Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 30.11.2022 02:11:17, Svátek má Ondřej, zítra Iva
 

XX. veřejné zasedání zastupitelstva města – Dvorec – 24. 9. 2013

Autor: Václav Kovář, – starosta města Nepomuk, zveřejněno: 14. 09. 2013 13:19 hod.

Znak města Nepomuk Pozvánka na XX. veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v úterý 24. září 2013 od 19.00 hodin v hotelu ve Dvorci.

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání
3. Návrh: Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu (420/NZ2/2013)
4. Návrh: Kontrola plnění usnesení (421/NZ2/2013)
5. Návrh: Informace z jednání městské rady (422/NZ2/2013)
6. Návrh: Zprávy z jednání výborů a komise (423/NZ2/2013)
7. Návrh: Prodej nově vzniklého pozemku p.p.č. 163/3 o výměře 214 m2 v k. ú. Dvorec (409/NZ2/2013)
8. Návrh: Prodej části pozemku p.p.č. 215/1 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Nepomuk (410/NZ2/2013)
9. Návrh: Odkoupení pozemku p.p.č. 303/4 o výměře 487 m2 a p.p.č. 303/8 o výměře 746 m2 v k. ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 70.000 Kč (411/NZ2/2013)
10. Návrh: Úplatný převod pozemku p.p.č. 555/7 (dříve PK č. 376/3) o výměře 61 m2 v k. ú. Dvorec za 2.800 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (412/NZ2/2013)
11. Návrh: Odkoupení pozemku p.p.č. 359/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Nepomuk od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za celkovou částku 500 Kč (417/NZ2/2013)
12. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 9,o velikosti 2+k.k.,celková plocha 51,81m2 (413/NZ2/2013)
13. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 12, o velikosti 1+1, celková plocha 37,29m2 (418/NZ2/2013)
14. Návrh: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Na Vinici 551, byt č. 13, o velikosti 2+k.k., celková plocha 52,63m2 (419/NZ2/2013)
15. Návrh: Informace o probíhajících investičních akcí (424/NZ2/2013)
16. Návrh: Nové vrty na pitnou vodu (428/NZ2/2013)
17. Návrh: 7. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (414/NZ2/2013)
18. Návrh: 8. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (415/NZ2/2013)
19. Návrh: 9. rozpočtové opatření Města Nepomuk v roce 2013 (416/NZ2/2013)
20. Různé
21. Diskuse
22. Usnesení
23. Závěr

Václav Kovář – Starosta města Nepomuk

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY