Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 29.11.2023 22:11:12, Svátek má Zina, zítra Ondřej
 

São João Nepomuceno a Nepomuk: Dohoda o partnerství

Autor: Luis Pontes, překlad: Lukáš Mácha, zveřejněno: 08. 06. 2016 19:30 hod., aktualizováno: 08. 06. 2016 19:35 hod.

Překlad textu, který byl otištěn v brazilských novinách města São João Nepomuceno.

 

Sv. Jan Nepomucký přichází do Brazílie

Na 16. května každého roku připadá den sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o velmi významný svátek pro malé městečko v brazilském státě Minas Gerais v Jihovýchodním regionu, nacházejícího se asi 3-4 hodiny cesty od Ria de Janeira. Důvod této oslavy leží v samotném jméně tohoto městečka: São João Nepomuceno (Sv. Jan Nepomucký), v Portugalštině. Možná se může zdát zvláštní, že malé portugalsky mluvící městečko v brazilských tropech, nese jméno českého svatého, lidí tak vzdálených – kulturně i geograficky – od Jižní Ameriky. Nicméně je tu pro to mnoho vcelku rozumných vysvětlení.

Jedním z nich je fakt, že São João Nepomuceno, jako skoro každé jiné město v tomto regionu, bylo založeno kolem katolické kaple vybudované prvními portugalskými kolonizátory, kteří se usadili v tomto region v průběhu 18. a 19. století. Právě proto, byla většina těchto měst pojmenována po katolickém světci, i když většina nakonec od katolické reference ve svém jméně ustoupila, z důvodu snahy získat vice “civilní” či nábožensky “neutrální” postavení. Nicméně, São João Nepomuceno je v jistém smyslu výjimkou z tohoto pravidla, jelikož si vždy dokázalo udržet stejné jméno, a to od svého založení 27. listopadu 1815, kdy byl katolické církvi darován několika místními farmáři pozemek pro stavbu kaple věnované právě tomuto mučedníkovi zpovědního tajemství.

Pokud je pravda, že většina měst v Minas Gerais je pojmenována po světcích, otázka, která zůstává, je, proč toto město specificky dostalo svoje jméno po sv. Janu Nepomuckém. Odpověď lze nalézt v historii.

Při kolonizaci této oblasti - stejně jako v jiných časech - Brazílie byla ovládána Portugalskem, jehož králové byli častokrát ženatí s princeznami ze střední Evropy. Když na ně přišla řada, přicházeli do portugalské Říše a přinášeli s sebou spoustu vlivných krajanů a kulturních prvků, včetně náboženských, jako je oddanost ke sv. Janu Nepomuckému.

To byl i případ princezny Marie Anny z dob Svaté říše římské, která se stala královnou Portugalska po jejím sňatku s králem Janem V. na počátku 18. století, přesně ve stejné době svatořečení sv. Jana. A to samé se stalo i o století později při manželství Petra I., který se stal prvním císařem Brazílie, s princeznou Leopoldine Habsburskou, dcerou císaře Františka I. Rakouského.

V době, kdy byl São João Nepomuceno založeno, sv. Jan, coby mučedník zpovědního tajemství byl v katolickém světě velmi populární - a také zvláště v Brazílii - a to jak díky v té době nedávnému svatořečení, ale také díky působení mnoha kněží českého původu, kteří žili a pracovali v Brazílii či v jiných krajích portugalského impéria, kterým se podařilo šířit tuto oddanost i k brazilsko-portugalskému lidu.

Jedním z oddaných sv. Janu Nepomuckému té doby byl brazilský kněz, který byl rovněž synem portugalského zemědělce, a který vystavěl ve svém vlastním statku kapli věnovanou sv. Janu Nepomuckému. Bylo tomu tak v brazilském regionu, který je nyní součastí regionu Minas Gerais. Později se tento kněz přesunul do tehdy nově kolonizované části regionu, a také s sebou vzal své příbuzné, kteří pomohli založit město São João Nepomuceno, které vzniklo kolem další kaple postavené touto rodinou na nové půdě.Dvousté výročí města


V loňském roce São João Nepomuceno oslavilo již dvousté výročí svého založení, ke kterému došlo, jak již bylo řečeno, v roce 1815. Pro tuto zvláštní příležitost, město podporovalo řadu významných oslav, částečně i s pomocí českého velvyslanectví v Brazílii.Při této příležitosti, město dostalo jako dar pražského arcibiskupství, relikt z ostatků sv. Jana Nepomuckého, který je již druhý, který byl přinesen do místního kostela (tam se nachází již předchozí, obdržený jako dar českého konzulátu v Rio de Janeiru před několika lety). Takže, jsme přesvědčení, že São João Nepomuceno je snad jediné město v Brazílii, které se může hrdě pyšnit dvěma relikviemi ostatků sv. Jana.


Druhá relikvie byla přinesena do města 16. května 2015 otcem Romualdem Štěpánem Robem, kardinálem Dominikem Dukou a panem Pavlem Procházkou, generálním konzulem České republiky v Sao Paulu. V ten samý den, se konal v místním kostele violový koncert české hudebnice Jitky Hosprové. Město také přijalo návštěvu prince Antonia de Orléans e Bragança – z brazilského císařského domu a potomka Petra I. Braganza a Leopoldiny Habsburské a jeho manželku - belgickou princeznu Christine de Ligne.


 

Dohoda o partnerství

V roce 2003, sněmovna města São João Nepomuceno schválila místní zákon, kterým město vyjádřilo svůj záměr vytvořit dohodu o partnerství s českým městem Nepomuk, rodištěm sv. Jana Nepomuckého. Nicméně, částečně kvůli komunikačním problémům, se brazilskému městu nepodařilo navázat žádný formální kontakt a uskutečnění této dohody, tak muselo být odloženo.

Až v průběhu roku 2015, během dvoustého výročí oslav, byl autor tohoto textu o tomto problému informován a požádán, aby se pokusil posunout kupředu tuto dohodu s českým konzulátem a zjednat návštěvu města. Dopis – byl přeložen do češtiny konzulátem - a pak byl tímto autorem odeslán přímo Nepomuckému starostovi Jiřímu Švecovi, který na něj, prostřednictvím českého konzulátu v Sao Paulu, kladně odpověděl.

V březnu roku 2016, jsem měl možnost navštívit Nepomuk, doprovázený otcem Romualdem S. Robem a konzulem Victorem Dolistou, dalším českým diplomatem s velkou zkušeností v brazilských záležitostech. Během tohoto rozhovoru, bylo dohodnuto, že  symbolická dohoda by měla být podepsána 16. května 2016 v São João Nepomuceno, starostou města - Panem Célio Ferrazem - a také českým velvyslancem v Brazílii, Jiřím Havlíkem, který několik měsíců předtím již naplánoval návštěvu města, a který by tímto zastoupil nepomuckého starostu, pana Jiřího Švece.

V současné době se očekává, že v následujícím roce - 2017 - Pan Švec a další představitelé Nepomuku navštíví Brazílii a São João Nepomuceno, aby osobně podepsali definitivní podobu dokumentu, jakož i přispěli k lepšímu porozumění mezi lidmi, z takto od sebe vzdálených kultur, ale přesto sjednocenými historickou osobností mučedníka zpovědního tajemství.

16. května, tedy São João Nepomuceno přijalo návštěvu českého velvyslance pana Havlíka a jeho manželky, paní „vevyslancové“ Hany Havlíkové. Čeští zástupci přijeli do SJN 15.  května, kdy se ve večerních hodinách podíleli na slavnostním otevření vlastivědného muzea, knihovny a kulturního centra. Hned poté, se ve stejné budově, konalo představení O životě sv. Jana a mučednictví, v podání místní divadelní společnosti.

Následující den se konal tradiční průvod tvořený místními školami a vojenskými skupinami, a na večer byl připraven podpis dohody o partnerství mezi starostou a velvyslancem. Poté, se konal průvod s obrazem svatého od radnice k místnímu kostelu,  kde se konala mše, po které byl na nedalekém náměstí odhalen památník, jako připomínka této události.


 Luís Pontes

lafp2000@yahoo.com

 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2023 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY