Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 25.09.2022 17:09:03, Svátek má Zlata, zítra Andrea
 

Registrační list změny č. 1 územního plánu Klášter

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2011 11:22 hod.

 

Registrační list
územního plánu nebo jeho změny 10)

Název:

 

Změna č.1 Územního plánu sídelního útvaru Klášter

Řešené území: (seznam dotčených katastrálních území)

 

Klášter u Nepomuka

Číslo (kód):

49334357

Pořizovatel:

Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

Vydávající orgán:

Obec Klášter, Klášter č.p. 70, 335 01  Nepomuk 1

Zhotovitel:

 

jméno a příjmení
nebo obchodní firma

Ing. arch. Blanka Hysková, Jiráskovo nám. 1727/18, Plzeň

 

·

identifikační číslo

15751571

Projektant:

·

jméno a příjmení

Ing.arch. Blanka Hysková

 

·

číslo autorizace

1142

Etapy

Akce

Datum

Poznámka

Zahájení prací 15)

schválení pořízení

1.11.2008

Usnesení zastupitelstva

Zadání

zahájení projednání

21.1.2010

 
 

schválení 16)

26.3.2010

Usnesení zastupitelstva

Koncept řešení

zahájení projednání

   

Pokyny pro zpracování návrhu

schválení 17)

   

Návrh

zahájení projednání 18)

5.5.2010

 
 

stanovisko krajského úřadu 19)

18.6.2010

 
 

vydání 20)

15.9.2010

Opatření obecné povahy I/2010

 

nabytí účinnosti

2. 10. 2010

 

Zpráva o uplatňování územního plánu 21)

schválení

   

Ukončení platnosti 22)

ke dni

   

Použitá technologie zpracování:

      CAD

Záznam proveden dne:

6.1.2011

Měřítko hlavního výkresu: 1:5000

 

Zaznamenal(a):

Větrovcová

Dokumentace je přístupná
na webové adrese:

 

telefon: 371519726

 

dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz

 

 • 10) § 162 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.
 • 15) § 44 stavebního zákona.
 • 16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
 • 17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
 • 18) § 50 stavebního zákona.
 • 19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
 • 20) § 54 stavebního zákona.
 • 21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
 • 22) 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY