Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:12, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Zahájenı́ uzavı́rky silnice 1/20 se přesouvá na srpen

Autor: Nepomucké Noviny, zveřejněno: 30. 07. 2015 09:56 hod., aktualizováno: 30. 07. 2015 09:58 hod.

V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu u Pyramidy došlo
během července k ukončenı́ zemnı́ch pracı́ na kopánı́ s krycı́ vrstvou,
realizován byl dočasný násep podél hlavnı́ silnice ve směru od Pı́sku
na Plzeň, kde vznikne panelová objı́zdná trasa. S jejı́m zprovozněnı́m
se nově počı́tá od 15. srpna, pokud nedojde ke komplikacı́m.
Dokončena je kanalizace v Husově ulici. Objevily se také problémy
při pokládce plynu (skalnı́ masiv) či s výškovým provedenı́m
Kozlovické ulice, které budou řešeny s majiteli pozemků. Rovněž je
v plánu dočasná změna oplocenı́ areálu Unibricku.

 

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY