Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 01.10.2022 17:10:14, Svátek má Igor, zítra Olivie a Oliver
 

XXVII. veřejné zasedání zastupitelstva města Nepomuk 18. září 2014

Autor: Město Nepomuk, zveřejněno: 12. 09. 2014 16:40 hod.

Znak města Nepomuk

Město Nepomuk zve širokou veřejnost na XXVII. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve čtvrtek 18. září 2014 od 19.00 hod. v  hotelu ve Dvorci

Program:
1 Zahájení
2 Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
3 Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (549/NZ2/2014)
4 Návrh: Kontrola plnění usnesení (550/NZ2/2014)
5 Návrh: Informace z jednání městské rady (551/NZ2/2014)
6 Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise (552/NZ2/2014)
7 Návrh: Prodej pozemků parc. č. 110/3 o výměře 289 m2, parc. č. 211 o výměře 144 m2, parc. č. 212 o výměře 108 m2 a parc. č. 192/2 o výměře 523 m2 v k. ú. Maňovice (538/NZ2/2014)
8 Návrh: Prodej pozemků a části pozemků v průmyslové zóně v k. ú. Dvorec za účelem výstavby stanice technické kontroly (539/NZ2/2014)
9 Návrh: Prodej části pozemku parc. č. 210 o výměře cca 13 m2 a části pozemku parc. č. 204/29 o výměře cca 126 m2 v k. ú. Nepomuk (540/NZ2/2014)
10 Návrh: Prodej pozemků ve vlastnictví Města Nepomuk pod garážemi jiných vlastníků v k. ú. Klášter u Nepomuka za 150 Kč/m2 (542/NZ2/2014)
11 Návrh: Odkoupení pozemku p. č. 246/1 o výměře 830 m2 a 246/15 o výměře 647 m2 v k. ú. Nepomuk (Zelený Dol) (537/NZ2/2014)
12 Návrh: Úplatný převod nově vzniklého pozemku p. č. 219/6 o výměře 767 m2 v lokalitě u Myslivny v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) (545/NZ2/2014)
13 Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 15, o velikosti 2+k. k., celková plocha 57, 98 m2 (543/NZ2/2014)
14 Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Za Kostelem 567, byt č. 7, o velikosti 3+k. k., celková plocha 93, 56 m2 (544/NZ2/2014)
15 Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, U Sokolovny 560, byt č. 1, o velikosti 4+1, celková plocha 85, 51 m2 (555/NZ2/2014)
16 Návrh: 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (546/NZ2/2014)
17 Návrh: 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (547/NZ2/2014)
18 Návrh: 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2014 (548/NZ2/2014)
19 Návrh: Změna vyhlášky o otevírací době restaurací (553/NZ2/2014)
20 Návrh: Schválení územní působnosti MAS (554/NZ2/2014)
21 Různé
22 Diskuse
23 Usnesení
24 Závěr

Václav Kovář – Starosta města Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY