Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
 • Mapa webu
 • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 25.09.2022 17:09:22, Svátek má Zlata, zítra Andrea
 

Změna č. 1 územního plánu Klášter

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 28. 02. 2011 11:19 hod., aktualizováno: 11. 04. 2011 15:01 hod.

 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 územního plánu sídelního útvaru Klášter

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 591 422 IČO: 00256986

Váš dopis zn. ze dne Naše zn./ č.j. Vyřizuje / tel./ e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/2738/09 Dana Větrovcová 14. 3. 2011
  VŽP/86/2011 - Vět 371 519 726
dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz
 

Oznámení o zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 územního plánu sídelního útvaru Klášter

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona údaje o vydané změně č.1 územního plánu sídelního útvaru Klášter následně:

 1. Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Klášter byla vydána zastupitelstvem obce Klášter dne 15. 9. 2010 pod číslem usnesení 3/2010, jako opatření obecné povahy č.1/2010 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 2. 10. 2010.
 2. Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Klášter je uložena u:
  a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, obor výstavby a životního prostředí
  b) Obce Klášter
  c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje
  Do územního plánu sídelního útvaru Klášter včetně změny č. 1 je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Klášter.
 3. Doklady o pořízení změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Klášter jsou uloženy na Obecním úřadu Klášter, kde je možné do nich nahlížet.
 4. Údaje o změně č.1 územního plánu sídelního útvaru Klášter jsou zveřejněny na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany-schvalene/zmena-c-1-uzemniho-planu-klaster

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:
Obec Klášter, IDDS: g7wau5c
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Dotčené úřady
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: ghwaipy
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IDDS: yphaax8

Registrační list změny č. 1 územního plánu Klášter

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY