Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 15:10:48, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 27. 1. 2016 – informace

Autor: ZŠ Nepomuk, zveřejněno: 24. 12. 2015 07:22 hod.

Základní škola Nepomuk, okr. Plzeň – jih, Školní 546,
33501 Nepomuk

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 27. 1. 2016 – informace

Ředitelství ZŠ Nepomuk oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Nepomuk pro školní rok 2016/2017 se bude konat ve středu 27. ledna 2016 od 13.00 do 17.00 hodin v budově ZŠ Nepomuk, Školní 546.
Podle §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení; podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Jestliže rodiče budou žádat o odklad školní docházky musí přiložit písemnou žádost rodičů dítěte (zák. zástupců) a doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Rodiče (zák. zástupci), kteří přivedou své dítě k zápisu předloží rodný list dítěte, popřípadě svůj občanský průkaz.

V Nepomuku dne 10. prosince 2015
M. Demela ředitel školy

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY