Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 25.09.2022 17:09:41, Svátek má Zlata, zítra Andrea
 

Územní plán Čmelíny

Autor: Dana Větrovcová, – referent odboru výstavby a životního prostředí, zveřejněno: 12. 04. 2013 10:10 hod.

Oznámení o vydaném územním plánu Čmelíny

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj

Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986

e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Váš dopis zn. ze dne Naše zn. / č.j. Vyřizuje / tel / e-mail V Nepomuku dne
  MÚ/VŽP/210/11 Dana Větrovcová 8.4.2013
  VŽP/780/2013 - Vět 371519726  
    dana.vetrovcova@urad-nepomuk.cz  

OZNÁMENÍ o zveřejnění údajů o vydaném územním plánu Čmelíny

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen "pořizovatel"), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon")

oznamuje v souladu s ustanovením § 165 odst. 3

údaje o vydaném územním plánu Čmelíny následně:

1. Územní plán Čmelíny byl vydán Zastupitelstvem obce Čmelíny dne 31.12.2012 pod číslem usnesení 6/2012, jako opatření obecné povahy č.1/2012 a jeho vydání nabylo účinnosti dne 15.1.2013.

2. Územní plán Čmelíny je uložen u:

a) pořizovatele – Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí

b) Obce Čmelíny

c) Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje

Do územního plánu Čmelíny je možno nahlížet na MÚ Nepomuk, odboru výstavby a životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 7.00 do 18.00 hod, ostatní dny po telefonické domluvě a na Obecním úřadu Čmelíny.

3. Doklady o pořízení územního plánu Čmelíny jsou uloženy na Obecním úřadě Čmelíny, kde je možné do nich nahlížet.

4. Územní plán Čmelíny je zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://old.nepomuk.eu/cs/uzemni-plany

[otisk úředního razítka]
Dana Větrovcová - referent odboru výstavby a životního prostředí

Obdrží:

(dodejky)
Obec Čmelíny, IDDS: 8emau4i
Plzeňský kraj, odbor regionálního rozvoje, IDDS: zzjbr3p

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy, nám. A. Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, orgán památkové péče, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - úsek ŽP, náměstí Augustina Němejce č.p. 63, 335 01 Nepomuk 1
Plzeňský kraj, odbor dopravy, IDDS: zzjbr3p
Plzeňský kraj, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3
Ministerstvo zemědělství, IDDS: yphaax8
Ministerstvo životního prostředí, odbor státní správy III, IDDS: 9gsaax4
Obvodní Báňský úřad, IDDS: rn6aas6
Státní energetická inspekce, IDDS: hq2aev4
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, IDDS: me7aazb
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, pracoviště územních plánů, IDDS: y9baeku
Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Plzeňský kraj, IDDS: z5d8b62
Státní pozemkový úřad, IDDS:z49per3

Dokumentace ke stažení:

Textová část:

UP-Cmeliny-Textova-cast.pdf

Grafická část:

UP-Cmeliny-1_Vykres-zakladniho-cleneni-uzemi.pdf
UP-Cmeliny-2_Hlavni-vykres.pdf
UP-Cmeliny-3_Koncepce-verejne-infrastruktury.pdf
UP-Cmeliny-4_Vykres-verejne-prospesnych-staveb.pdf
UP-Cmeliny-5_Koordinacni-vykres.pdf
UP-Cmeliny-6_Vykres-sirsich-vztahu.pdf
UP-Cmeliny-7_Vykres-predpokladanych-zaboru-ZPF.pdf

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY