Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 15:10:49, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Změna č. 1 Územního plánu obce Prádlo

Autor: Ing. Václav Netušil, zveřejněno: 19. 05. 2011 09:25 hod., aktualizováno: 19. 05. 2011 10:24 hod.

 

Dokumentace ke stažení

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí
Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/1489/10 Dana Větrovcová 12.5.2011
  VŽP/1090/2011 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydané změně č. 1 územního plánu Prádlo

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“)

oznamuje

v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 20 stavebního zákona

údaje o vydané změně č. 1 územního plánu Prádlo následně:

1. Změna č. 1 územního plánu Prádlo byla vydána zastupitelstvem obce Prádlo dne 4.3.2011 pod číslem usnesení 5/2011, jako opatření obecné povahy č.1/2010 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 8. 3. 2011.

2. Změna č. 1 územního plánu Prádlo je uložena u:

a)pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, obor výstavby a životního prostředí

b) Obce Prádlo

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Prádlo včetně změny č. 1 je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Prádlo .

3. Doklady o pořízení změny č. 1 územního plánu Prádlo jsou uloženy na Obecním úřadu Prádlo, kde je možné do nich nahlížet.

4.Změna č.1 územního plánu Prádlo je zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová
referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:(dodejky)
Obec Prádlo, IDDS: b6ca8da

Příloha: doklady o pořízení změny

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

Dotčené úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor školství a kultury, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň-jih, IDDS: yphaax8
Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: m4eadvu
Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, IDDS: ghwaipy

Ostatní
Ředitelství silnic a dálnic ČR, oddělení předinvestiční přípravy, Čerčanská č.p. 2023/12, 145 00 Praha 4-Kačerov

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

Grafická část:

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY