Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 16:10:37, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Svoz pytlovaných plastů 7. 6. 2014

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 29. 05. 2014 11:46 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, je zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu).
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 7. června 2014.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

ZUŠ Nepomuk: Zápis nových žáků pro šk. rok 2014/2015

Autor: Stanislav Vaník, – ředitel ZUŠ Nepomuk, zveřejněno: 29. 05. 2014 11:42 hod.

Základní umělecká škola Nepomuk

Zápis nových žáků pro šk. rok 2014/2015

úterý 17. 6. 2014 14.00 – 17.00 hod. v ZUŠ Nepomuk

  1. Hudební obor: zazpívat dvě libovolné písničky (i pro děti, kterým je k 1. 9. 2014 pět let)
  2. Výtvarný obor: přinést s sebou 2 – 3 namalované obrázky
  3. Literárně-dramatický obor: zarecitovat jednu básničku

tel.: 774 677 530, e-mail: zus.nepomuk@worldmail.cz, www.zus.nepomuk.cz

 

XXIV. veřejné zasedání zastupitelstva města 22. 5. 2014

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 15. 05. 2014 23:01 hod.

Znak města Nepomuk Pozvánka na XXIV. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 22. května 2014 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Nepomuku

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 30. 5. 2014

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 15. 05. 2014 22:58 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Dvorec
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: firmy MILKOT, SÚS, Mlýn, Sběrný dvůr, čp. 38
DNE: 30. 5. 2014 od 08.00 do 15.00 hod.

Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 3. 6. 2014

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 15. 05. 2014 22:56 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Dvorec
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE: Betonárka Nepomuk + Silnice Nepomuk, tel. převaděče Vodafone, Telefonica, T-mobile
DNE: 3. 6. 2014 od 07.30 do 09.30 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

Zprávy z radnice: Informace majitelům psů 2014

Autor: Alena Marušincová, – místostarostka Města Nepomuk, zveřejněno: 09. 05. 2014 13:55 hod.

Občané mají tuto povinnost dle Zákona 565/1990 Sb., viz výňatek z městské vyhlášky:

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.

 

Velikonoční koledování 2014 ve Dvorci

Autor: Lenka Kellnerová, zveřejněno: 02. 05. 2014 11:01 hod.

Ve Dvorci v Železné Huti, byla po dvou letech znovu obnovena tradice koledování díky iniciativě paní Vlasty Jankovičové.
Koledníci by touto cestou rádi poděkovali za štědrost místních občanů.

Velikonoční koledování 2014 ve Dvorci Velikonoční koledování 2014 ve Dvorci

Lenka Kellnerová

 

Svoz pytlovaných plastů 3. 5. 2014

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 22. 04. 2014 20:40 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané, je zajišťován svoz pytlovaných plastů pravidelně každou první sobotu v měsíci (nemusíte tak sledovat oznámení o termínu svozu).
Nyní proběhne svoz plastů v sobotu 3. května 2014.
Plasty připravte ke svozu až v sobotu ráno (svoz proběhne až po 9. hodině), aby se zabránilo jejich rozkopání vandaly po okolí během noci z pátku na sobotu.
Děkujeme, že třídíte odpad.

Město Nepomuk

 

6 let aktivní činnosti MAS sv. Jana z Nepomuku

Autor: Jindřich Jindřich, – Předseda MAS, zveřejněno: 22. 04. 2014 20:37 hod.

Na odkazu http://mas.nepomucko.cz/subdom/mas/cs/info-bulletiny ke stažení souhrnná výroční zpráva MAS za období 2008-2013. Díky působení MAS v území se podařilo především podpořit 85 rozvojových projektů v mnoha oblastech, v celkové částce 30,3 mil. Kč. Tím ale činnost naší organizace zdaleka nekončila. Spolu s partnerskými MAS jsme získali finanční prostředky na pět tzv. projektů spolupráce, které jsou buď již úspěšně zrealizovány, nebo se dosud realizují.

 

Svatý grál historické kryptografie“ poodkryl své tajemství

Autor: Pavel Motejzík, zveřejněno: 22. 04. 2014 20:34 hod.

Ukázka z knihy S městysem Žinkovy je úzce spojen tajemný spis, tzv. Voynichův rukopis (Vojničův manuskript). Jedná se o knihu zbavenou desek o 240 stranách (původně 272 stran), pokrytou neznámým písmem zaznamenávajícím neznámý jazyk, doplněnou množstvím obrázků ve tvarech nahých ženských postav, rostlin, hradů či hvězd.

 

Odchycený pes – mladý, středně velký kříženec černé barvy 09.04.2014

Autor: Eva Járová, – Město Nepomuk, zveřejněno: 11. 04. 2014 11:28 hod.

Ve středu 9. 4. byl v Nepomuku odchycen pes – mladý, středně velký kříženec černé barvy. Žádáme majitele, ať volá na tel. 734 301 284, nebo se dostaví na podatelnu městského úřadu.

Odchycený pes – mladý, středně velký kříženec černé barvy 09.04.2014 Odchycený pes – mladý, středně velký kříženec černé barvy 09.04.2014

MěÚ Nepomuk

 

Informace k volbám do Evropského parlamentu konaných 23. a 24. května 2014

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 09. 04. 2014 17:36 hod.

Právo volit

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

 

Zprávy z radnice: Nová provozní doba na sběrném dvoře

Autor: Alena Marušincová, – místostarostka Města Nepomuk, zveřejněno: 09. 04. 2014 17:30 hod.

Znak města Nepomuk Vážení občané,
od 1. 4. 2014 bude nová provozní doba na sběrném dvoře.
Pondělí, středa, pátek od 13.00 – 18.00 hod.
Sobota 8.00 – 13.00 hod.

Změna tkví pouze v tom, že namísto středy dopoledne tam budeme odpoledne.

Alena Marušincová – místostarostka

 

Ukliďme svět! 2014

Autor: Pavel Kroupa, – Strana zelených ZO Nepomuk, zveřejněno: 09. 04. 2014 17:26 hod.

Ukliďme svět 2014 Clean Up the World! – 12. dubna 2014
Tak jako každý rok, i letošní jaro chceme nabídnout pomocnou ruku přírodě v okolí našeho města. Na druhou dubnovou sobotu se chystá dobrovolnická úklidová akce v rámci známé celosvětové kampaně Clean Up the World.
Rádi bychom proto pozvali všechny, kterým, stejně jako nám, není jedno, jak vypadají lesy, potoky a stráně v bezprostředním okolí našeho města, na odpolední vycházku do přírody spojenou se sběrem všemožného neřádu, který se v ní hojně povaluje, obzvlášť teď, po skončení zimy. Pokud Vás také netěší pohled na plastové lahve, sáčky od bonbónů, krabičky od cigaret a sem tam i nějakou tu černou skládku v širším okolí zelenohorského zámku, zkuste věnovat jedno odpoledne veřejně prospěšné kratochvíli a přijďte nám pomoct!
Sejdeme se jako obvykle po 13. hodině před hostincem Na Knárovce, jednotlivé skupinky pak na vlastní pěst vyrazí objevovat, co nového věnovali lesu bezohlední kolemjdoucí. Pytle na odpad jsou zajištěny od Českého svazu ochránců přírody, finální odvoz a ekologickou likvidaci nasbíraných pokladů sponzorsky zajistí firma KlausTimber a. s.
Možná si říkáte, jaký má smysl tohle snažení, když přeci máme na úklid městskou pracovní četu? Inu, nebudeme uklízet jen na území města, ale především v katastru Kláštera, kam ovšem spousta nepomuckých ráda chodí na procházky. To za prvé. Za druhé, zaměstnanci radnice mají po městě práce dost, jak názorně ilustrují odpadky poletující občas i hezkých pár týdnů po sídlišti. A za třetí, proč občas neudělat nějaký ten dobrý skutek, že?

za pořadatele – Stranu zelených ZO Nepomuk
Pavel Kroupa

 

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 23. 4. 2014

Autor: ČEZ Distribuce, a. s., zveřejněno: 09. 04. 2014 17:25 hod.

ČEZ Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
dovolujeme si vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

OBEC: Nepomuk
MÍSTNÍ ČÁST / ULICE:  celé ulice Zelenodolská, U Potoka, Klášterecká, Myslivecká, Dětský domov
DNE: 23. 4. 2014 od 07.30 do 15.00 hod.


Poruchová linka 840 850 860

Děkujeme Vám za pochopení

ČEZ Distribuce, a. s.

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY