupení pozemku p.č. 284/24 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 246 m2 v k. ú. Nepomuk  
34.    Odkoupení pozemků p.č. 382/6, 382/7, 382/8, 382/10, 382/11 a 382/12 v k. ú. Dvorec  

V. Správní záležitosti

35.    Dovolba členů Redakční rady  
36.    6. změna územního plánu města Nepomuk  
37.    Územní studie krajiny - ORP Nepomuk  
38.    Územní studie veřejných prostranství - sídliště Na Vinici  
39.    Obecně závazná vyhláška o nočním klidu  
40.    Spádový školský obvod Mateřské školy Nepomuk, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace  


VI. Finanční záležitosti

41.    Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných městem Nepomuk na rok 2017  
42.    Plán inventarizace majetku a závazků Města Nepomuk 2016  
43.    Víceúčelový sportovní areál Nepomuk  
44.    Dotační programy města Nepomuk pro rok 2017  
45.    10. rozpočtové opatření v roce 2016  
46.    11. rozpočtové opatření v roce 2016  
47.    Rozpočet města Nepomuk na rok 2017  


VII. Různé a diskuze

48.    Různé + Diskuse
49.    Závěr


Ing. Jiří Švec
starosta města Nepomuk

PODKLADY K JEDNÁNÍ KE STAŽENÍ ZDE
(upravené dle zákona na ochranu osobních údajů)

Bezplatná doprava ze Dvorce a zpět zajištěna mikrobusem - odjezd z nádraží v 17:45.

 

Přerušení dodávky pitné vody 07.12.2016

Autor: KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., zveřejněno: 02. 12. 2016 16:30 hod.

Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s. - logo Dne 7.12.2016 od 14.00 do 15.00 hod z důvodu úpravy na přečerpávací stanici na Vyskočilce, nepoteče voda v Nepomuku ve většině objektů v ulicích Na Vinici, Na Vinici I, II, III a v ulici Družstevní.
 
Děkujeme za pochopení
 
KAV Starý Plzenec a.s.
Ing.Pavel Houdek
technik provozu

 

Oznámení občanům - tazatelka statistických zjišťování 1.12.2016 v Nepomuku

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 30. 11. 2016 10:48 hod., aktualizováno: 30. 11. 2016 10:51 hod.

dne 1.12.2016 proběhne šetření Českého statistického úřadu v Nepomuku a Dvorci na těchto adresách:
Rožmitálská 75, byt č. 1
Rožmitálská 110, byt č. 2
Rožmitálská 212, byt č. 1
Rožmitálská 315, byt č. 1
V Parku 54, byt č. 1
V Parku 58, byt č. 1

Dlabačová Jitka - tazatelka statistických zjišťování

Další informace v PDF:

CSU-01122016-Nepomuk.pdf

 

Vánoční Nepomucké noviny vycházejí ve čtvrtek

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 27. 11. 2016 17:02 hod., aktualizováno: 27. 11. 2016 17:06 hod.

Prosincové číslo Nepomukých novin přinese rozhovor s režisérem, scénáristou, ale i senátorem Václavem Chaloupkem. Jakou veselou historku z natáčení nám prozradil, proč má tatínka pochovaného ve Vrčeni nebo co chystá do budoucna? Dále noviny přinášejí například ohlédnutí za návštěvou lidických pamětníků v ZŠ Nepomuk, informace o nových parcelách Na Daníčkách, obnově památek ve městě či otázky pro Karla Barocha. Tématem novin jsou nepomucká umělecká sympozia. Kdo ze zastupitelů by byl pro, a kdo naopak proti jejich obnovení? A jakou podobu by mohla mít? Dozvíte se již 1. 12. na http://noviny.nepomuk.cz. Noviny budou v tištěné podobě roznášeny po městě poštou v termínu 5. - 7. 12.

 

 

Svoz pytlovaných plastů 3. 12. 2016

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 25. 11. 2016 14:01 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, pravidelně každou první sobotu v měsíci je zajišťován svoz pytlovaných plastů.
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 3. prosince 2016.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

Slavnostní otevření nové expozice o vánoční a adventní výzdobě

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 23. 11. 2016 14:58 hod.

Slavnostní otevření nové expozice o vánoční a adventní výzdobě, Muzeum lidových krojů, Březí 35 u Žinkov,

Slavnostní otevření 3.12. ve 14 hodin.

Otevřeno: 3. 12. 14 - 16 hod., dále 10. 12. 10 – 17 hod. + telefonické objednávky předem - Ing. Tetzeli  (tel. 603 219 131). Vstupné je perníček nebo větvička jmelí.

 

 

Oznámení - registr vozidel 6.12.2016 zavřeno

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 17. 11. 2016 12:58 hod.

Znak města Nepomuk Městský úřad Nepomuk - Odbor dopravy - Registr vozidel - kancelář č. 1 oznamuje, že v úterý 6.12.2016 bude z technických důvodů (celodenní školení) zavřeno.

 

Chodník a příslušenství v Rožmitálské ulici ve Dvorci

Autor: Tomáš Chouň, zveřejněno: 16. 11. 2016 11:44 hod.

V současné době probíhá 2. etapa akce chodník a příslušenství v Rožmitálské ulici ve Dvorci. Jedná se o dokončení úprav svedení povrchových vod do dešťové kanalizace. Zhotovení nového chodníku v Rožmitálské ulici navazujícího na stávající v ulici Železniční a zhotovení nového osvětleného „místa pro přecházení“ ( u parčíku pod Čihákem). 2. etapu prování firma Silnice Nepomuk za vysoutěženou cenu 289 tis. Kč bez DPH.
 
V 1. etapě byl položen propustek dešťové kanalizace pod komunikací II/191 od parčíku do rigolu na protější straně ulice ( u Brázdů) a osazení nových obrubníků– provedla firma PORR a.s. před pokládkou nového živičného povrchu komunikace II/191, která probíhala v letních měsících.
 
Ve 3. etapě budou provedeny opravy rigolu a stávající dešťové kanalizace v Rožmitálské ulici až k ulici Ke Mlýnu.
 
Zároveň s těmito akcemi města proběhla i akce PK potažmo SÚS PK – oprava povrchu v Železniční ulici, na které se město podílelo úpravou pouličních vpustí dešťové kanalizace a novým povrchem parkovacích stání před uhelnými sklady.
 
 

Pozvánka na schůzi komise kultury a cestovního ruchu

20. listopadu 2016 od 17:30

Autor: Milan Demela, zveřejněno: 14. 11. 2016 10:23 hod.

Zveme všechny občany na listopadovou schůzku Komise kultury a cestovního ruchu Rady města Nepomuk.

Jednání se bude konat v Haškově salonku Švejk restaurantu U Zeleného stromu v neděli 20. listopadu od 17:30.

 

Navržený program jednání:

1. Zahájení
2. Nepomucká pouť 2017
3. Malá letní scéna 2017
4. Nepomucké trhy 2017
5. 25. Nepomucké pivní slavnosti
6. Art sympozium
7. Zpřístupnění věže u sv. Jakuba a Svatojánské muzeum
8. Obsazení Malé galerie
9. Oltář na Zelené Hoře + výstava
10. Další, různé

 

Předpokládaná délka jednání 120 minut. 

 

Milan Demela, předseda komise kultury a cestovního ruchu

 

 

Nové lípy na náměstí

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 11. 11. 2016 08:23 hod., aktualizováno: 11. 11. 2016 08:34 hod.

Schodiště podél bývalé školy olemovalo stromořadí.

Šest lip srdčitých (kultivar Rancho) nahradilo čtyři sakury, které musely být odstraněny vloni na podzim. Oproti sakurám, které rostly podél cesty, bylo zvoleno umístění inspirované historickou úpravou z počátku 20. století.

Stromořadí podél náměstí nepochybně scelují prostor, stromy v ploše ho rozbíjely. Horní část náměstí tak i díky stromům podél cesty působila spíš již jako začátek Zelenohorské ulice než jako součást náměstí. Schoditě u školy získalo díky stromořadí, které ho lemuje na působivosti.

Dle vyjádření místostarosty Pavla Kroupy budou v letních měsích stromy doplněné i několika lavičkami.

 

 

Bývalý Hotel Dvorec - aktuální fotky

Autor: Josef Silovský, zveřejněno: 09. 11. 2016 21:51 hod., aktualizováno: 09. 11. 2016 21:59 hod.

Přinášíme vám aktuální fotografie bývalého hotelu Dvorec z jeho adaptace na Komunitní dům seniorů.

 

 

Pocta Richardu Böhnelovi - prosíme hlasujte

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 09. 11. 2016 16:18 hod.

Pocta Richardu Böhnelovi - vytvoření bronzové busty

Hlasujte na: http://www.csobpomaharegionum.cz

(Plzeňský kraj, projekt Pocta Richardu Böhnelovi - vytvoření bronzové busty)

 
V srpnu zasáhla region Nepomucka smutná zpráva. Ve věku nedožitých 87 let nás opustil přední patriot a propagátor všeho dění, PhDr. Richard Böhnel. Své dětství prožil v Praze na Malé Straně pod Pražským hradem, později řadu let působil v redakci Mladé fronty, rovněž jako zástupce šéfredaktora. V prvních dnech po okupaci v roce 1968 se podílí na vydávání necenzurovaných novin, v roce 1969 je vzhledem k událostem v naší zemi přesunut do archivu tohoto deníku. 
 
Ve stejném roce si při dovolené zamiloval se svou chotí kraj pod Zelenou Horou, po odchodu do penze se do něho trvale odstěhovali. Kromě své neúnavné propagátorské činnosti, obrovského patriotismu a zamilovanosti do Nepomucka i „všeho českého“, stál pevně proti bývalému komunistickému režimu, který ho opakovaně trýznil, věřil v mladou generaci a neustále ji podporoval i vzdělával. Rozdával lidem kolem sebe radost svými obrazy, snažil se o pozvednutí kulturního a společenského dění v celém regionu, tvořil obcím zdarma návrhy znaků a praporů, měl největší zásluhu na obnově cenných rokokových milečských varhan prostřednictvím pravidelných kulturních setkání, které organizoval posledních 12 let několikrát ročně. 
 
Jak poznamenal jeho přítel J. Hodek na pohřbu: „A odstrkován byls a přesto stál jsi rovně jak Nerudovy básně. A věřils stále, že přijde čas a začnem si věřit a bude v této zemi krásně. Je to hluboká ztráta v kraji, kdo mladé stejně vychová? Vždyť tvoje cesta byla jasná přímá - cesta Böhnelova." 
 
Rádi bychom ho proto v regionu připomínali navždy a nechali vyrobit jeho bronzovou bustu do Rodného domu Augustina Němejce v Nepomuku. K tomu potřebujeme Vaši pomoc a hlasování.
 
Rozešlete rovněž tuto informaci dále. Každý hlas je cenný, předem srdečně děkujeme za nás i za Richarda. Hlasování končí 30. 11. 2016.
 
 

Rekonstrukce Železniční ulice - FOTKY

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 09. 11. 2016 16:10 hod., aktualizováno: 16. 11. 2016 11:49 hod.

Dnes byla zahájena rekonstrukce povrchu Železniční ulice, vzniká také chodník a nad křižovatkou přechod pro chodce. Více informací na http://old.nepomuk.eu/cs/zpravy/chodnik-a-prislusenstvi-v-rozmitalske-ulici-ve-dvorci

 

 

 

Hledá se majitel psa

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 07. 11. 2016 15:21 hod.

Pes byl nalezen v sobotu v Nepomuku a umístěn do karantény zde:

Víceúčelové zařízení a útulek pro psy Borovno

Kolmanová Andrea Ing.

Lučiště 17

335 61 Spálené Poříčí

tel. +420 723 598 853

email: storge2011@gmail.com

web: www.utulekborovno.cz

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY