Tyto stránky nejsou od 1.2.2017 aktualizovány! Nový web města Nepomuk naleznete na adrese www.nepomuk.cz.
  • Mapa webu
  • Tisk obsahu stánky

Poutní město Nepomuk - rodiště sv. Jana Nepomuckého

 
Dnes je 08.10.2022 00:10:30, Svátek má Věra, zítra Štefan a Sára
 

Usnesení ze dne 9.12.2011

Autor: Zdeňka Palacká, zveřejněno: 09. 01. 2012 10:22 hod., aktualizováno: 09. 01. 2012 10:33 hod.

Usnesení z jednání Rady města Nepomuk ze dne 9.12.2011

 

  
Číslo jednání: JedNR2-27/2011
Datum jednání: 09.12.2011
 
Jmenování členů školské rady za zřizovatele od 1. 1. 2012 na 3leté období (USN-R2-661/2011)
Určuje
Členy školské rady za zřizovatele od 1. 1. 2012 na tříleté funkční období R. Tymla , L. Roučeho a V. Nováka .
 
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk na rok 2012 (USN-R2-662/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odpisový plán školských příspěvkových organizací zřizovaných Městem Nepomuk na rok 2012 ve výši 300.000 Kč pro ZŠ Nepomuk, 39.000 Kč pro ZUŠ Nepomuk, 156.700 Kč pro MŠ Nepomuk.
 
Podání žaloby na vymáhání dluhu na nájemném za byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 8 (USN-R2-663/2011)
Schvaluje
Podání žaloby na vymáhání dluhu na nájemném za byt v Nepomuku, Na Vinici 512, byt č. 8 (***). Žaloba bude podána po 30.4.2012. Dlužná částka k 7.12.2011 je ve výši 10 660,- Kč. 
 
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 6 (USN-R2-664/2011)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 368, byt č. 6 o velikosti jedné místnosti včetně příslušenství  (***) ve výši regulovaného nájemného 39,97Kč/m2 na dobu neurčitou.
 
Použití prostředků rezervního fondu na zakoupení čtyřcestného ventilu do kotelny MŠ Nepomuk v částce cca 27.000 Kč (USN-R2-665/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Použití prostředků rezervního fondu na zakoupení čtyřcestného ventilu do kotelny MŠ Nepomuk v částce cca 27.000 Kč.
 
Přechod majetku po zesnulém občanovi na Město Nepomuk (USN-R2-666/2011)
Bere na vědomí a doporučuje zastupitelstvu
Souhlasit s přechodem majetku po zesnulém p. Františku Ranftlovi na Město Nepomuk, a to s přechodem ideální 1/24 vzhledem k celku PP č. 691/12 o výměře 568 m2 v k. ú. Obořiště a členského podílu zůstavitele u ZKD Plzeň, evidovaného pod číslem 12812.
 
Návrh na stanovení oddávacích dnů a hodin na rok 2012 : 2. a 4. sobota v měsíci, v čase : 11 - 15 hod. (USN-R2-667/2011)
Neschvaluje
Návrh na stanovení oddávacích dnů a hodin na rok 2012 : 2. a 4. sobota v měsíci, v čase : 11 – 15 hodin včetně
Souhlasí
S oddáváním v kterýkoliv den a hodinu v roce 2012 .
 
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 11 do osobního vlastnictví (USN-R2-668/2011)
Doporučuje ke schválení zastupitelstvu
Prodej bytu v Nepomuku, Na Vinici 448, byt č. 11 do osobního vlastnictví (***). Jedná se o byt o velikosti 1+2/I.kategorie o celkové výměře 63,11 m2 za cenu platnou do 31.12.2011 ve výši 283 897,- Kč.
 
Odkoupení pozemkové parcely č. 1542/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) od (***) v souvislosti s vybudováním místní komunikace za 50 Kč/m2 (USN-R2-669/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Odkoupení pozemkové parcely č. 1542/4 o výměře 28 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) od (***) za 50 Kč/m2 v souvislosti s výstavbou místní komunikace.
 
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 5 (USN-R2-670/2011)
Schvaluje
Přidělení nájemního bytu v Nepomuku, J.Kubíka 367, byt č. 5 (***)  ve výši regulovaného nájemného 39,97Kč/m2 na dobu neurčitou od 1.1.2012.
 
Převod nově vzniklé pozemkové parcely č. 1513/32 o výměře 12 m2 v k. ú. Nepomuk na základě darovací smlouvy (USN-R2-671/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Převod nově vzniklé pozemkové parcely č. 1513/32 o výměře 12 m2 v k. ú. Nepomuk ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR Městu Nepomuk na základě darovací smlouvy.
 
Proplacení materiálu na vybílení bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 2 po opravě izolace. (USN-R2-672/2011)
Schvaluje
Proplacení materialu na vybílení bytu v Nepomuku, Na Vinici 555, byt č. 2 (***) po opravě izolace . Materiál bude proplacen na nezbyně nutné malování, nejvíše však 1 000,- Kč.
 
Žádost (***) o odprodej pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 777 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) (USN-R2-673/2011)
Bere na vědomí
Žádost (***) o odprodej pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 777 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách).
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prodej pozemkové parcely č. 204/12 o výměře 777 m2 v k. ú. Nepomuk (Na Daníčkách) (***) za 450 Kč/m2.
 
Prominutí smluvní pokuty ve výši 50% za nedodržení smlouvy na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 5 (USN-R2-674/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Prominutí smluvní pokuty ve výši 50% za nedodržení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt v Nepomuku, Pivovarská 571, byt č. 5 (***) ve výši 34 787,- Kč.
 
Uzavření dodatku k smlouvě o dočasném užívání pozemku č. 385,402 v k.ú. Dvorec na zvýšení nájemného (USN-R2-675/2011)
Schvaluje
Uzavření dodatku k nájemní smlouvě o dočasném užívání pozemku č. 385,402 v k.ú. Dvorec mezi městem Nepomuk a (***) na zvýšení nájemného z částky 1 000,- Kč na částku 1 200,- Kč od 1.1.2012.
Výpověď z nájmu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 10 (USN-R2-676/2011)
Schvaluje
Výpověď pronajímatele z nájmu bytu v Nepomuku, U Sokolovny 557, byt č. 10 (***) podle § 710,odst.(1) a § 711,odst.(2),písm.b) občanského zákoníku
 
Zrušení části Usnesení veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk č. j. ZMN/18/2009 ze dne 24. 9. 2009 týkající se prodeje PP Na Daníčkách o výměře do 1200 m2, tehdy nově vzniklé ze soudobých PP č. 204/12, 211/2, 204/27 a 213/2 za 450 Kč/m2 (USN-R2-677/2011)
Doporučuje zastupitelstvu
Zrušení bodu “prodej nově utvořené pozemkové parcely Na Daníčkách o velikosti do 1200 m2 p. Petře Belancové za cenu 450 Kč/m2” z Usnesení veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk č. j. ZMN/18/2009 ze dne 24. 9. 2009.
 
12. rozpočtová změna města Nepomuk na rok 2011 (USN-R2-678/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
12. rozpočtovou změnu Města Nepomuk pro rok 2011 - celkové příjmy činí 336 915 170,-Kč, výdaje 364 910 140,- Kč, financování úvěrů 545 100,-Kč.
 
Rozpočtový výhled (USN-R2-679/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Rozpočtový výhled města Nepomuk na rok 2012-2015
 
Delegování pana starosty na funkci Mikroregionu Nepomucko (USN-R2-680/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Delegování pana starosty města Nepomuk Václava Kováře na funkci předsedy Mikroregionu Nepomucko do nadcházející schůze , kde bude probíhat volba
 
Nepomuk- rekonstrukce místních komunikací (USN-R2-681/2011)
Schvaluje
Protokol o posouzení kvalifikace zájemců o stavební zakázku :”Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací”
Rozhodnutí zadavatele o vyhodnocení kvalifikace zájemců o stavební zakázku :”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací”
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení na stavební dozor   zakázky:”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací” ve složení : Josef Silovský , Kristýna Soukupová a Jaroslav Vítovec , náhradníci Ing. Václav Netušil , Ing. Martina Gabrielová a Ing. Ivana Jašková
Schvaluje
Komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výběrové řízení stavby :”Nepomuk – rekonstrukce místních komunikací” ve složení : Václav Novák , Alena Marušincová , Josef Silovský, Jaroslav Vítovec a Kristýna Soukupová , náhradníci Václav Horník , Jiří Fabík, Ing. Václav Netušil , Ing. Ivana Jašková , Ing. Martina Gabrielová
Schvaluje
Zadávací podmínky na výběrové řízení koordinátora bezpečnosti práce zakázky :”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací”
Schvaluje
Zadávací podmínky na výběrové řízení výkonu archeologického průzkumu zakázky:”Nepomuk-rekonstrukce místních komunikací”
 
Předání stavby „Rekonstrukce kotelny MŠ Nepomuk“ v částce 674.393,33 Kč do majetku MŠ Nepomuk od 1. 12. 2011 (USN-R2-682/2011)
Doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Předání stavby “Rekonstrukce kotelny Mateřské školy Nepomuk” v částce 674.393 Kč do majetku MŠ Nepomuk od 1. 12. 2011.
 
Parcelace pozemků-Obytná zóna za elektrárnou (USN-R2-683/2011)
Bere na vědomí
Návrh parcelace stavebních pozemků stavební akce ,,Obytná zóna za elektrárnou , kterou navrhl zpracovatel projektu firma MACÁN PROJEKCE DS s.r.o..
Schvaluje
Provedení parcelace stavebních pozemků stavební akce ,,Obytná zóna za elektrárnou , kterou navrhl zpracovatel projektu firma MACÁN PROJEKCE DS s.r.o..
 
Oprava vnitřní omítky-Kadeřnictví U Sokolovny (USN-R2-684/2011)
Bere na vědomí
Současný stav vnitřní omítky v provozovně kadeřnictví U Sokolovny.
Schvaluje
Opravu vnitřní omítky v provozovně kadeřnictví U Sokolovny.
 
Listiny na podporu NEFESTÍKU (USN-R2-685/2011)
Bere na vědomí
Listiny s podpisy občanů na podporu pořádání Nefestíku . Doručovatel listin není znám.
Bere na vědomí
Listiny s podpisy občanů proti pořádání Nefestíku.
 
Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice (USN-R2-686/2011)
Schvaluje
Proplacení nákladů za dotační managment a to firmě DAOS CONSULTING ve výši 50 000,-Kč + DPH na administrování dotace na akci : “Revitalizace centra města Nepomuk – obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí , Plzeňská ulice.
 
 
 Alena Marušincová                                                        Václav Kovář                       
 místostarosta                                                                   starosta města
 
 
 

SMS InfoKanál města Nepomuk

SMS InfoKanál města Nepomuk

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB-200.jpg

IROP_CZ_RO_B_C
 

Záchranný kruh

 
 
 
 
 

© 2000 – 2022 tvorba internetových stránek MULTIMEDIA ACTIVITY